Alert button
Picture for Yuan Li

Yuan Li

Alert button

I Think, Therefore I am: Awareness in Large Language Models

Jan 31, 2024
Yuan Li, Yue Huang, Yuli Lin, Siyuan Wu, Yao Wan, Lichao Sun

Viaarxiv icon

A Deep Q-Network Based on Radial Basis Functions for Multi-Echelon Inventory Management

Jan 29, 2024
Liqiang Cheng, Jun Luo, Weiwei Fan, Yidong Zhang, Yuan Li

Viaarxiv icon

TIDE: Test Time Few Shot Object Detection

Nov 30, 2023
Weikai Li, Hongfeng Wei, Yanlai Wu, Jie Yang, Yudi Ruan, Yuan Li, Ying Tang

Figure 1 for TIDE: Test Time Few Shot Object Detection
Figure 2 for TIDE: Test Time Few Shot Object Detection
Figure 3 for TIDE: Test Time Few Shot Object Detection
Figure 4 for TIDE: Test Time Few Shot Object Detection
Viaarxiv icon

Principles from Clinical Research for NLP Model Generalization

Nov 09, 2023
Aparna Elangovan, Jiayuan He, Yuan Li, Karin Verspoor

Viaarxiv icon

Generalization of NLP Models: Notion and Causation

Nov 07, 2023
Aparna Elangovan, Jiayuan He, Yuan Li, Karin Verspoor

Viaarxiv icon

UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting

Oct 28, 2023
Xu Liu, Junfeng Hu, Yuan Li, Shizhe Diao, Yuxuan Liang, Bryan Hooi, Roger Zimmermann

Figure 1 for UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting
Figure 2 for UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting
Figure 3 for UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting
Figure 4 for UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

A Causal Disentangled Multi-Granularity Graph Classification Method

Oct 25, 2023
Yuan Li, Li Liu, Penggang Chen, Youmin Zhang, Guoyin Wang

Figure 1 for A Causal Disentangled Multi-Granularity Graph Classification Method
Figure 2 for A Causal Disentangled Multi-Granularity Graph Classification Method
Figure 3 for A Causal Disentangled Multi-Granularity Graph Classification Method
Figure 4 for A Causal Disentangled Multi-Granularity Graph Classification Method
Viaarxiv icon

MSFormer: A Skeleton-multiview Fusion Method For Tooth Instance Segmentation

Oct 23, 2023
Yuan Li, Huan Liu, Yubo Tao, Xiangyang He, Haifeng Li, Xiaohu Guo, Hai Lin

Viaarxiv icon

Effects of Human Adversarial and Affable Samples on BERT Generalizability

Oct 17, 2023
Aparna Elangovan, Jiayuan He, Yuan Li, Karin Verspoor

Figure 1 for Effects of Human Adversarial and Affable Samples on BERT Generalizability
Figure 2 for Effects of Human Adversarial and Affable Samples on BERT Generalizability
Figure 3 for Effects of Human Adversarial and Affable Samples on BERT Generalizability
Figure 4 for Effects of Human Adversarial and Affable Samples on BERT Generalizability
Viaarxiv icon