Alert button
Picture for Yu Yang

Yu Yang

Alert button

Heterogeneity-aware Cross-school Electives Recommendation: a Hybrid Federated Approach

Feb 19, 2024
Chengyi Ju, Jiannong Cao, Yu Yang, Zhen-Qun Yang, Ho Man Lee

Viaarxiv icon

Boosting Gradient Ascent for Continuous DR-submodular Maximization

Jan 16, 2024
Qixin Zhang, Zongqi Wan, Zengde Deng, Zaiyi Chen, Xiaoming Sun, Jialin Zhang, Yu Yang

Viaarxiv icon

Attention Is Not the Only Choice: Counterfactual Reasoning for Path-Based Explainable Recommendation

Jan 11, 2024
Yicong Li, Xiangguo Sun, Hongxu Chen, Sixiao Zhang, Yu Yang, Guandong Xu

Viaarxiv icon

Explore 3D Dance Generation via Reward Model from Automatically-Ranked Demonstrations

Dec 18, 2023
Zilin Wang, Haolin Zhuang, Lu Li, Yinmin Zhang, Junjie Zhong, Jun Chen, Yu Yang, Boshi Tang, Zhiyong Wu

Viaarxiv icon

Camera-based 3D Semantic Scene Completion with Sparse Guidance Network

Dec 10, 2023
Jianbiao Mei, Yu Yang, Mengmeng Wang, Junyu Zhu, Xiangrui Zhao, Jongwon Ra, Laijian Li, Yong Liu

Figure 1 for Camera-based 3D Semantic Scene Completion with Sparse Guidance Network
Figure 2 for Camera-based 3D Semantic Scene Completion with Sparse Guidance Network
Figure 3 for Camera-based 3D Semantic Scene Completion with Sparse Guidance Network
Figure 4 for Camera-based 3D Semantic Scene Completion with Sparse Guidance Network
Viaarxiv icon

Decoding Data Quality via Synthetic Corruptions: Embedding-guided Pruning of Code Data

Dec 05, 2023
Yu Yang, Aaditya K. Singh, Mostafa Elhoushi, Anas Mahmoud, Kushal Tirumala, Fabian Gloeckle, Baptiste Rozière, Carole-Jean Wu, Ari S. Morcos, Newsha Ardalani

Viaarxiv icon

MMPDE-Net and Moving Sampling Physics-informed Neural Networks Based On Moving Mesh Method

Nov 14, 2023
Yu Yang, Qihong Yang, Yangtao Deng, Qiaolin He

Viaarxiv icon

Training A Multi-stage Deep Classifier with Feedback Signals

Nov 12, 2023
Chao Xu, Yu Yang, Rongzhao Wang, Guan Wang, Bojia Lin

Viaarxiv icon

Boosting Summarization with Normalizing Flows and Aggressive Training

Nov 01, 2023
Yu Yang, Xiaotong Shen

Figure 1 for Boosting Summarization with Normalizing Flows and Aggressive Training
Figure 2 for Boosting Summarization with Normalizing Flows and Aggressive Training
Figure 3 for Boosting Summarization with Normalizing Flows and Aggressive Training
Figure 4 for Boosting Summarization with Normalizing Flows and Aggressive Training
Viaarxiv icon

Bayes-enhanced Multi-view Attention Networks for Robust POI Recommendation

Nov 01, 2023
Jiangnan Xia, Yu Yang, Senzhang Wang, Hongzhi Yin, Jiannong Cao, Philip S. Yu

Figure 1 for Bayes-enhanced Multi-view Attention Networks for Robust POI Recommendation
Figure 2 for Bayes-enhanced Multi-view Attention Networks for Robust POI Recommendation
Figure 3 for Bayes-enhanced Multi-view Attention Networks for Robust POI Recommendation
Figure 4 for Bayes-enhanced Multi-view Attention Networks for Robust POI Recommendation
Viaarxiv icon