Alert button
Picture for Zhaopeng Cui

Zhaopeng Cui

Alert button

Sat2Scene: 3D Urban Scene Generation from Satellite Images with Diffusion

Jan 19, 2024
Zuoyue Li, Zhenqiang Li, Zhaopeng Cui, Marc Pollefeys, Martin R. Oswald

Viaarxiv icon

PNeRFLoc: Visual Localization with Point-based Neural Radiance Fields

Dec 17, 2023
Boming Zhao, Luwei Yang, Mao Mao, Hujun Bao, Zhaopeng Cui

Viaarxiv icon

CP-SLAM: Collaborative Neural Point-based SLAM System

Nov 14, 2023
Jiarui Hu, Mao Mao, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Zhaopeng Cui

Viaarxiv icon

DreamSpace: Dreaming Your Room Space with Text-Driven Panoramic Texture Propagation

Oct 19, 2023
Bangbang Yang, Wenqi Dong, Lin Ma, Wenbo Hu, Xiao Liu, Zhaopeng Cui, Yuewen Ma

Viaarxiv icon

Graph-based Asynchronous Event Processing for Rapid Object Recognition

Aug 28, 2023
Yijin Li, Han Zhou, Bangbang Yang, Ye Zhang, Zhaopeng Cui, Hujun Bao, Guofeng Zhang

Figure 1 for Graph-based Asynchronous Event Processing for Rapid Object Recognition
Figure 2 for Graph-based Asynchronous Event Processing for Rapid Object Recognition
Figure 3 for Graph-based Asynchronous Event Processing for Rapid Object Recognition
Figure 4 for Graph-based Asynchronous Event Processing for Rapid Object Recognition
Viaarxiv icon

Multi-Modal Neural Radiance Field for Monocular Dense SLAM with a Light-Weight ToF Sensor

Aug 28, 2023
Xinyang Liu, Yijin Li, Yanbin Teng, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Yinda Zhang, Zhaopeng Cui

Figure 1 for Multi-Modal Neural Radiance Field for Monocular Dense SLAM with a Light-Weight ToF Sensor
Figure 2 for Multi-Modal Neural Radiance Field for Monocular Dense SLAM with a Light-Weight ToF Sensor
Figure 3 for Multi-Modal Neural Radiance Field for Monocular Dense SLAM with a Light-Weight ToF Sensor
Figure 4 for Multi-Modal Neural Radiance Field for Monocular Dense SLAM with a Light-Weight ToF Sensor
Viaarxiv icon

Novel-view Synthesis and Pose Estimation for Hand-Object Interaction from Sparse Views

Aug 22, 2023
Wentian Qu, Zhaopeng Cui, Yinda Zhang, Chenyu Meng, Cuixia Ma, Xiaoming Deng, Hongan Wang

Figure 1 for Novel-view Synthesis and Pose Estimation for Hand-Object Interaction from Sparse Views
Figure 2 for Novel-view Synthesis and Pose Estimation for Hand-Object Interaction from Sparse Views
Figure 3 for Novel-view Synthesis and Pose Estimation for Hand-Object Interaction from Sparse Views
Figure 4 for Novel-view Synthesis and Pose Estimation for Hand-Object Interaction from Sparse Views
Viaarxiv icon

Mirror-NeRF: Learning Neural Radiance Fields for Mirrors with Whitted-Style Ray Tracing

Aug 07, 2023
Junyi Zeng, Chong Bao, Rui Chen, Zilong Dong, Guofeng Zhang, Hujun Bao, Zhaopeng Cui

Figure 1 for Mirror-NeRF: Learning Neural Radiance Fields for Mirrors with Whitted-Style Ray Tracing
Figure 2 for Mirror-NeRF: Learning Neural Radiance Fields for Mirrors with Whitted-Style Ray Tracing
Figure 3 for Mirror-NeRF: Learning Neural Radiance Fields for Mirrors with Whitted-Style Ray Tracing
Figure 4 for Mirror-NeRF: Learning Neural Radiance Fields for Mirrors with Whitted-Style Ray Tracing
Viaarxiv icon

PATS: Patch Area Transportation with Subdivision for Local Feature Matching

Apr 04, 2023
Junjie Ni, Yijin Li, Zhaoyang Huang, Hongsheng Li, Hujun Bao, Zhaopeng Cui, Guofeng Zhang

Figure 1 for PATS: Patch Area Transportation with Subdivision for Local Feature Matching
Figure 2 for PATS: Patch Area Transportation with Subdivision for Local Feature Matching
Figure 3 for PATS: Patch Area Transportation with Subdivision for Local Feature Matching
Figure 4 for PATS: Patch Area Transportation with Subdivision for Local Feature Matching
Viaarxiv icon

SINE: Semantic-driven Image-based NeRF Editing with Prior-guided Editing Field

Mar 25, 2023
Chong Bao, Yinda Zhang, Bangbang Yang, Tianxing Fan, Zesong Yang, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Zhaopeng Cui

Figure 1 for SINE: Semantic-driven Image-based NeRF Editing with Prior-guided Editing Field
Figure 2 for SINE: Semantic-driven Image-based NeRF Editing with Prior-guided Editing Field
Figure 3 for SINE: Semantic-driven Image-based NeRF Editing with Prior-guided Editing Field
Figure 4 for SINE: Semantic-driven Image-based NeRF Editing with Prior-guided Editing Field
Viaarxiv icon