Alert button
Picture for Yuhao Huang

Yuhao Huang

Alert button

Latent Plan Transformer: Planning as Latent Variable Inference

Feb 07, 2024
Deqian Kong, Dehong Xu, Minglu Zhao, Bo Pang, Jianwen Xie, Andrew Lizarraga, Yuhao Huang, Sirui Xie, Ying Nian Wu

Viaarxiv icon

FetusMapV2: Enhanced Fetal Pose Estimation in 3D Ultrasound

Oct 30, 2023
Chaoyu Chen, Xin Yang, Yuhao Huang, Wenlong Shi, Yan Cao, Mingyuan Luo, Xindi Hu, Lei Zhue, Lequan Yu, Kejuan Yue, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni, Weijun Huang

Viaarxiv icon

Molecule Design by Latent Prompt Transformer

Oct 05, 2023
Deqian Kong, Yuhao Huang, Jianwen Xie, Ying Nian Wu

Figure 1 for Molecule Design by Latent Prompt Transformer
Figure 2 for Molecule Design by Latent Prompt Transformer
Figure 3 for Molecule Design by Latent Prompt Transformer
Figure 4 for Molecule Design by Latent Prompt Transformer
Viaarxiv icon

A Foundation Model for General Moving Object Segmentation in Medical Images

Oct 04, 2023
Zhongnuo Yan, Tong Han, Yuhao Huang, Lian Liu, Han Zhou, Jiongquan Chen, Wenlong Shi, Yan Cao, Xin Yang, Dong Ni

Figure 1 for A Foundation Model for General Moving Object Segmentation in Medical Images
Figure 2 for A Foundation Model for General Moving Object Segmentation in Medical Images
Figure 3 for A Foundation Model for General Moving Object Segmentation in Medical Images
Figure 4 for A Foundation Model for General Moving Object Segmentation in Medical Images
Viaarxiv icon

PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation

Aug 26, 2023
Ao Chang, Xing Tao, Xin Yang, Yuhao Huang, Xinrui Zhou, Jiajun Zeng, Ruobing Huang, Dong Ni

Figure 1 for PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation
Figure 2 for PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation
Figure 3 for PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation
Figure 4 for PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis

Aug 16, 2023
Han Zhou, Dong Ni, Ao Chang, Xinrui Zhou, Rusi Chen, Yanlin Chen, Lian Liu, Jiamin Liang, Yuhao Huang, Tong Han, Zhe Liu, Deng-Ping Fan, Xin Yang

Figure 1 for OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis
Figure 2 for OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis
Figure 3 for OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis
Figure 4 for OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis
Viaarxiv icon

Sampling-Priors-Augmented Deep Unfolding Network for Robust Video Compressive Sensing

Jul 14, 2023
Yuhao Huang, Gangrong Qu, Youran Ge

Viaarxiv icon

GSMorph: Gradient Surgery for cine-MRI Cardiac Deformable Registration

Jun 26, 2023
Haoran Dou, Ning Bi, Luyi Han, Yuhao Huang, Ritse Mann, Xin Yang, Dong Ni, Nishant Ravikumar, Alejandro F. Frangi, Yunzhi Huang

Figure 1 for GSMorph: Gradient Surgery for cine-MRI Cardiac Deformable Registration
Figure 2 for GSMorph: Gradient Surgery for cine-MRI Cardiac Deformable Registration
Figure 3 for GSMorph: Gradient Surgery for cine-MRI Cardiac Deformable Registration
Figure 4 for GSMorph: Gradient Surgery for cine-MRI Cardiac Deformable Registration
Viaarxiv icon

Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos

Jun 12, 2023
Xinrui Zhou, Yuhao Huang, Wufeng Xue, Xin Yang, Yuxin Zou, Qilong Ying, Yuanji Zhang, Jia Liu, Jie Ren, Dong Ni

Figure 1 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 2 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 3 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 4 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Viaarxiv icon