Alert button
Picture for Rui Feng

Rui Feng

Alert button

Retrieval-Augmented Egocentric Video Captioning

Jan 03, 2024
Jilan Xu, Yifei Huang, Junlin Hou, Guo Chen, Yuejie Zhang, Rui Feng, Weidi Xie

Viaarxiv icon

Large Language Models are Complex Table Parsers

Dec 13, 2023
Bowen Zhao, Changkai Ji, Yuejie Zhang, Wen He, Yingwen Wang, Qing Wang, Rui Feng, Xiaobo Zhang

Viaarxiv icon

DeepPointMap: Advancing LiDAR SLAM with Unified Neural Descriptors

Dec 05, 2023
Xiaze Zhang, Ziheng Ding, Qi Jing, Yuejie Zhang, Wenchao Ding, Rui Feng

Viaarxiv icon

A WINNER+ Based 3-D Non-Stationary Wideband MIMO Channel Model

Dec 01, 2023
Ji Bian, Jian Sun, Cheng-Xiang Wang, Rui Feng, Jie Huang, Yang Yang, Minggao Zhang

Figure 1 for A WINNER+ Based 3-D Non-Stationary Wideband MIMO Channel Model
Figure 2 for A WINNER+ Based 3-D Non-Stationary Wideband MIMO Channel Model
Figure 3 for A WINNER+ Based 3-D Non-Stationary Wideband MIMO Channel Model
Figure 4 for A WINNER+ Based 3-D Non-Stationary Wideband MIMO Channel Model
Viaarxiv icon

Enhanced Knowledge Injection for Radiology Report Generation

Nov 01, 2023
Qingqiu Li, Jilan Xu, Runtian Yuan, Mohan Chen, Yuejie Zhang, Rui Feng, Xiaobo Zhang, Shang Gao

Viaarxiv icon

Inject Semantic Concepts into Image Tagging for Open-Set Recognition

Oct 23, 2023
Xinyu Huang, Yi-Jie Huang, Youcai Zhang, Weiwei Tian, Rui Feng, Yuejie Zhang, Yanchun Xie, Yaqian Li, Lei Zhang

Viaarxiv icon

PolyGET: Accelerating Polymer Simulations by Accurate and Generalizable Forcefield with Equivariant Transformer

Sep 01, 2023
Rui Feng, Huan Tran, Aubrey Toland, Binghong Chen, Qi Zhu, Rampi Ramprasad, Chao Zhang

Figure 1 for PolyGET: Accelerating Polymer Simulations by Accurate and Generalizable Forcefield with Equivariant Transformer
Figure 2 for PolyGET: Accelerating Polymer Simulations by Accurate and Generalizable Forcefield with Equivariant Transformer
Figure 3 for PolyGET: Accelerating Polymer Simulations by Accurate and Generalizable Forcefield with Equivariant Transformer
Figure 4 for PolyGET: Accelerating Polymer Simulations by Accurate and Generalizable Forcefield with Equivariant Transformer
Viaarxiv icon

May the Force be with You: Unified Force-Centric Pre-Training for 3D Molecular Conformations

Aug 24, 2023
Rui Feng, Qi Zhu, Huan Tran, Binghong Chen, Aubrey Toland, Rampi Ramprasad, Chao Zhang

Viaarxiv icon

DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images

Apr 05, 2023
Bo Qian, Hao Chen, Xiangning Wang, Haoxuan Che, Gitaek Kwon, Jaeyoung Kim, Sungjin Choi, Seoyoung Shin, Felix Krause, Markus Unterdechler, Junlin Hou, Rui Feng, Yihao Li, Mostafa El Habib Daho, Qiang Wu, Ping Zhang, Xiaokang Yang, Yiyu Cai, Weiping Jia, Huating Li, Bin Sheng

Figure 1 for DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images
Figure 2 for DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images
Figure 3 for DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images
Figure 4 for DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images
Viaarxiv icon

Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging

Mar 10, 2023
Xinyu Huang, Youcai Zhang, Jinyu Ma, Weiwei Tian, Rui Feng, Yuejie Zhang, Yaqian Li, Yandong Guo, Lei Zhang

Figure 1 for Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging
Figure 2 for Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging
Figure 3 for Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging
Figure 4 for Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging
Viaarxiv icon