Alert button
Picture for Mingliang Xu

Mingliang Xu

Alert button

Few-Shot Object Detection with Sparse Context Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Jie Mei, Mingyuan Jiu, Hichem Sahbi, Xiaoheng Jiang, Mingliang Xu

Viaarxiv icon

Joint Attention-Guided Feature Fusion Network for Saliency Detection of Surface Defects

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Xiaoheng Jiang, Feng Yan, Yang Lu, Ke Wang, Shuai Guo, Tianzhu Zhang, Yanwei Pang, Jianwei Niu, Mingliang Xu

Viaarxiv icon

Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Feng Yan, Xiaoheng Jiang, Yang Lu, Lisha Cui, Shupan Li, Jiale Cao, Mingliang Xu, Dacheng Tao

Figure 1 for Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects
Figure 2 for Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects
Figure 3 for Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects
Figure 4 for Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects
Viaarxiv icon

CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Xiaoheng Jiang, Kaiyi Guo, Yang Lu, Feng Yan, Hao Liu, Jiale Cao, Mingliang Xu, Dacheng Tao

Figure 1 for CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation
Figure 2 for CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation
Figure 3 for CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation
Figure 4 for CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation
Viaarxiv icon

Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Xiaoheng Jiang, Shilong Tian, Zhiwen Zhu, Yang Lu, Hao Liu, Li Chen, Shupan Li, Mingliang Xu

Figure 1 for Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification
Figure 2 for Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification
Figure 3 for Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification
Figure 4 for Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification
Viaarxiv icon

An Emergency Disposal Decision-making Method with Human--Machine Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Yibo Guo, Jingyi Xue, Yingkang Zhang, Mingliang Xu

Figure 1 for An Emergency Disposal Decision-making Method with Human--Machine Collaboration
Figure 2 for An Emergency Disposal Decision-making Method with Human--Machine Collaboration
Figure 3 for An Emergency Disposal Decision-making Method with Human--Machine Collaboration
Figure 4 for An Emergency Disposal Decision-making Method with Human--Machine Collaboration
Viaarxiv icon

Emergent Incident Response for Unmanned Warehouses with Multi-agent Systems*

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Yibo Guo, Mingxin Li, Jingting Zong, Mingliang Xu

Figure 1 for Emergent Incident Response for Unmanned Warehouses with Multi-agent Systems*
Figure 2 for Emergent Incident Response for Unmanned Warehouses with Multi-agent Systems*
Figure 3 for Emergent Incident Response for Unmanned Warehouses with Multi-agent Systems*
Figure 4 for Emergent Incident Response for Unmanned Warehouses with Multi-agent Systems*
Viaarxiv icon

Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2023
Lei Tan, Pingyang Dai, Qixiang Ye, Mingliang Xu, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Long-Range Zero-Shot Generative Deep Network Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2022
Yan Luo, Yangcheng Gao, Zhao Zhang, Haijun Zhang, Mingliang Xu, Meng Wang

Figure 1 for Long-Range Zero-Shot Generative Deep Network Quantization
Figure 2 for Long-Range Zero-Shot Generative Deep Network Quantization
Figure 3 for Long-Range Zero-Shot Generative Deep Network Quantization
Figure 4 for Long-Range Zero-Shot Generative Deep Network Quantization
Viaarxiv icon

NoiSER: Noise is All You Need for Enhancing Low-Light Images Without Task-Related Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2022
Zhao Zhang, Suiyi Zhao, Xiaojie Jin, Mingliang Xu, Yi Yang, Shuicheng Yan

Figure 1 for NoiSER: Noise is All You Need for Enhancing Low-Light Images Without Task-Related Data
Figure 2 for NoiSER: Noise is All You Need for Enhancing Low-Light Images Without Task-Related Data
Figure 3 for NoiSER: Noise is All You Need for Enhancing Low-Light Images Without Task-Related Data
Figure 4 for NoiSER: Noise is All You Need for Enhancing Low-Light Images Without Task-Related Data
Viaarxiv icon