Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiawu Zheng

OMPQ: Orthogonal Mixed Precision Quantization


Sep 16, 2021
Yuexiao Ma, Taisong Jin, Xiawu Zheng, Yan Wang, Huixia Li, Guannan Jiang, Wei Zhang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning


Aug 19, 2021
Xiawu Zheng, Yuexiao Ma, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, Yuchao Li, Jie Chen, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

You Only Compress Once: Towards Effective and Elastic BERT Compression via Exploit-Explore Stochastic Nature Gradient


Jun 04, 2021
Shaokun Zhang, Xiawu Zheng, Chenyi Yang, Yuchao Li, Yan Wang, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On Evolving Attention Towards Domain Adaptation


Mar 25, 2021
Kekai Sheng, Ke Li, Xiawu Zheng, Jian Liang, Weiming Dong, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun

* Among the first to study arbitrary domain adaptation from the perspective of network architecture design 

  Access Paper or Ask Questions

PAMS: Quantized Super-Resolution via Parameterized Max Scale


Nov 09, 2020
Huixia Li, Chenqian Yan, Shaohui Lin, Xiawu Zheng, Yuchao Li, Baochang Zhang, Fan Yang, Rongrong Ji

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition


Sep 08, 2020
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.10862 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search


May 20, 2020
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search


Nov 25, 2019
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, David Doermann, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Distribution Pruning for Efficient Network Architecture Search


Jun 09, 2019
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Lang Tang, Yan Wan, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yunsheng Wu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Multinomial Distribution Learning for Effective Neural Architecture Search


May 23, 2019
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Lang Tang, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions