Alert button
Picture for Xiawu Zheng

Xiawu Zheng

Alert button

AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Yuexiao Ma, Huixia Li, Xiawu Zheng, Feng Ling, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen, Fei Chao, Rongrong Ji

Figure 1 for AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models
Figure 2 for AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models
Figure 3 for AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models
Figure 4 for AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models
Viaarxiv icon

Data Interpreter: An LLM Agent For Data Science

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Sirui Hong, Yizhang Lin, Bang Liu, Bangbang Liu, Binhao Wu, Danyang Li, Jiaqi Chen, Jiayi Zhang, Jinlin Wang, Li Zhang, Lingyao Zhang, Min Yang, Mingchen Zhuge, Taicheng Guo, Tuo Zhou, Wei Tao, Wenyi Wang, Xiangru Tang, Xiangtao Lu, Xiawu Zheng, Xinbing Liang, Yaying Fei, Yuheng Cheng, Zongze Xu, Chenglin Wu

Viaarxiv icon

Feast Your Eyes: Mixture-of-Resolution Adaptation for Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Gen Luo, Yiyi Zhou, Yuxin Zhang, Xiawu Zheng, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Figure 1 for Feast Your Eyes: Mixture-of-Resolution Adaptation for Multimodal Large Language Models
Figure 2 for Feast Your Eyes: Mixture-of-Resolution Adaptation for Multimodal Large Language Models
Figure 3 for Feast Your Eyes: Mixture-of-Resolution Adaptation for Multimodal Large Language Models
Figure 4 for Feast Your Eyes: Mixture-of-Resolution Adaptation for Multimodal Large Language Models
Viaarxiv icon

EBFT: Effective and Block-Wise Fine-Tuning for Sparse LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Song Guo, Fan Wu, Lei Zhang, Xiawu Zheng, Shengchuan Zhang, Fei Chao, Yiyu Shi, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Feature Denoising Diffusion Model for Blind Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Xudong Li, Jingyuan Zheng, Runze Hu, Yan Zhang, Ke Li, Yunhang Shen, Xiawu Zheng, Yutao Liu, ShengChuan Zhang, Pingyang Dai, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Instance Brownian Bridge as Texts for Open-vocabulary Video Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Zesen Cheng, Kehan Li, Hao Li, Peng Jin, Chang Liu, Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Jie Chen

Viaarxiv icon

Adaptive Feature Selection for No-Reference Image Quality Assessment using Contrastive Mitigating Semantic Noise Sensitivity

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Xudong Li, Timin Gao, Xiawu Zheng, Runze Hu, Jingyuan Zheng, Yunhang Shen, Ke Li, Yutao Liu, Pingyang Dai, Yan Zhang, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Less is More: Learning Reference Knowledge Using No-Reference Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Xudong Li, Jingyuan Zheng, Xiawu Zheng, Runze Hu, Enwei Zhang, Yuting Gao, Yunhang Shen, Ke Li, Yutao Liu, Pingyang Dai, Yan Zhang, Rongrong Ji

Viaarxiv icon