Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt


Aug 05, 2022
Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Retrieval-Augmented Multilingual Keyphrase Generation with Retriever-Generator Iterative Training


Jun 01, 2022
Yifan Gao, Qingyu Yin, Zheng Li, Rui Meng, Tong Zhao, Bing Yin, Irwin King, Michael R. Lyu

* NAACL 2022 (Findings) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ProQA: Structural Prompt-based Pre-training for Unified Question Answering


May 09, 2022
Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Yujia Qin, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan

* NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PGD: A Large-scale Professional Go Dataset for Data-driven Analytics


Apr 30, 2022
Yifan Gao

* IEEE Conference on Games 2022. Dataset is available at https://github.com/Gifanan/Professional-Go-Dataset 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mutual Attention-based Hybrid Dimensional Network for Multimodal Imaging Computer-aided Diagnosis


Jan 24, 2022
Yin Dai, Yifan Gao, Fayu Liu, Jun Fu

* 11 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TransMed: Transformers Advance Multi-modal Medical Image Classification


Mar 10, 2021
Yin Dai, Yifan Gao

* 8 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Open-Retrieval Conversational Machine Reading


Feb 17, 2021
Yifan Gao, Jingjing Li, Michael R. Lyu, Irwin King

* Technical Report, Dataset: https://github.com/Yifan-Gao/open_retrieval_conversational_machine_reading 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Answering Ambiguous Questions through Generative Evidence Fusion and Round-Trip Prediction


Nov 26, 2020
Yifan Gao, Henghui Zhu, Patrick Ng, Cicero Nogueira dos Santos, Zhiguo Wang, Feng Nan, Dejiao Zhang, Ramesh Nallapati, Andrew O. Arnold, Bing Xiang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Discern: Discourse-Aware Entailment Reasoning Network for Conversational Machine Reading


Oct 16, 2020
Yifan Gao, Chien-Sheng Wu, Jingjing Li, Shafiq Joty, Steven C. H. Hoi, Caiming Xiong, Irwin King, Michael R. Lyu

* EMNLP 2020 main conference, 11 pages, 3 Figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>