Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuchao Li

An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning


Aug 19, 2021
Xiawu Zheng, Yuexiao Ma, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, Yuchao Li, Jie Chen, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

1$\times$N Block Pattern for Network Sparsity


Jun 15, 2021
Mingbao Lin, Yuchao Li, Yuxin Zhang, Bohong Chen, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

You Only Compress Once: Towards Effective and Elastic BERT Compression via Exploit-Explore Stochastic Nature Gradient


Jun 04, 2021
Shaokun Zhang, Xiawu Zheng, Chenyi Yang, Yuchao Li, Yan Wang, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact CNNs via Collaborative Compression


May 24, 2021
Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji

* This paper is published in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PAMS: Quantized Super-Resolution via Parameterized Max Scale


Nov 09, 2020
Huixia Li, Chenqian Yan, Shaohui Lin, Xiawu Zheng, Yuchao Li, Baochang Zhang, Fan Yang, Rongrong Ji

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

INT8 Winograd Acceleration for Conv1D Equipped ASR Models Deployed on Mobile Devices


Oct 28, 2020
Yiwu Yao, Yuchao Li, Chengyu Wang, Tianhang Yu, Houjiang Chen, Xiaotang Jiang, Jun Yang, Jun Huang, Wei Lin, Hui Shu, Chengfei Lv


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Neural Network Decoupling


Jun 04, 2019
Yuchao Li, Rongrong Ji, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Chenqian Yan, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Ling Shao

* 16 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact ConvNets via Structure-Sparsity Regularized Filter Pruning


Jan 23, 2019
Shaohui Lin, Rongrong Ji, Yuchao Li, Cheng Deng, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Kernel Sparsity and Entropy for Interpretable CNN Compression


Dec 11, 2018
Yuchao Li, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, David Doermann, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions