Alert button
Picture for Gang Zhang

Gang Zhang

Alert button

Layered Rendering Diffusion Model for Zero-Shot Guided Image Synthesis

Nov 30, 2023
Zipeng Qi, Guoxi Huang, Zebin Huang, Qin Guo, Jinwen Chen, Junyu Han, Jian Wang, Gang Zhang, Lufei Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

Center Focusing Network for Real-Time LiDAR Panoptic Segmentation

Nov 16, 2023
Xiaoyan Li, Gang Zhang, Boyue Wang, Yongli Hu, Baocai Yin

Figure 1 for Center Focusing Network for Real-Time LiDAR Panoptic Segmentation
Figure 2 for Center Focusing Network for Real-Time LiDAR Panoptic Segmentation
Figure 3 for Center Focusing Network for Real-Time LiDAR Panoptic Segmentation
Figure 4 for Center Focusing Network for Real-Time LiDAR Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon

HEDNet: A Hierarchical Encoder-Decoder Network for 3D Object Detection in Point Clouds

Oct 31, 2023
Gang Zhang, Junnan Chen, Guohuan Gao, Jianmin Li, Xiaolin Hu

Figure 1 for HEDNet: A Hierarchical Encoder-Decoder Network for 3D Object Detection in Point Clouds
Figure 2 for HEDNet: A Hierarchical Encoder-Decoder Network for 3D Object Detection in Point Clouds
Figure 3 for HEDNet: A Hierarchical Encoder-Decoder Network for 3D Object Detection in Point Clouds
Figure 4 for HEDNet: A Hierarchical Encoder-Decoder Network for 3D Object Detection in Point Clouds
Viaarxiv icon

Revisiting Multi-modal 3D Semantic Segmentation in Real-world Autonomous Driving

Oct 13, 2023
Feng Jiang, Chaoping Tu, Gang Zhang, Jun Li, Hanqing Huang, Junyu Lin, Di Feng, Jian Pu

Figure 1 for Revisiting Multi-modal 3D Semantic Segmentation in Real-world Autonomous Driving
Figure 2 for Revisiting Multi-modal 3D Semantic Segmentation in Real-world Autonomous Driving
Figure 3 for Revisiting Multi-modal 3D Semantic Segmentation in Real-world Autonomous Driving
Figure 4 for Revisiting Multi-modal 3D Semantic Segmentation in Real-world Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns

Oct 11, 2023
Deli Yu, Teng Xi, Jianwei Li, Baopu Li, Gang Zhang, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 2 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 3 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 4 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Viaarxiv icon

Open-TransMind: A New Baseline and Benchmark for 1st Foundation Model Challenge of Intelligent Transportation

Apr 12, 2023
Yifeng Shi, Feng Lv, Xinliang Wang, Chunlong Xia, Shaojie Li, Shujie Yang, Teng Xi, Gang Zhang

Figure 1 for Open-TransMind: A New Baseline and Benchmark for 1st Foundation Model Challenge of Intelligent Transportation
Figure 2 for Open-TransMind: A New Baseline and Benchmark for 1st Foundation Model Challenge of Intelligent Transportation
Figure 3 for Open-TransMind: A New Baseline and Benchmark for 1st Foundation Model Challenge of Intelligent Transportation
Figure 4 for Open-TransMind: A New Baseline and Benchmark for 1st Foundation Model Challenge of Intelligent Transportation
Viaarxiv icon

A Unified Continual Learning Framework with General Parameter-Efficient Tuning

Mar 17, 2023
Qiankun Gao, Chen Zhao, Yifan Sun, Teng Xi, Gang Zhang, Bernard Ghanem, Jian Zhang

Figure 1 for A Unified Continual Learning Framework with General Parameter-Efficient Tuning
Figure 2 for A Unified Continual Learning Framework with General Parameter-Efficient Tuning
Figure 3 for A Unified Continual Learning Framework with General Parameter-Efficient Tuning
Figure 4 for A Unified Continual Learning Framework with General Parameter-Efficient Tuning
Viaarxiv icon

CFNet: Cascade Fusion Network for Dense Prediction

Feb 13, 2023
Gang Zhang, Ziyi Li, Jianmin Li, Xiaolin Hu

Figure 1 for CFNet: Cascade Fusion Network for Dense Prediction
Figure 2 for CFNet: Cascade Fusion Network for Dense Prediction
Figure 3 for CFNet: Cascade Fusion Network for Dense Prediction
Figure 4 for CFNet: Cascade Fusion Network for Dense Prediction
Viaarxiv icon

Dual Relation Knowledge Distillation for Object Detection

Feb 11, 2023
Zhenliang Ni, Fukui Yang, Shengzhao Wen, Gang Zhang

Figure 1 for Dual Relation Knowledge Distillation for Object Detection
Figure 2 for Dual Relation Knowledge Distillation for Object Detection
Figure 3 for Dual Relation Knowledge Distillation for Object Detection
Figure 4 for Dual Relation Knowledge Distillation for Object Detection
Viaarxiv icon

Knowledge Distillation for Detection Transformer with Consistent Distillation Points Sampling

Nov 16, 2022
Yu Wang, Xin Li, Shengzhao Wen, Fukui Yang, Wanping Zhang, Gang Zhang, Haocheng Feng, Junyu Han, Errui Ding

Figure 1 for Knowledge Distillation for Detection Transformer with Consistent Distillation Points Sampling
Figure 2 for Knowledge Distillation for Detection Transformer with Consistent Distillation Points Sampling
Figure 3 for Knowledge Distillation for Detection Transformer with Consistent Distillation Points Sampling
Figure 4 for Knowledge Distillation for Detection Transformer with Consistent Distillation Points Sampling
Viaarxiv icon