Alert button
Picture for Chenyu You

Chenyu You

Alert button

Backdoor Attack on Unpaired Medical Image-Text Foundation Models: A Pilot Study on MedCLIP

Jan 01, 2024
Ruinan Jin, Chun-Yin Huang, Chenyu You, Xiaoxiao Li

Viaarxiv icon

Heteroscedastic Uncertainty Estimation for Probabilistic Unsupervised Registration of Noisy Medical Images

Dec 01, 2023
Xiaoran Zhang, Daniel H. Pak, Shawn S. Ahn, Xiaoxiao Li, Chenyu You, Lawrence Staib, Albert J. Sinusas, Alex Wong, James S. Duncan

Viaarxiv icon

Reti-Diff: Illumination Degradation Image Restoration with Retinex-based Latent Diffusion Model

Nov 20, 2023
Chunming He, Chengyu Fang, Yulun Zhang, Kai Li, Longxiang Tang, Chenyu You, Fengyang Xiao, Zhenhua Guo, Xiu Li

Figure 1 for Reti-Diff: Illumination Degradation Image Restoration with Retinex-based Latent Diffusion Model
Figure 2 for Reti-Diff: Illumination Degradation Image Restoration with Retinex-based Latent Diffusion Model
Figure 3 for Reti-Diff: Illumination Degradation Image Restoration with Retinex-based Latent Diffusion Model
Figure 4 for Reti-Diff: Illumination Degradation Image Restoration with Retinex-based Latent Diffusion Model
Viaarxiv icon

LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task

Aug 23, 2023
Junling Liu, Chao Liu, Peilin Zhou, Qichen Ye, Dading Chong, Kang Zhou, Yueqi Xie, Yuwei Cao, Shoujin Wang, Chenyu You, Philip S. Yu

Figure 1 for LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task
Figure 2 for LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task
Figure 3 for LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task
Figure 4 for LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task
Viaarxiv icon

Attention Calibration for Transformer-based Sequential Recommendation

Aug 18, 2023
Peilin Zhou, Qichen Ye, Yueqi Xie, Jingqi Gao, Shoujin Wang, Jae Boum Kim, Chenyu You, Sunghun Kim

Figure 1 for Attention Calibration for Transformer-based Sequential Recommendation
Figure 2 for Attention Calibration for Transformer-based Sequential Recommendation
Figure 3 for Attention Calibration for Transformer-based Sequential Recommendation
Figure 4 for Attention Calibration for Transformer-based Sequential Recommendation
Viaarxiv icon

Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction

Jul 23, 2023
Shanlin Sun, Thanh-Tung Le, Chenyu You, Hao Tang, Kun Han, Haoyu Ma, Deying Kong, Xiangyi Yan, Xiaohui Xie

Figure 1 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 2 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 3 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 4 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Viaarxiv icon

Multimodal Prompt Learning for Product Title Generation with Extremely Limited Labels

Jul 05, 2023
Bang Yang, Fenglin Liu, Zheng Li, Qingyu Yin, Chenyu You, Bing Yin, Yuexian Zou

Figure 1 for Multimodal Prompt Learning for Product Title Generation with Extremely Limited Labels
Figure 2 for Multimodal Prompt Learning for Product Title Generation with Extremely Limited Labels
Figure 3 for Multimodal Prompt Learning for Product Title Generation with Extremely Limited Labels
Figure 4 for Multimodal Prompt Learning for Product Title Generation with Extremely Limited Labels
Viaarxiv icon

Multi-task Item-attribute Graph Pre-training for Strict Cold-start Item Recommendation

Jun 26, 2023
Yuwei Cao, Liangwei Yang, Chen Wang, Zhiwei Liu, Hao Peng, Chenyu You, Philip S. Yu

Figure 1 for Multi-task Item-attribute Graph Pre-training for Strict Cold-start Item Recommendation
Figure 2 for Multi-task Item-attribute Graph Pre-training for Strict Cold-start Item Recommendation
Figure 3 for Multi-task Item-attribute Graph Pre-training for Strict Cold-start Item Recommendation
Figure 4 for Multi-task Item-attribute Graph Pre-training for Strict Cold-start Item Recommendation
Viaarxiv icon

Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset

Jun 08, 2023
Junling Liu, Peilin Zhou, Yining Hua, Dading Chong, Zhongyu Tian, Andrew Liu, Helin Wang, Chenyu You, Zhenhua Guo, Lei Zhu, Michael Lingzhi Li

Figure 1 for Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset
Figure 2 for Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset
Figure 3 for Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset
Figure 4 for Benchmarking Large Language Models on CMExam -- A Comprehensive Chinese Medical Exam Dataset
Viaarxiv icon

Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation

May 26, 2023
Suet-Ying Lam, Qingcheng Zeng, Kexun Zhang, Chenyu You, Rob Voigt

Figure 1 for Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation
Figure 2 for Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation
Figure 3 for Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation
Figure 4 for Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation
Viaarxiv icon