Alert button
Picture for Yinda Zhang

Yinda Zhang

Alert button

Efficient 3D Implicit Head Avatar with Mesh-anchored Hash Table Blendshapes

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Ziqian Bai, Feitong Tan, Sean Fanello, Rohit Pandey, Mingsong Dou, Shichen Liu, Ping Tan, Yinda Zhang

Viaarxiv icon

GeneAvatar: Generic Expression-Aware Volumetric Head Avatar Editing from a Single Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Chong Bao, Yinda Zhang, Yuan Li, Xiyu Zhang, Bangbang Yang, Hujun Bao, Marc Pollefeys, Guofeng Zhang, Zhaopeng Cui

Viaarxiv icon

CHOSEN: Contrastive Hypothesis Selection for Multi-View Depth Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Di Qiu, Yinda Zhang, Thabo Beeler, Vladimir Tankovich, Christian Häne, Sean Fanello, Christoph Rhemann, Sergio Orts Escolano

Viaarxiv icon

T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Shijie Zhang, Boyan Jiang, Keke He, Junwei Zhu, Ying Tai, Chengjie Wang, Yinda Zhang, Yanwei Fu

Figure 1 for T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image
Figure 2 for T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image
Figure 3 for T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image
Figure 4 for T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image
Viaarxiv icon

Pushing Auto-regressive Models for 3D Shape Generation at Capacity and Scalability

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Xuelin Qian, Yu Wang, Simian Luo, Yinda Zhang, Ying Tai, Zhenyu Zhang, Chengjie Wang, Xiangyang Xue, Bo Zhao, Tiejun Huang, Yunsheng Wu, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

One2Avatar: Generative Implicit Head Avatar For Few-shot User Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Zhixuan Yu, Ziqian Bai, Abhimitra Meka, Feitong Tan, Qiangeng Xu, Rohit Pandey, Sean Fanello, Hyun Soo Park, Yinda Zhang

Viaarxiv icon

GO-NeRF: Generating Virtual Objects in Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Peng Dai, Feitong Tan, Xin Yu, Yinda Zhang, Xiaojuan Qi

Viaarxiv icon

MVDD: Multi-View Depth Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Zhen Wang, Qiangeng Xu, Feitong Tan, Menglei Chai, Shichen Liu, Rohit Pandey, Sean Fanello, Achuta Kadambi, Yinda Zhang

Figure 1 for MVDD: Multi-View Depth Diffusion Models
Figure 2 for MVDD: Multi-View Depth Diffusion Models
Figure 3 for MVDD: Multi-View Depth Diffusion Models
Figure 4 for MVDD: Multi-View Depth Diffusion Models
Viaarxiv icon

Gaussian3Diff: 3D Gaussian Diffusion for 3D Full Head Synthesis and Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Yushi Lan, Feitong Tan, Di Qiu, Qiangeng Xu, Kyle Genova, Zeng Huang, Sean Fanello, Rohit Pandey, Thomas Funkhouser, Chen Change Loy, Yinda Zhang

Figure 1 for Gaussian3Diff: 3D Gaussian Diffusion for 3D Full Head Synthesis and Editing
Figure 2 for Gaussian3Diff: 3D Gaussian Diffusion for 3D Full Head Synthesis and Editing
Figure 3 for Gaussian3Diff: 3D Gaussian Diffusion for 3D Full Head Synthesis and Editing
Figure 4 for Gaussian3Diff: 3D Gaussian Diffusion for 3D Full Head Synthesis and Editing
Viaarxiv icon

InstructPipe: Building Visual Programming Pipelines with Human Instructions

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Zhongyi Zhou, Jing Jin, Vrushank Phadnis, Xiuxiu Yuan, Jun Jiang, Xun Qian, Jingtao Zhou, Yiyi Huang, Zheng Xu, Yinda Zhang, Kristen Wright, Jason Mayes, Mark Sherwood, Johnny Lee, Alex Olwal, David Kim, Ram Iyengar, Na Li, Ruofei Du

Viaarxiv icon