Alert button
Picture for Yuexiao Ma

Yuexiao Ma

Alert button

AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Yuexiao Ma, Huixia Li, Xiawu Zheng, Feng Ling, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen, Fei Chao, Rongrong Ji

Figure 1 for AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models
Figure 2 for AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models
Figure 3 for AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models
Figure 4 for AffineQuant: Affine Transformation Quantization for Large Language Models
Viaarxiv icon

Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2023
Yuexiao Ma, Huixia Li, Xiawu Zheng, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen, Xin Pan, Fei Chao, Rongrong Ji

Figure 1 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 2 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 3 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 4 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Viaarxiv icon

OMPQ: Orthogonal Mixed Precision Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2021
Yuexiao Ma, Taisong Jin, Xiawu Zheng, Yan Wang, Huixia Li, Guannan Jiang, Wei Zhang, Rongrong Ji

Figure 1 for OMPQ: Orthogonal Mixed Precision Quantization
Figure 2 for OMPQ: Orthogonal Mixed Precision Quantization
Figure 3 for OMPQ: Orthogonal Mixed Precision Quantization
Figure 4 for OMPQ: Orthogonal Mixed Precision Quantization
Viaarxiv icon

An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2021
Xiawu Zheng, Yuexiao Ma, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, Yuchao Li, Jie Chen, Yonghong Tian, Rongrong Ji

Figure 1 for An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning
Figure 2 for An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning
Figure 3 for An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning
Figure 4 for An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning
Viaarxiv icon