Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning


Dec 06, 2022
Yong-Lu Li, Yue Xu, Xinyu Xu, Xiaohan Mao, Yuan Yao, Siqi Liu, Cewu Lu

Add code

* Preprint. Webpage: https://mvig-rhos.com/ocl 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations


Sep 25, 2022
Hao Chen, Zefan Wang, Yue Xu, Xiao Huang, Feiran Huang

Add code

* DLP-KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Long Sequential User Data Modeling for Click-Through Rate Prediction


Sep 25, 2022
Qiwei Chen, Yue Xu, Changhua Pei, Shanshan Lv, Tao Zhuang, Junfeng Ge

Add code

* DLP-KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Model Order Estimation in the Presence of multipath Interference using Residual Convolutional Neural Networks


Sep 01, 2022
Jianyuan Yu, William W. Howard, Yue Xu, R. Michael Buehrer

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Constructing Balance from Imbalance for Long-tailed Image Recognition


Aug 04, 2022
Yue Xu, Yong-Lu Li, Jiefeng Li, Cewu Lu

Add code

* Accepted to ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Intelligent Request Strategy Design in Recommender System


Jun 23, 2022
Xufeng Qian, Yue Xu, Fuyu Lv, Shengyu Zhang, Ziwen Jiang, Qingwen Liu, Xiaoyi Zeng, Tat-Seng Chua, Fei Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hybrid CNN Based Attention with Category Prior for User Image Behavior Modeling


May 05, 2022
Xin Chen, Qingtao Tang, Ke Hu, Yue Xu, Shihang Qiu, Jia Cheng, Jun Lei

Add code

* Accepted by SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neighbor Enhanced Graph Convolutional Networks for Node Classification and Recommendation


Mar 30, 2022
Hao Chen, Zhong Huang, Yue Xu, Zengde Deng, Feiran Huang, Peng He, Zhoujun Li

Add code

* 29 pages, 3 figures, 7 tables. Accepted to Knowledge-Based Systems 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HAKE: A Knowledge Engine Foundation for Human Activity Understanding


Feb 14, 2022
Yong-Lu Li, Xinpeng Liu, Xiaoqian Wu, Yizhuo Li, Zuoyu Qiu, Liang Xu, Yue Xu, Hao-Shu Fang, Cewu Lu

Add code

* HAKE 2.0 (work in progress); website:http://hake-mvig.cn/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Single/Multi-Attribute of Object with Symmetry and Group


Oct 09, 2021
Yong-Lu Li, Yue Xu, Xinyu Xu, Xiaohan Mao, Cewu Lu

Add code

* TPAMI, an extended version of SymNet (CVPR'20), a part of HAKE-Object. Code: https://github.com/DirtyHarryLYL/SymNet. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2004.00587 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>