Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Yang

Learnability of Learning Performance and Its Application to Data Valuation


Jul 13, 2021
Tianhao Wang, Yu Yang, Ruoxi Jia


  Access Paper or Ask Questions

CityNet: A Multi-city Multi-modal Dataset for Smart City Applications


Jun 30, 2021
Xu Geng, Yilun Jin, Zhengfei Zheng, Yu Yang, Yexin Li, Han Tian, Peibo Duan, Leye Wang, Jiannong Cao, Hai Yang, Qiang Yang, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Language Scaling for Universal Suggested Replies Model


Jun 04, 2021
Qianlan Ying, Payal Bajaj, Budhaditya Deb, Yu Yang, Wei Wang, Bojia Lin, Milad Shokouhi, Xia Song, Yang Yang, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

A Dimension-Insensitive Algorithm for Stochastic Zeroth-Order Optimization


Apr 22, 2021
Hongcheng Liu, Yu Yang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Foreground-Background Segmentation with Equivariant Layered GANs


Apr 01, 2021
Yu Yang, Hakan Bilen, Qiran Zou, Wing Yin Cheung, Xiangyang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Bias-reduced multi-step hindsight experience replay


Feb 25, 2021
Rui Yang, Jiafei Lyu, Yu Yang, Jiangpeng Ya, Feng Luo, Dijun Luo, Lanqing Li, Xiu Li

* 11pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensible Counterfactual Interpretation on Kolmogorov-Smirnov Test


Nov 01, 2020
Zicun Cong, Lingyang Chu, Yu Yang, Jian Pei


  Access Paper or Ask Questions

EPARS: Early Prediction of At-risk Students with Online and Offline Learning Behaviors


Jun 06, 2020
Yu Yang, Zhiyuan Wen, Jiannong Cao, Jiaxing Shen, Hongzhi Yin, Xiaofang Zhou

* To be published in DASFAA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Action-Transferable Policy with Action Embedding


Sep 06, 2019
Yu Chen, Yingfeng Chen, Yu Yang, Ying Li, Jianwei Yin, Changjie Fan


  Access Paper or Ask Questions

A Generative Model for Sampling High-Performance and Diverse Weights for Neural Networks


May 07, 2019
Lior Deutsch, Erik Nijkamp, Yu Yang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1801.01952 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning of Neural Networks to Explain Neural Networks (extended abstract)


Jan 21, 2019
Quanshi Zhang, Yu Yang, Ying Nian Wu

* In AAAI-19 Workshop on Network Interpretability for Deep Learning. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1805.07468 

  Access Paper or Ask Questions

Network Transplanting (extended abstract)


Jan 21, 2019
Quanshi Zhang, Yu Yang, Qian Yu, Ying Nian Wu

* In AAAI-19 Workshop on Network Interpretability for Deep Learning. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1804.10272 

  Access Paper or Ask Questions

Explaining AlphaGo: Interpreting Contextual Effects in Neural Networks


Jan 08, 2019
Zenan Ling, Haotian Ma, Yu Yang, Robert C. Qiu, Song-Chun Zhu, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Taking Human out of Learning Applications: A Survey on Automated Machine Learning


Oct 31, 2018
Yao Quanming, Wang Mengshuo, Jair Escalante Hugo, Guyon Isabelle, Hu Yi-Qi, Li Yu-Feng, Tu Wei-Wei, Yang Qiang, Yu Yang

* This is a preliminary and will be kept updated 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning of Neural Networks to Explain Neural Networks


May 18, 2018
Quanshi Zhang, Yu Yang, Yuchen Liu, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Network Transplanting


Apr 26, 2018
Quanshi Zhang, Yu Yang, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Sampling Convolutional Neural Networks


Mar 22, 2018
Jialin Wu, Dai Li, Yu Yang, Chandrajit Bajaj, Xiangyang Ji

* Submitted to ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting CNNs via Decision Trees


Feb 01, 2018
Quanshi Zhang, Yu Yang, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu


  Access Paper or Ask Questions