Alert button
Picture for Yuanji Zhang

Yuanji Zhang

Alert button

FetusMapV2: Enhanced Fetal Pose Estimation in 3D Ultrasound

Oct 30, 2023
Chaoyu Chen, Xin Yang, Yuhao Huang, Wenlong Shi, Yan Cao, Mingyuan Luo, Xindi Hu, Lei Zhue, Lequan Yu, Kejuan Yue, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni, Weijun Huang

Viaarxiv icon

Multi-IMU with Online Self-Consistency for Freehand 3D Ultrasound Reconstruction

Jul 19, 2023
Mingyuan Luo, Xin Yang, Zhongnuo Yan, Junyu Li, Yuanji Zhang, Jiongquan Chen, Xindi Hu, Jikuan Qian, Jun Cheng, Dong Ni

Figure 1 for Multi-IMU with Online Self-Consistency for Freehand 3D Ultrasound Reconstruction
Figure 2 for Multi-IMU with Online Self-Consistency for Freehand 3D Ultrasound Reconstruction
Figure 3 for Multi-IMU with Online Self-Consistency for Freehand 3D Ultrasound Reconstruction
Figure 4 for Multi-IMU with Online Self-Consistency for Freehand 3D Ultrasound Reconstruction
Viaarxiv icon

Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos

Jun 12, 2023
Xinrui Zhou, Yuhao Huang, Wufeng Xue, Xin Yang, Yuxin Zou, Qilong Ying, Yuanji Zhang, Jia Liu, Jie Ren, Dong Ni

Figure 1 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 2 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 3 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 4 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Viaarxiv icon

Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling

Jul 01, 2022
Jiamin Liang, Xin Yang, Yuhao Huang, Kai Liu, Xinrui Zhou, Xindi Hu, Zehui Lin, Huanjia Luo, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 2 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 3 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Figure 4 for Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling
Viaarxiv icon

Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound

Aug 11, 2021
Shuangchi He, Zehui Lin, Xin Yang, Chaoyu Chen, Jian Wang, Xue Shuang, Ziwei Deng, Qin Liu, Yan Cao, Xiduo Lu, Ruobing Huang, Nishant Ravikumar, Alejandro Frangi, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 2 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 3 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 4 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Viaarxiv icon

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound

May 22, 2021
Xin Yang, Yuhao Huang, Ruobing Huang, Haoran Dou, Rui Li, Jikuan Qian, Xiaoqiong Huang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Yuanji Zhang, Haixia Wang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 2 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 3 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 4 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Viaarxiv icon

Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound

Mar 26, 2021
Xin Yang, Haoran Dou, Ruobing Huang, Wufeng Xue, Yuhao Huang, Jikuan Qian, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Huizhi Guo, Tianfu Wang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 2 for Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 3 for Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 4 for Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound
Viaarxiv icon

Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer

Jan 11, 2021
Zhendong Liu, Xiaoqiong Huang, Xin Yang, Rui Gao, Rui Li, Yuanji Zhang, Yankai Huang, Guangquan Zhou, Yi Xiong, Alejandro F Frangi, Dong Ni

Figure 1 for Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer
Figure 2 for Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer
Figure 3 for Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer
Figure 4 for Generalize Ultrasound Image Segmentation via Instant and Plug & Play Style Transfer
Viaarxiv icon