Alert button
Picture for Haoming Jiang

Haoming Jiang

Alert button

SMURF-THP: Score Matching-based UnceRtainty quantiFication for Transformer Hawkes Process

Oct 25, 2023
Zichong Li, Yanbo Xu, Simiao Zuo, Haoming Jiang, Chao Zhang, Tuo Zhao, Hongyuan Zha

Viaarxiv icon

Situated Natural Language Explanations

Aug 27, 2023
Zining Zhu, Haoming Jiang, Jingfeng Yang, Sreyashi Nag, Chao Zhang, Jie Huang, Yifan Gao, Frank Rudzicz, Bing Yin

Figure 1 for Situated Natural Language Explanations
Figure 2 for Situated Natural Language Explanations
Figure 3 for Situated Natural Language Explanations
Figure 4 for Situated Natural Language Explanations
Viaarxiv icon

Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation

Jul 19, 2023
Wei Jin, Haitao Mao, Zheng Li, Haoming Jiang, Chen Luo, Hongzhi Wen, Haoyu Han, Hanqing Lu, Zhengyang Wang, Ruirui Li, Zhen Li, Monica Xiao Cheng, Rahul Goutam, Haiyang Zhang, Karthik Subbian, Suhang Wang, Yizhou Sun, Jiliang Tang, Bing Yin, Xianfeng Tang

Figure 1 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 2 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 3 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 4 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Viaarxiv icon

Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval

May 30, 2023
Shiyang Li, Yifan Gao, Haoming Jiang, Qingyu Yin, Zheng Li, Xifeng Yan, Chao Zhang, Bing Yin

Figure 1 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 2 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 3 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 4 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Viaarxiv icon

CCGen: Explainable Complementary Concept Generation in E-Commerce

May 19, 2023
Jie Huang, Yifan Gao, Zheng Li, Jingfeng Yang, Yangqiu Song, Chao Zhang, Zining Zhu, Haoming Jiang, Kevin Chen-Chuan Chang, Bing Yin

Figure 1 for CCGen: Explainable Complementary Concept Generation in E-Commerce
Figure 2 for CCGen: Explainable Complementary Concept Generation in E-Commerce
Figure 3 for CCGen: Explainable Complementary Concept Generation in E-Commerce
Figure 4 for CCGen: Explainable Complementary Concept Generation in E-Commerce
Viaarxiv icon

Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond

Apr 27, 2023
Jingfeng Yang, Hongye Jin, Ruixiang Tang, Xiaotian Han, Qizhang Feng, Haoming Jiang, Bing Yin, Xia Hu

Figure 1 for Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond
Figure 2 for Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond
Figure 3 for Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond
Viaarxiv icon

HomoDistil: Homotopic Task-Agnostic Distillation of Pre-trained Transformers

Feb 19, 2023
Chen Liang, Haoming Jiang, Zheng Li, Xianfeng Tang, Bin Yin, Tuo Zhao

Figure 1 for HomoDistil: Homotopic Task-Agnostic Distillation of Pre-trained Transformers
Figure 2 for HomoDistil: Homotopic Task-Agnostic Distillation of Pre-trained Transformers
Figure 3 for HomoDistil: Homotopic Task-Agnostic Distillation of Pre-trained Transformers
Figure 4 for HomoDistil: Homotopic Task-Agnostic Distillation of Pre-trained Transformers
Viaarxiv icon

Short Text Pre-training with Extended Token Classification for E-commerce Query Understanding

Oct 08, 2022
Haoming Jiang, Tianyu Cao, Zheng Li, Chen Luo, Xianfeng Tang, Qingyu Yin, Danqing Zhang, Rahul Goutam, Bing Yin

Figure 1 for Short Text Pre-training with Extended Token Classification for E-commerce Query Understanding
Figure 2 for Short Text Pre-training with Extended Token Classification for E-commerce Query Understanding
Figure 3 for Short Text Pre-training with Extended Token Classification for E-commerce Query Understanding
Figure 4 for Short Text Pre-training with Extended Token Classification for E-commerce Query Understanding
Viaarxiv icon

Context-Aware Query Rewriting for Improving Users' Search Experience on E-commerce Websites

Sep 24, 2022
Simiao Zuo, Qingyu Yin, Haoming Jiang, Shaohui Xi, Bing Yin, Chao Zhang, Tuo Zhao

Figure 1 for Context-Aware Query Rewriting for Improving Users' Search Experience on E-commerce Websites
Figure 2 for Context-Aware Query Rewriting for Improving Users' Search Experience on E-commerce Websites
Figure 3 for Context-Aware Query Rewriting for Improving Users' Search Experience on E-commerce Websites
Figure 4 for Context-Aware Query Rewriting for Improving Users' Search Experience on E-commerce Websites
Viaarxiv icon