Alert button
Picture for Wenyan Cong

Wenyan Cong

Alert button

InstantSplat: Unbounded Sparse-view Pose-free Gaussian Splatting in 40 Seconds

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Zhiwen Fan, Wenyan Cong, Kairun Wen, Kevin Wang, Jian Zhang, Xinghao Ding, Danfei Xu, Boris Ivanovic, Marco Pavone, Georgios Pavlakos, Zhangyang Wang, Yue Wang

Figure 1 for InstantSplat: Unbounded Sparse-view Pose-free Gaussian Splatting in 40 Seconds
Figure 2 for InstantSplat: Unbounded Sparse-view Pose-free Gaussian Splatting in 40 Seconds
Figure 3 for InstantSplat: Unbounded Sparse-view Pose-free Gaussian Splatting in 40 Seconds
Figure 4 for InstantSplat: Unbounded Sparse-view Pose-free Gaussian Splatting in 40 Seconds
Viaarxiv icon

Enhancing NeRF akin to Enhancing LLMs: Generalizable NeRF Transformer with Mixture-of-View-Experts

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Wenyan Cong, Hanxue Liang, Peihao Wang, Zhiwen Fan, Tianlong Chen, Mukund Varma, Yi Wang, Zhangyang Wang

Figure 1 for Enhancing NeRF akin to Enhancing LLMs: Generalizable NeRF Transformer with Mixture-of-View-Experts
Figure 2 for Enhancing NeRF akin to Enhancing LLMs: Generalizable NeRF Transformer with Mixture-of-View-Experts
Figure 3 for Enhancing NeRF akin to Enhancing LLMs: Generalizable NeRF Transformer with Mixture-of-View-Experts
Figure 4 for Enhancing NeRF akin to Enhancing LLMs: Generalizable NeRF Transformer with Mixture-of-View-Experts
Viaarxiv icon

Deep Image Harmonization with Learnable Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Li Niu, Junyan Cao, Wenyan Cong, Liqing Zhang

Figure 1 for Deep Image Harmonization with Learnable Augmentation
Figure 2 for Deep Image Harmonization with Learnable Augmentation
Figure 3 for Deep Image Harmonization with Learnable Augmentation
Figure 4 for Deep Image Harmonization with Learnable Augmentation
Viaarxiv icon

Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Dejia Xu, Xingqian Xu, Wenyan Cong, Humphrey Shi, Zhangyang Wang

Figure 1 for Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap
Figure 2 for Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap
Figure 3 for Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap
Figure 4 for Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap
Viaarxiv icon

Deep Video Harmonization with Color Mapping Consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2022
Xinyuan Lu, Shengyuan Huang, Li Niu, Wenyan Cong, Liqing Zhang

Figure 1 for Deep Video Harmonization with Color Mapping Consistency
Figure 2 for Deep Video Harmonization with Color Mapping Consistency
Figure 3 for Deep Video Harmonization with Color Mapping Consistency
Figure 4 for Deep Video Harmonization with Color Mapping Consistency
Viaarxiv icon

HYouTube: Video Harmonization Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2021
Xinyuan Lu, Shengyuan Huang, Li Niu, Wenyan Cong, Liqing Zhang

Figure 1 for HYouTube: Video Harmonization Dataset
Figure 2 for HYouTube: Video Harmonization Dataset
Figure 3 for HYouTube: Video Harmonization Dataset
Viaarxiv icon

High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2021
Wenyan Cong, Xinhao Tao, Li Niu, Jing Liang, Xuesong Gao, Qihao Sun, Liqing Zhang

Figure 1 for High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations
Figure 2 for High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations
Figure 3 for High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations
Figure 4 for High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations
Viaarxiv icon

Making Images Real Again: A Comprehensive Survey on Deep Image Composition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2021
Li Niu, Wenyan Cong, Liu Liu, Yan Hong, Bo Zhang, Jing Liang, Liqing Zhang

Figure 1 for Making Images Real Again: A Comprehensive Survey on Deep Image Composition
Figure 2 for Making Images Real Again: A Comprehensive Survey on Deep Image Composition
Figure 3 for Making Images Real Again: A Comprehensive Survey on Deep Image Composition
Figure 4 for Making Images Real Again: A Comprehensive Survey on Deep Image Composition
Viaarxiv icon

Deep Image Harmonization by Bridging the Reality Gap

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2021
Wenyan Cong, Junyan Cao, Li Niu, Jianfu Zhang, Xuesong Gao, Zhiwei Tang, Liqing Zhang

Figure 1 for Deep Image Harmonization by Bridging the Reality Gap
Figure 2 for Deep Image Harmonization by Bridging the Reality Gap
Figure 3 for Deep Image Harmonization by Bridging the Reality Gap
Figure 4 for Deep Image Harmonization by Bridging the Reality Gap
Viaarxiv icon

BargainNet: Background-Guided Domain Translation for Image Harmonization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2020
Wenyan Cong, Li Niu, Jianfu Zhang, Jing Liang, Liqing Zhang

Figure 1 for BargainNet: Background-Guided Domain Translation for Image Harmonization
Figure 2 for BargainNet: Background-Guided Domain Translation for Image Harmonization
Figure 3 for BargainNet: Background-Guided Domain Translation for Image Harmonization
Figure 4 for BargainNet: Background-Guided Domain Translation for Image Harmonization
Viaarxiv icon