Alert button
Picture for Lu Chen

Lu Chen

Alert button

Towards Reliable and Empathetic Depression-Diagnosis-Oriented Chats

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Kunyao Lan, Cong Ming, Binwei Yao, Lu Chen, Mengyue Wu

Viaarxiv icon

Rejection Improves Reliability: Training LLMs to Refuse Unknown Questions Using RL from Knowledge Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Hongshen Xu, Zichen Zhu, Situo Zhang, Da Ma, Shuai Fan, Lu Chen, Kai Yu

Viaarxiv icon

Multilingual Brain Surgeon: Large Language Models Can be Compressed Leaving No Language Behind

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2024
Hongchuan Zeng, Hongshen Xu, Lu Chen, Kai Yu

Viaarxiv icon

ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Yutong Li, Lu Chen, Aiwei Liu, Kai Yu, Lijie Wen

Figure 1 for ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary
Figure 2 for ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary
Figure 3 for ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary
Figure 4 for ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary
Viaarxiv icon

Hierarchical Multimodal Pre-training for Visually Rich Webpage Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Hongshen Xu, Lu Chen, Zihan Zhao, Da Ma, Ruisheng Cao, Zichen Zhu, Kai Yu

Viaarxiv icon

A BiRGAT Model for Multi-intent Spoken Language Understanding with Hierarchical Semantic Frames

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Hongshen Xu, Ruisheng Cao, Su Zhu, Sheng Jiang, Hanchong Zhang, Lu Chen, Kai Yu

Viaarxiv icon

Advancing Translation Preference Modeling with RLHF: A Step Towards Cost-Effective Solution

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Nuo Xu, Jun Zhao, Can Zu, Sixian Li, Lu Chen, Zhihao Zhang, Rui Zheng, Shihan Dou, Wenjuan Qin, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

A Unified Causal View of Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Lu Chen, Wei Huang, Ruqing Zhang, Wei Chen, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

Multi: Multimodal Understanding Leaderboard with Text and Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Zichen Zhu, Yang Xu, Lu Chen, Jingkai Yang, Yichuan Ma, Yiming Sun, Hailin Wen, Jiaqi Liu, Jinyu Cai, Yingzi Ma, Situo Zhang, Zihan Zhao, Liangtai Sun, Kai Yu

Viaarxiv icon