Alert button
Picture for Yue Xu

Yue Xu

Alert button

Macro Graph Neural Networks for Online Billion-Scale Recommender Systems

Jan 26, 2024
Hao Chen, Yuanchen Bei, Qijie Shen, Yue Xu, Sheng Zhou, Wenbing Huang, Feiran Huang, Senzhang Wang, Xiao Huang

Viaarxiv icon

Dancing with Images: Video Distillation via Static-Dynamic Disentanglement

Dec 01, 2023
Ziyu Wang, Yue Xu, Cewu Lu, Yong-Lu Li

Viaarxiv icon

EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding

Sep 05, 2023
Yue Xu, Yong-Lu Li, Zhemin Huang, Michael Xu Liu, Cewu Lu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Figure 1 for EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding
Figure 2 for EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding
Figure 3 for EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding
Figure 4 for EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding
Viaarxiv icon

Towards Generic and Controllable Attacks Against Object Detection

Jul 23, 2023
Guopeng Li, Yue Xu, Jian Ding, Gui-Song Xia

Figure 1 for Towards Generic and Controllable Attacks Against Object Detection
Figure 2 for Towards Generic and Controllable Attacks Against Object Detection
Figure 3 for Towards Generic and Controllable Attacks Against Object Detection
Figure 4 for Towards Generic and Controllable Attacks Against Object Detection
Viaarxiv icon

Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection

May 28, 2023
Yue Xu, Yong-Lu Li, Kaitong Cui, Ziyu Wang, Cewu Lu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Figure 1 for Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection
Figure 2 for Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection
Figure 3 for Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection
Figure 4 for Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection
Viaarxiv icon

Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification

May 21, 2023
Yue Xu, Hao Chen, Zefan Wang, Jianwen Yin, Qijie Shen, Dimin Wang, Feiran Huang, Lixiang Lai, Tao Zhuang, Junfeng Ge, Xia Hu

Figure 1 for Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification
Figure 2 for Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification
Figure 3 for Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification
Figure 4 for Multi-factor Sequential Re-ranking with Perception-Aware Diversification
Viaarxiv icon

Multi-channel Integrated Recommendation with Exposure Constraints

May 21, 2023
Yue Xu, Qijie Shen, Jianwen Yin, Zengde Deng, Dimin Wang, Hao Chen, Lixiang Lai, Tao Zhuang, Junfeng Ge

Figure 1 for Multi-channel Integrated Recommendation with Exposure Constraints
Figure 2 for Multi-channel Integrated Recommendation with Exposure Constraints
Figure 3 for Multi-channel Integrated Recommendation with Exposure Constraints
Figure 4 for Multi-channel Integrated Recommendation with Exposure Constraints
Viaarxiv icon

Feature Extraction Matters More: Universal Deepfake Disruption through Attacking Ensemble Feature Extractors

Mar 01, 2023
Long Tang, Dengpan Ye, Zhenhao Lu, Yunming Zhang, Shengshan Hu, Yue Xu, Chuanxi Chen

Figure 1 for Feature Extraction Matters More: Universal Deepfake Disruption through Attacking Ensemble Feature Extractors
Figure 2 for Feature Extraction Matters More: Universal Deepfake Disruption through Attacking Ensemble Feature Extractors
Figure 3 for Feature Extraction Matters More: Universal Deepfake Disruption through Attacking Ensemble Feature Extractors
Figure 4 for Feature Extraction Matters More: Universal Deepfake Disruption through Attacking Ensemble Feature Extractors
Viaarxiv icon

Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning

Dec 06, 2022
Yong-Lu Li, Yue Xu, Xinyu Xu, Xiaohan Mao, Yuan Yao, Siqi Liu, Cewu Lu

Figure 1 for Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning
Figure 2 for Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning
Figure 3 for Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning
Figure 4 for Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning
Viaarxiv icon

GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations

Sep 25, 2022
Hao Chen, Zefan Wang, Yue Xu, Xiao Huang, Feiran Huang

Figure 1 for GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations
Figure 2 for GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations
Figure 3 for GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations
Figure 4 for GPatch: Patching Graph Neural Networks for Cold-Start Recommendations
Viaarxiv icon