Alert button
Picture for Xinrui Zhou

Xinrui Zhou

Alert button

PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation

Aug 26, 2023
Ao Chang, Xing Tao, Xin Yang, Yuhao Huang, Xinrui Zhou, Jiajun Zeng, Ruobing Huang, Dong Ni

Figure 1 for PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation
Figure 2 for PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation
Figure 3 for PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation
Figure 4 for PE-MED: Prompt Enhancement for Interactive Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis

Aug 16, 2023
Han Zhou, Dong Ni, Ao Chang, Xinrui Zhou, Rusi Chen, Yanlin Chen, Lian Liu, Jiamin Liang, Yuhao Huang, Tong Han, Zhe Liu, Deng-Ping Fan, Xin Yang

Figure 1 for OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis
Figure 2 for OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis
Figure 3 for OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis
Figure 4 for OnUVS: Online Feature Decoupling Framework for High-Fidelity Ultrasound Video Synthesis
Viaarxiv icon

Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos

Jun 12, 2023
Xinrui Zhou, Yuhao Huang, Wufeng Xue, Xin Yang, Yuxin Zou, Qilong Ying, Yuanji Zhang, Jia Liu, Jie Ren, Dong Ni

Figure 1 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 2 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 3 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 4 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Viaarxiv icon

Fourier Test-time Adaptation with Multi-level Consistency for Robust Classification

Jun 05, 2023
Yuhao Huang, Xin Yang, Xiaoqiong Huang, Xinrui Zhou, Haozhe Chi, Haoran Dou, Xindi Hu, Jian Wang, Xuedong Deng, Dong Ni

Figure 1 for Fourier Test-time Adaptation with Multi-level Consistency for Robust Classification
Figure 2 for Fourier Test-time Adaptation with Multi-level Consistency for Robust Classification
Figure 3 for Fourier Test-time Adaptation with Multi-level Consistency for Robust Classification
Figure 4 for Fourier Test-time Adaptation with Multi-level Consistency for Robust Classification
Viaarxiv icon

Segment Anything Model for Medical Images?

May 01, 2023
Yuhao Huang, Xin Yang, Lian Liu, Han Zhou, Ao Chang, Xinrui Zhou, Rusi Chen, Junxuan Yu, Jiongquan Chen, Chaoyu Chen, Haozhe Chi, Xindi Hu, Deng-Ping Fan, Fajin Dong, Dong Ni

Figure 1 for Segment Anything Model for Medical Images?
Figure 2 for Segment Anything Model for Medical Images?
Figure 3 for Segment Anything Model for Medical Images?
Figure 4 for Segment Anything Model for Medical Images?
Viaarxiv icon

Online Reflective Learning for Robust Medical Image Segmentation

Jul 01, 2022
Yuhao Huang, Xin Yang, Xiaoqiong Huang, Jiamin Liang, Xinrui Zhou, Cheng Chen, Haoran Dou, Xindi Hu, Yan Cao, Dong Ni

Figure 1 for Online Reflective Learning for Robust Medical Image Segmentation
Figure 2 for Online Reflective Learning for Robust Medical Image Segmentation
Figure 3 for Online Reflective Learning for Robust Medical Image Segmentation
Figure 4 for Online Reflective Learning for Robust Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling

Jul 01, 2022
Jiamin Liang, Xin Yang, Yuhao Huang, Kai Liu, Xinrui Zhou, Xindi Hu, Zehui Lin, Huanjia Luo, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 2 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 3 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 4 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Viaarxiv icon

Fine-grained Correlation Loss for Regression

Jul 01, 2022
Chaoyu Chen, Xin Yang, Ruobing Huang, Xindi Hu, Yankai Huang, Xiduo Lu, Xinrui Zhou, Mingyuan Luo, Yinyu Ye, Xue Shuang, Juzheng Miao, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Fine-grained Correlation Loss for Regression
Figure 2 for Fine-grained Correlation Loss for Regression
Figure 3 for Fine-grained Correlation Loss for Regression
Figure 4 for Fine-grained Correlation Loss for Regression
Viaarxiv icon