Alert button
Picture for Feng Li

Feng Li

Alert button

T-Rex2: Towards Generic Object Detection via Text-Visual Prompt Synergy

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Qing Jiang, Feng Li, Zhaoyang Zeng, Tianhe Ren, Shilong Liu, Lei Zhang

Figure 1 for T-Rex2: Towards Generic Object Detection via Text-Visual Prompt Synergy
Figure 2 for T-Rex2: Towards Generic Object Detection via Text-Visual Prompt Synergy
Figure 3 for T-Rex2: Towards Generic Object Detection via Text-Visual Prompt Synergy
Figure 4 for T-Rex2: Towards Generic Object Detection via Text-Visual Prompt Synergy
Viaarxiv icon

TAPTR: Tracking Any Point with Transformers as Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Hongyang Li, Hao Zhang, Shilong Liu, Zhaoyang Zeng, Tianhe Ren, Feng Li, Lei Zhang

Figure 1 for TAPTR: Tracking Any Point with Transformers as Detection
Figure 2 for TAPTR: Tracking Any Point with Transformers as Detection
Figure 3 for TAPTR: Tracking Any Point with Transformers as Detection
Figure 4 for TAPTR: Tracking Any Point with Transformers as Detection
Viaarxiv icon

BlindDiff: Empowering Degradation Modelling in Diffusion Models for Blind Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Feng Li, Yixuan Wu, Zichao Liang, Runmin Cong, Huihui Bai, Yao Zhao, Meng Wang

Viaarxiv icon

Grounded SAM: Assembling Open-World Models for Diverse Visual Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Tianhe Ren, Shilong Liu, Ailing Zeng, Jing Lin, Kunchang Li, He Cao, Jiayu Chen, Xinyu Huang, Yukang Chen, Feng Yan, Zhaoyang Zeng, Hao Zhang, Feng Li, Jie Yang, Hongyang Li, Qing Jiang, Lei Zhang

Viaarxiv icon

Interfacing Foundation Models' Embeddings

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Xueyan Zou, Linjie Li, Jianfeng Wang, Jianwei Yang, Mingyu Ding, Zhengyuan Yang, Feng Li, Hao Zhang, Shilong Liu, Arul Aravinthan, Yong Jae Lee, Lijuan Wang

Viaarxiv icon

LLaVA-Grounding: Grounded Visual Chat with Large Multimodal Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Hao Zhang, Hongyang Li, Feng Li, Tianhe Ren, Xueyan Zou, Shilong Liu, Shijia Huang, Jianfeng Gao, Lei Zhang, Chunyuan Li, Jianwei Yang

Viaarxiv icon

Convolutional Neural Networks for Segmentation of Malignant Pleural Mesothelioma: Analysis of Probability Map Thresholds (CALGB 30901, Alliance)

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Mena Shenouda, Eyjólfur Gudmundsson, Feng Li, Christopher M. Straus, Hedy L. Kindler, Arkadiusz Z. Dudek, Thomas Stinchcombe, Xiaofei Wang, Adam Starkey, Samuel G. Armato III

Viaarxiv icon

Infinite forecast combinations based on Dirichlet process

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Yinuo Ren, Feng Li, Yanfei Kang, Jue Wang

Viaarxiv icon

Visual In-Context Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Feng Li, Qing Jiang, Hao Zhang, Tianhe Ren, Shilong Liu, Xueyan Zou, Huaizhe Xu, Hongyang Li, Chunyuan Li, Jianwei Yang, Lei Zhang, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon

T-Rex: Counting by Visual Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Qing Jiang, Feng Li, Tianhe Ren, Shilong Liu, Zhaoyang Zeng, Kent Yu, Lei Zhang

Viaarxiv icon