Alert button
Picture for Yucheng Wang

Yucheng Wang

Alert button

DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Xingwei Qu, Yiming Liang, Yucheng Wang, Tianyu Zheng, Tommy Yue, Lei Ma, Stephen W. Huang, Jiajun Zhang, Wenhu Chen, Chenghua Lin, Jie Fu, Ge Zhang

Figure 1 for DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning
Figure 2 for DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning
Figure 3 for DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning
Figure 4 for DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning
Viaarxiv icon

K-Link: Knowledge-Link Graph from LLMs for Enhanced Representation Learning in Multivariate Time-Series Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Yucheng Wang, Ruibing Jin, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen

Figure 1 for K-Link: Knowledge-Link Graph from LLMs for Enhanced Representation Learning in Multivariate Time-Series Data
Figure 2 for K-Link: Knowledge-Link Graph from LLMs for Enhanced Representation Learning in Multivariate Time-Series Data
Figure 3 for K-Link: Knowledge-Link Graph from LLMs for Enhanced Representation Learning in Multivariate Time-Series Data
Figure 4 for K-Link: Knowledge-Link Graph from LLMs for Enhanced Representation Learning in Multivariate Time-Series Data
Viaarxiv icon

On Robustness and Generalization of ML-Based Congestion Predictors to Valid and Imperceptible Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Chester Holtz, Yucheng Wang, Chung-Kuan Cheng, Bill Lin

Figure 1 for On Robustness and Generalization of ML-Based Congestion Predictors to Valid and Imperceptible Perturbations
Figure 2 for On Robustness and Generalization of ML-Based Congestion Predictors to Valid and Imperceptible Perturbations
Figure 3 for On Robustness and Generalization of ML-Based Congestion Predictors to Valid and Imperceptible Perturbations
Figure 4 for On Robustness and Generalization of ML-Based Congestion Predictors to Valid and Imperceptible Perturbations
Viaarxiv icon

SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen

Figure 1 for SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation
Figure 2 for SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation
Figure 3 for SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation
Figure 4 for SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen

Figure 1 for Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification
Figure 2 for Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification
Figure 3 for Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification
Figure 4 for Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification
Viaarxiv icon

Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen

Figure 1 for Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data
Figure 2 for Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data
Figure 3 for Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data
Figure 4 for Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data
Viaarxiv icon

Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Xuan Zhang, Limei Wang, Jacob Helwig, Youzhi Luo, Cong Fu, Yaochen Xie, Meng Liu, Yuchao Lin, Zhao Xu, Keqiang Yan, Keir Adams, Maurice Weiler, Xiner Li, Tianfan Fu, Yucheng Wang, Haiyang Yu, YuQing Xie, Xiang Fu, Alex Strasser, Shenglong Xu, Yi Liu, Yuanqi Du, Alexandra Saxton, Hongyi Ling, Hannah Lawrence, Hannes Stärk, Shurui Gui, Carl Edwards, Nicholas Gao, Adriana Ladera, Tailin Wu, Elyssa F. Hofgard, Aria Mansouri Tehrani, Rui Wang, Ameya Daigavane, Montgomery Bohde, Jerry Kurtin, Qian Huang, Tuong Phung, Minkai Xu, Chaitanya K. Joshi, Simon V. Mathis, Kamyar Azizzadenesheli, Ada Fang, Alán Aspuru-Guzik, Erik Bekkers, Michael Bronstein, Marinka Zitnik, Anima Anandkumar, Stefano Ermon, Pietro Liò, Rose Yu, Stephan Günnemann, Jure Leskovec, Heng Ji, Jimeng Sun, Regina Barzilay, Tommi Jaakkola, Connor W. Coley, Xiaoning Qian, Xiaofeng Qian, Tess Smidt, Shuiwang Ji

Figure 1 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 2 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 3 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 4 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Viaarxiv icon

Assessment of Reinforcement Learning for Macro Placement

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2023
Chung-Kuan Cheng, Andrew B. Kahng, Sayak Kundu, Yucheng Wang, Zhiang Wang

Figure 1 for Assessment of Reinforcement Learning for Macro Placement
Figure 2 for Assessment of Reinforcement Learning for Macro Placement
Figure 3 for Assessment of Reinforcement Learning for Macro Placement
Figure 4 for Assessment of Reinforcement Learning for Macro Placement
Viaarxiv icon

Intellectual Property Evaluation Utilizing Machine Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2022
Jinxin Ding, Yuxin Huang, Keyang Ni, Xueyao Wang, Yinxiao Wang, Yucheng Wang

Figure 1 for Intellectual Property Evaluation Utilizing Machine Learning
Figure 2 for Intellectual Property Evaluation Utilizing Machine Learning
Viaarxiv icon

Document-Level Event Extraction via Human-Like Reading Process

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2022
Shiyao Cui, Xin Cong, Bowen Yu, Tingwen Liu, Yucheng Wang, Jinqiao Shi

Figure 1 for Document-Level Event Extraction via Human-Like Reading Process
Figure 2 for Document-Level Event Extraction via Human-Like Reading Process
Figure 3 for Document-Level Event Extraction via Human-Like Reading Process
Figure 4 for Document-Level Event Extraction via Human-Like Reading Process
Viaarxiv icon