Alert button
Picture for Ying Tai

Ying Tai

Alert button

AddSR: Accelerating Diffusion-based Blind Super-Resolution with Adversarial Diffusion Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Rui Xie, Ying Tai, Kai Zhang, Zhenyu Zhang, Jun Zhou, Jian Yang

Viaarxiv icon

DiffFAE: Advancing High-fidelity One-shot Facial Appearance Editing with Space-sensitive Customization and Semantic Preservation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Qilin Wang, Jiangning Zhang, Chengming Xu, Weijian Cao, Ying Tai, Yue Han, Yanhao Ge, Hong Gu, Chengjie Wang, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Shijie Zhang, Boyan Jiang, Keke He, Junwei Zhu, Ying Tai, Chengjie Wang, Yinda Zhang, Yanwei Fu

Figure 1 for T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image
Figure 2 for T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image
Figure 3 for T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image
Figure 4 for T-Pixel2Mesh: Combining Global and Local Transformer for 3D Mesh Generation from a Single Image
Viaarxiv icon

FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Chao Xu, Yang Liu, Jiazheng Xing, Weida Wang, Mingze Sun, Jun Dan, Tianxin Huang, Siyuan Li, Zhi-Qi Cheng, Ying Tai, Baigui Sun

Figure 1 for FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Figure 2 for FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Figure 3 for FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Figure 4 for FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Viaarxiv icon

Scene Prior Filtering for Depth Map Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Zhengxue Wang, Zhiqiang Yan, Ming-Hsuan Yang, Jinshan Pan, Jian Yang, Ying Tai, Guangwei Gao

Viaarxiv icon

Pushing Auto-regressive Models for 3D Shape Generation at Capacity and Scalability

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Xuelin Qian, Yu Wang, Simian Luo, Yinda Zhang, Ying Tai, Zhenyu Zhang, Chengjie Wang, Xiangyang Xue, Bo Zhao, Tiejun Huang, Yunsheng Wu, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

A Generalist FaceX via Learning Unified Facial Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2023
Yue Han, Jiangning Zhang, Junwei Zhu, Xiangtai Li, Yanhao Ge, Wei Li, Chengjie Wang, Yong Liu, Xiaoming Liu, Ying Tai

Viaarxiv icon

PortraitBooth: A Versatile Portrait Model for Fast Identity-preserved Personalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Xu Peng, Junwei Zhu, Boyuan Jiang, Ying Tai, Donghao Luo, Jiangning Zhang, Wei Lin, Taisong Jin, Chengjie Wang, Rongrong Ji

Figure 1 for PortraitBooth: A Versatile Portrait Model for Fast Identity-preserved Personalization
Figure 2 for PortraitBooth: A Versatile Portrait Model for Fast Identity-preserved Personalization
Figure 3 for PortraitBooth: A Versatile Portrait Model for Fast Identity-preserved Personalization
Figure 4 for PortraitBooth: A Versatile Portrait Model for Fast Identity-preserved Personalization
Viaarxiv icon

Dynamic Frame Interpolation in Wavelet Domain

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2023
Lingtong Kong, Boyuan Jiang, Donghao Luo, Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jie Yang

Figure 1 for Dynamic Frame Interpolation in Wavelet Domain
Figure 2 for Dynamic Frame Interpolation in Wavelet Domain
Figure 3 for Dynamic Frame Interpolation in Wavelet Domain
Figure 4 for Dynamic Frame Interpolation in Wavelet Domain
Viaarxiv icon