Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SeedFormer: Patch Seeds based Point Cloud Completion with Upsample Transformer


Jul 21, 2022
Haoran Zhou , Yun Cao , Wenqing Chu , Junwei Zhu , Tong Lu , Ying Tai , Chengjie Wang

* Camera-ready, to be published in ECCV 2022, with supplementary material 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prototypical Contrast Adaptation for Domain Adaptive Semantic Segmentation


Jul 14, 2022
Zhengkai Jiang , Yuxi Li , Ceyuan Yang , Peng Gao , Yabiao Wang , Ying Tai , Chengjie Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IFRNet: Intermediate Feature Refine Network for Efficient Frame Interpolation


May 29, 2022
Lingtong Kong , Boyuan Jiang , Donghao Luo , Wenqing Chu , Xiaoming Huang , Ying Tai , Chengjie Wang , Jie Yang

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FRIH: Fine-grained Region-aware Image Harmonization


May 13, 2022
Jinlong Peng , Zekun Luo , Liang Liu , Boshen Zhang , Tao Wang , Yabiao Wang , Ying Tai , Chengjie Wang , Weiyao Lin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


May 11, 2022
Yawei Li , Kai Zhang , Radu Timofte , Luc Van Gool , Fangyuan Kong , Mingxi Li , Songwei Liu , Zongcai Du , Ding Liu , Chenhui Zhou , Jingyi Chen , Qingrui Han , Zheyuan Li , Yingqi Liu , Xiangyu Chen , Haoming Cai , Yu Qiao , Chao Dong , Long Sun , Jinshan Pan , Yi Zhu , Zhikai Zong , Xiaoxiao Liu , Zheng Hui , Tao Yang , Peiran Ren , Xuansong Xie , Xian-Sheng Hua , Yanbo Wang , Xiaozhong Ji , Chuming Lin , Donghao Luo , Ying Tai , Chengjie Wang , Zhizhong Zhang , Yuan Xie , Shen Cheng , Ziwei Luo , Lei Yu , Zhihong Wen , Qi Wu1 , Youwei Li , Haoqiang Fan , Jian Sun , Shuaicheng Liu , Yuanfei Huang , Meiguang Jin , Hua Huang , Jing Liu , Xinjian Zhang , Yan Wang , Lingshun Long , Gen Li , Yuanfan Zhang , Zuowei Cao , Lei Sun , Panaetov Alexander , Yucong Wang , Minjie Cai , Li Wang , Lu Tian , Zheyuan Wang , Hongbing Ma , Jie Liu , Chao Chen , Yidong Cai , Jie Tang , Gangshan Wu , Weiran Wang , Shirui Huang , Honglei Lu , Huan Liu , Keyan Wang , Jun Chen , Shi Chen , Yuchun Miao , Zimo Huang , Lefei Zhang , Mustafa Ayazoğlu , Wei Xiong , Chengyi Xiong , Fei Wang , Hao Li , Ruimian Wen , Zhijing Yang , Wenbin Zou , Weixin Zheng , Tian Ye , Yuncheng Zhang , Xiangzhen Kong , Aditya Arora , Syed Waqas Zamir , Salman Khan , Munawar Hayat , Fahad Shahbaz Khan , Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning , Jingzhu Tang , Han Huang , Yufei Wang , Zhangheng Peng , Haobo Li , Wenxue Guan , Shenghua Gong , Xin Li , Jun Liu , Wanjun Wang , Dengwen Zhou , Kun Zeng , Hanjiang Lin , Xinyu Chen , Jinsheng Fang

* Validation code of the baseline model is available at https://github.com/ofsoundof/IMDN. Validation of all submitted models is available at https://github.com/ofsoundof/NTIRE2022_ESR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection


Mar 22, 2022
Xiaobin Hu , Deng-Ping Fan , Xuebin Qin , Hang Dai , Wenqi Ren , Ying Tai , Chengjie Wang , Ling Shao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CtlGAN: Few-shot Artistic Portraits Generation with Contrastive Transfer Learning


Mar 16, 2022
Yue Wang , Ran Yi , Ying Tai , Chengjie Wang , Lizhuang Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

STC: Spatio-Temporal Contrastive Learning for Video Instance Segmentation


Feb 08, 2022
Zhengkai Jiang , Zhangxuan Gu , Jinlong Peng , Hang Zhou , Liang Liu , Yabiao Wang , Ying Tai , Chengjie Wang , Liqing Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector


Jan 26, 2022
Jian Li , Bin Zhang , Yabiao Wang , Ying Tai , ZhenYu Zhang , Chengjie Wang , Jilin Li , Xiaoming Huang , Yili Xia

* ACM MM2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CFNet: Learning Correlation Functions for One-Stage Panoptic Segmentation


Jan 13, 2022
Yifeng Chen , Wenqing Chu , Fangfang Wang , Ying Tai , Ran Yi , Zhenye Gan , Liang Yao , Chengjie Wang , Xi Li

* Tech report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>