Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shaohui Lin

Shaohui Lin

National University of Singapore

MISSU: 3D Medical Image Segmentation via Self-distilling TransUNet


Jun 02, 2022
Nan Wang, Shaohui Lin, Xiaoxiao Li, Ke Li, Yunhang Shen, Yue Gao, Lizhuang Ma

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Closer Look at Branch Classifiers of Multi-exit Architectures


Apr 28, 2022
Shaohui Lin, Bo Ji, Rongrong Ji, Angela Yao

Add code

* Under reviewed in IEEE transactions on Cybernetics 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Novelty Detection via Contrastive Learning with Negative Data Augmentation


Jun 18, 2021
Chengwei Chen, Yuan Xie, Shaohui Lin, Ruizhi Qiao, Jian Zhou, Xin Tan, Yi Zhang, Lizhuang Ma

Add code

* IJCAI2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Compact Single Image Super-Resolution via Contrastive Self-distillation


May 25, 2021
Yanbo Wang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Haiyan Wu, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Angela Yao

Add code

* Accepted by IJCAI-21 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Compact CNNs via Collaborative Compression


May 24, 2021
Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji

Add code

* This paper is published in CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing


Apr 19, 2021
Haiyan Wu, Yanyun Qu, Shaohui Lin, Jian Zhou, Ruizhi Qiao, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Lizhuang Ma

Add code

* CVPR 2021 accepted paper. Code: https://github.com/GlassyWu/AECR-Net 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Farewell to Mutual Information: Variational Distillation for Cross-Modal Person Re-Identification


Apr 07, 2021
Xudong Tian, Zhizhong Zhang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PAMS: Quantized Super-Resolution via Parameterized Max Scale


Nov 09, 2020
Huixia Li, Chenqian Yan, Shaohui Lin, Xiawu Zheng, Yuchao Li, Baochang Zhang, Fan Yang, Rongrong Ji

Add code

* ECCV 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards deep neural network compression via learnable wavelet transforms


Apr 20, 2020
Moritz Wolter, Shaohui Lin, Angela Yao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Training convolutional neural networks with cheap convolutions and online distillation


Oct 10, 2019
Jiao Xie, Shaohui Lin, Yichen Zhang, Linkai Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>