Alert button
Picture for Zhengyang Wang

Zhengyang Wang

Alert button

Knowledge Editing on Black-box Large Language Models

Feb 17, 2024
Xiaoshuai Song, Zhengyang Wang, Keqing He, Guanting Dong, Yutao Mou, Jinxu Zhao, Weiran Xu

Viaarxiv icon

Enhancing User Intent Capture in Session-Based Recommendation with Attribute Patterns

Dec 23, 2023
Xin Liu, Zheng Li, Yifan Gao, Jingfeng Yang, Tianyu Cao, Zhengyang Wang, Bing Yin, Yangqiu Song

Viaarxiv icon

Language Models As Semantic Indexers

Oct 11, 2023
Bowen Jin, Hansi Zeng, Guoyin Wang, Xiusi Chen, Tianxin Wei, Ruirui Li, Zhengyang Wang, Zheng Li, Yang Li, Hanqing Lu, Suhang Wang, Jiawei Han, Xianfeng Tang

Figure 1 for Language Models As Semantic Indexers
Figure 2 for Language Models As Semantic Indexers
Figure 3 for Language Models As Semantic Indexers
Figure 4 for Language Models As Semantic Indexers
Viaarxiv icon

Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations

Oct 05, 2023
Jiachi Liu, Liwen Wang, Guanting Dong, Xiaoshuai Song, Zechen Wang, Zhengyang Wang, Shanglin Lei, Jinzheng Zhao, Keqing He, Bo Xiao, Weiran Xu

Figure 1 for Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations
Figure 2 for Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations
Figure 3 for Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations
Figure 4 for Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations
Viaarxiv icon

Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation

Jul 19, 2023
Wei Jin, Haitao Mao, Zheng Li, Haoming Jiang, Chen Luo, Hongzhi Wen, Haoyu Han, Hanqing Lu, Zhengyang Wang, Ruirui Li, Zhen Li, Monica Xiao Cheng, Rahul Goutam, Haiyang Zhang, Karthik Subbian, Suhang Wang, Yizhou Sun, Jiliang Tang, Bing Yin, Xianfeng Tang

Figure 1 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 2 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 3 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 4 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Viaarxiv icon

Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs

Jul 04, 2023
Zijie Huang, Daheng Wang, Binxuan Huang, Chenwei Zhang, Jingbo Shang, Yan Liang, Zhengyang Wang, Xian Li, Christos Faloutsos, Yizhou Sun, Wei Wang

Figure 1 for Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs
Figure 2 for Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs
Figure 3 for Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs
Figure 4 for Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs
Viaarxiv icon

A Unified Framework of Graph Information Bottleneck for Robustness and Membership Privacy

Jun 14, 2023
Enyan Dai, Limeng Cui, Zhengyang Wang, Xianfeng Tang, Yinghan Wang, Monica Cheng, Bing Yin, Suhang Wang

Figure 1 for A Unified Framework of Graph Information Bottleneck for Robustness and Membership Privacy
Figure 2 for A Unified Framework of Graph Information Bottleneck for Robustness and Membership Privacy
Figure 3 for A Unified Framework of Graph Information Bottleneck for Robustness and Membership Privacy
Figure 4 for A Unified Framework of Graph Information Bottleneck for Robustness and Membership Privacy
Viaarxiv icon

SCOTT: Self-Consistent Chain-of-Thought Distillation

May 03, 2023
Peifeng Wang, Zhengyang Wang, Zheng Li, Yifan Gao, Bing Yin, Xiang Ren

Figure 1 for SCOTT: Self-Consistent Chain-of-Thought Distillation
Figure 2 for SCOTT: Self-Consistent Chain-of-Thought Distillation
Figure 3 for SCOTT: Self-Consistent Chain-of-Thought Distillation
Figure 4 for SCOTT: Self-Consistent Chain-of-Thought Distillation
Viaarxiv icon

Edge Sparse Basis Network: A Deep Learning Framework for EEG Source Localization

Feb 28, 2021
Chen Wei, Kexin Lou, Zhengyang Wang, Mingqi Zhao, Dante Mantini, Quanying Liu

Figure 1 for Edge Sparse Basis Network: A Deep Learning Framework for EEG Source Localization
Figure 2 for Edge Sparse Basis Network: A Deep Learning Framework for EEG Source Localization
Figure 3 for Edge Sparse Basis Network: A Deep Learning Framework for EEG Source Localization
Figure 4 for Edge Sparse Basis Network: A Deep Learning Framework for EEG Source Localization
Viaarxiv icon