Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ziyu Zhang

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Data Guided Learning Upon End-to-End Point Cloud Network for 3D Face Recognition


Mar 31, 2021
Yi Yu, Feipeng Da, Ziyu Zhang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Modeling using the Sliced Wasserstein Distance


Mar 29, 2018
Ishan Deshpande, Ziyu Zhang, Alexander Schwing

* Accepted to CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Creativity: Generating Diverse Questions using Variational Autoencoders


Apr 11, 2017
Unnat Jain, Ziyu Zhang, Alexander Schwing

* Accepted to CVPR 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Instance-Level Segmentation for Autonomous Driving with Deep Densely Connected MRFs


Apr 27, 2016
Ziyu Zhang, Sanja Fidler, Raquel Urtasun


  Access Paper or Ask Questions

Monocular Object Instance Segmentation and Depth Ordering with CNNs


Dec 18, 2015
Ziyu Zhang, Alexander G. Schwing, Sanja Fidler, Raquel Urtasun

* International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015 

  Access Paper or Ask Questions