Alert button
Picture for Yi Xiong

Yi Xiong

Alert button

FetusMapV2: Enhanced Fetal Pose Estimation in 3D Ultrasound

Oct 30, 2023
Chaoyu Chen, Xin Yang, Yuhao Huang, Wenlong Shi, Yan Cao, Mingyuan Luo, Xindi Hu, Lei Zhue, Lequan Yu, Kejuan Yue, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni, Weijun Huang

Viaarxiv icon

SESNet: sequence-structure feature-integrated deep learning method for data-efficient protein engineering

Dec 29, 2022
Mingchen Li, Liqi Kang, Yi Xiong, Yu Guang Wang, Guisheng Fan, Pan Tan, Liang Hong

Figure 1 for SESNet: sequence-structure feature-integrated deep learning method for data-efficient protein engineering
Figure 2 for SESNet: sequence-structure feature-integrated deep learning method for data-efficient protein engineering
Figure 3 for SESNet: sequence-structure feature-integrated deep learning method for data-efficient protein engineering
Figure 4 for SESNet: sequence-structure feature-integrated deep learning method for data-efficient protein engineering
Viaarxiv icon

A Ligand-and-structure Dual-driven Deep Learning Method for the Discovery of Highly Potent GnRH1R Antagonist to treat Uterine Diseases

Jul 23, 2022
Song Li, Song Ke, Chenxing Yang, Jun Chen, Yi Xiong, Lirong Zheng, Hao Liu, Liang Hong

Figure 1 for A Ligand-and-structure Dual-driven Deep Learning Method for the Discovery of Highly Potent GnRH1R Antagonist to treat Uterine Diseases
Figure 2 for A Ligand-and-structure Dual-driven Deep Learning Method for the Discovery of Highly Potent GnRH1R Antagonist to treat Uterine Diseases
Figure 3 for A Ligand-and-structure Dual-driven Deep Learning Method for the Discovery of Highly Potent GnRH1R Antagonist to treat Uterine Diseases
Figure 4 for A Ligand-and-structure Dual-driven Deep Learning Method for the Discovery of Highly Potent GnRH1R Antagonist to treat Uterine Diseases
Viaarxiv icon

Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling

Jul 01, 2022
Jiamin Liang, Xin Yang, Yuhao Huang, Kai Liu, Xinrui Zhou, Xindi Hu, Zehui Lin, Huanjia Luo, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 2 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 3 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 4 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Viaarxiv icon

Fine-grained Correlation Loss for Regression

Jul 01, 2022
Chaoyu Chen, Xin Yang, Ruobing Huang, Xindi Hu, Yankai Huang, Xiduo Lu, Xinrui Zhou, Mingyuan Luo, Yinyu Ye, Xue Shuang, Juzheng Miao, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Fine-grained Correlation Loss for Regression
Figure 2 for Fine-grained Correlation Loss for Regression
Figure 3 for Fine-grained Correlation Loss for Regression
Figure 4 for Fine-grained Correlation Loss for Regression
Viaarxiv icon

Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound

Aug 11, 2021
Shuangchi He, Zehui Lin, Xin Yang, Chaoyu Chen, Jian Wang, Xue Shuang, Ziwei Deng, Qin Liu, Yan Cao, Xiduo Lu, Ruobing Huang, Nishant Ravikumar, Alejandro Frangi, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 2 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 3 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 4 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Viaarxiv icon

Debiasing Samples from Online Learning Using Bootstrap

Jul 31, 2021
Ningyuan Chen, Xuefeng Gao, Yi Xiong

Figure 1 for Debiasing Samples from Online Learning Using Bootstrap
Figure 2 for Debiasing Samples from Online Learning Using Bootstrap
Figure 3 for Debiasing Samples from Online Learning Using Bootstrap
Figure 4 for Debiasing Samples from Online Learning Using Bootstrap
Viaarxiv icon

Sublinear Regret for Learning POMDPs

Jul 14, 2021
Yi Xiong, Ningyuan Chen, Xuefeng Gao, Xiang Zhou

Figure 1 for Sublinear Regret for Learning POMDPs
Viaarxiv icon

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound

May 22, 2021
Xin Yang, Yuhao Huang, Ruobing Huang, Haoran Dou, Rui Li, Jikuan Qian, Xiaoqiong Huang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Yuanji Zhang, Haixia Wang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 2 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 3 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 4 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Viaarxiv icon