Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jia Wu

Graph Structure Learning with Variational Information Bottleneck


Dec 16, 2021
Qingyun Sun, Jianxin Li, Hao Peng, Jia Wu, Xingcheng Fu, Cheng Ji, Philip S. Yu

* Accepted by AAAI 2022, Preprint version with Appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence


Nov 18, 2021
Xiang Bai, Hanchen Wang, Liya Ma, Yongchao Xu, Jiefeng Gan, Ziwei Fan, Fan Yang, Ke Ma, Jiehua Yang, Song Bai, Chang Shu, Xinyu Zou, Renhao Huang, Changzheng Zhang, Xiaowu Liu, Dandan Tu, Chuou Xu, Wenqing Zhang, Xi Wang, Anguo Chen, Yu Zeng, Dehua Yang, Ming-Wei Wang, Nagaraj Holalkere, Neil J. Halin, Ihab R. Kamel, Jia Wu, Xuehua Peng, Xiang Wang, Jianbo Shao, Pattanasak Mongkolwat, Jianjun Zhang, Weiyang Liu, Michael Roberts, Zhongzhao Teng, Lucian Beer, Lorena Escudero Sanchez, Evis Sala, Daniel Rubin, Adrian Weller, Joan Lasenby, Chuangsheng Zheng, Jianming Wang, Zhen Li, Carola-Bibiane Schönlieb, Tian Xia

* Nature Machine Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

ACE-HGNN: Adaptive Curvature Exploration Hyperbolic Graph Neural Network


Oct 15, 2021
Xingcheng Fu, Jianxin Li, Jia Wu, Qingyun Sun, Cheng Ji, Senzhang Wang, Jiajun Tan, Hao Peng, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

DynSTGAT: Dynamic Spatial-Temporal Graph Attention Network for Traffic Signal Control


Sep 12, 2021
Libing Wu, Min Wang, Dan Wu, Jia Wu

* In Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'21) 

  Access Paper or Ask Questions

Event Extraction by Associating Event Types and Argument Roles


Aug 23, 2021
Qian Li, Shu Guo, Jia Wu, Jianxin Li, Jiawei Sheng, Lihong Wang, Xiaohan Dong, Hao Peng


  Access Paper or Ask Questions

Transferring Knowledge Distillation for Multilingual Social Event Detection


Aug 10, 2021
Jiaqian Ren, Hao Peng, Lei Jiang, Jia Wu, Yongxin Tong, Lihong Wang, Xu Bai, Bo Wang, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Phenotyping and Graph Modeling of Spatial Architecture in Lymphoid Neoplasms


Jun 30, 2021
Pingjun Chen, Muhammad Aminu, Siba El Hussein, Joseph Khoury, Jia Wu

* Accepted by MICCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

A stochastic linearized proximal method of multipliers for convex stochastic optimization with expectation constraints


Jun 22, 2021
Liwei Zhang, Yule Zhang, Jia Wu, Xiantao Xiao


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Graph Anomaly Detection with Deep Learning


Jun 14, 2021
Xiaoxiao Ma, Jia Wu, Shan Xue, Jian Yang, Quan Z. Sheng, Hui Xiong

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

dFDA-VeD: A Dynamic Future Demand Aware Vehicle Dispatching System


Jun 10, 2021
Yang Guo, Tarique Anwar, Jian Yang, Jia Wu

* Accepted by EAI MobiQuitous 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Community Detection with Deep Learning


May 26, 2021
Xing Su, Shan Xue, Fanzhen Liu, Jia Wu, Jian Yang, Chuan Zhou, Wenbin Hu, Cecile Paris, Surya Nepal, Di Jin, Quan Z. Sheng, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Task-adaptive Neural Process for User Cold-Start Recommendation


Feb 26, 2021
Xixun Lin, Jia Wu, Chuan Zhou, Shirui Pan, Yanan Cao, Bin Wang

* Accepted by WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Preserving Incremental Social Event Detection via Heterogeneous GNNs


Feb 13, 2021
Yuwei Cao, Hao Peng, Jia Wu, Yingtong Dou, Jianxin Li, Philip S. Yu

* This work has been accepted to The Web Conference 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SUGAR: Subgraph Neural Network with Reinforcement Pooling and Self-Supervised Mutual Information Mechanism


Jan 20, 2021
Qingyun Sun, Hao Peng, Jianxin Li, Jia Wu, Yuanxing Ning, Phillip S. Yu, Lifang He

* Accepted by The Web Conference (WWW) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Survey and Open Problems in Privacy Preserving Knowledge Graph: Merging, Query, Representation, Completion and Applications


Nov 20, 2020
Chaochao Chen, Jamie Cui, Guanfeng Liu, Jia Wu, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Graph Geometry Interaction Learning


Oct 23, 2020
Shichao Zhu, Shirui Pan, Chuan Zhou, Jia Wu, Yanan Cao, Bin Wang

* Published at Conference NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Framework for Cross-Domain and Cross-System Recommendations


Sep 14, 2020
Feng Zhu, Yan Wang, Chaochao Chen, Guanfeng Liu, Mehmet Orgun, Jia Wu


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Attention Networks for Early Detection of Rumors on Twitter


Jun 10, 2020
Qi Huang, Junshuai Yu, Jia Wu, Bin Wang

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Community Detection: Progress, Challenges and Opportunities


May 17, 2020
Fanzhen Liu, Shan Xue, Jia Wu, Chuan Zhou, Wenbin Hu, Cecile Paris, Surya Nepal, Jian Yang, Philip S. Yu

* Accepted Paper in the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 20), Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Active Learning for Anchor User Prediction


Jun 25, 2019
Anfeng Cheng, Chuan Zhou, Hong Yang, Jia Wu, Lei Li, Jianlong Tan, Li Guo

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TLR: Transfer Latent Representation for Unsupervised Domain Adaptation


Aug 19, 2018
Pan Xiao, Bo Du, Jia Wu, Lefei Zhang, Ruimin Hu, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Brain EEG Time Series Selection: A Novel Graph-Based Approach for Classification


Feb 09, 2018
Chenglong Dai, Jia Wu, Dechang Pi, Lin Cui

* 9 pages, 5 figures, Accepted by SDM-2018 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Island Model based on Spectral Clustering in Genetic Algorithm


Jan 05, 2018
Qinxue Meng, Jia Wu, John Ellisy, Paul J. Kennedy

* Q. Meng, J. Wu, J. Ellis and P. J. Kennedy, "Dynamic island model based on spectral clustering in genetic algorithm," 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Anchorage, AK, 2017, pp. 1724-1731 
* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Subpopulation Diversity Based Selecting Migration Moment in Distributed Evolutionary Algorithms


Jan 05, 2017
Chengjun Li, Jia Wu

* 17 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Feature Selection on Networked Time Series


Dec 22, 2016
Haishuai Wang, Jia Wu, Peng Zhang, Chengqi Zhang

* submitted to a blind review journal 

  Access Paper or Ask Questions

PIGMIL: Positive Instance Detection via Graph Updating for Multiple Instance Learning


Dec 12, 2016
Dongkuan Xu, Jia Wu, Wei Zhang, Yingjie Tian

* 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study on Sentiment Classification of Chinese Review using Word Embedding


Nov 05, 2015
Yiou Lin, Hang Lei, Jia Wu, Xiaoyu Li

* The 29th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computing 

  Access Paper or Ask Questions