Alert button
Picture for Zefan Wang

Zefan Wang

Alert button

Protecting Your LLMs with Information Bottleneck

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Zichuan Liu, Zefan Wang, Linjie Xu, Jinyu Wang, Lei Song, Tianchun Wang, Chunlin Chen, Wei Cheng, Jiang Bian

Viaarxiv icon

Explaining Time Series via Contrastive and Locally Sparse Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Zichuan Liu, Yingying Zhang, Tianchun Wang, Zefan Wang, Dongsheng Luo, Mengnan Du, Min Wu, Yi Wang, Chunlin Chen, Lunting Fan, Qingsong Wen

Viaarxiv icon

RCAgent: Cloud Root Cause Analysis by Autonomous Agents with Tool-Augmented Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Zefan Wang, Zichuan Liu, Yingying Zhang, Aoxiao Zhong, Lunting Fan, Lingfei Wu, Qingsong Wen

Figure 1 for RCAgent: Cloud Root Cause Analysis by Autonomous Agents with Tool-Augmented Large Language Models
Figure 2 for RCAgent: Cloud Root Cause Analysis by Autonomous Agents with Tool-Augmented Large Language Models
Figure 3 for RCAgent: Cloud Root Cause Analysis by Autonomous Agents with Tool-Augmented Large Language Models
Figure 4 for RCAgent: Cloud Root Cause Analysis by Autonomous Agents with Tool-Augmented Large Language Models
Viaarxiv icon

Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2023
Yue Xu, Hao Chen, Zefan Wang, Jianwen Yin, Qijie Shen, Dimin Wang, Feiran Huang, Lixiang Lai, Tao Zhuang, Junfeng Ge, Xia Hu

Figure 1 for Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification
Figure 2 for Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification
Figure 3 for Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification
Figure 4 for Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification
Viaarxiv icon

GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2022
Hao Chen, Zefan Wang, Yue Xu, Xiao Huang, Feiran Huang

Figure 1 for GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations
Figure 2 for GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations
Figure 3 for GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations
Figure 4 for GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations
Viaarxiv icon