Alert button
Picture for Jun Chen

Jun Chen

Alert button

SPAR: Personalized Content-Based Recommendation via Long Engagement Attention

Feb 16, 2024
Chiyu Zhang, Yifei Sun, Jun Chen, Jie Lei, Muhammad Abdul-Mageed, Sinong Wang, Rong Jin, Sem Park, Ning Yao, Bo Long

Viaarxiv icon

SCNet: Sparse Compression Network for Music Source Separation

Jan 24, 2024
Weinan Tong, Jiaxu Zhu, Jun Chen, Shiyin Kang, Tao Jiang, Yang Li, Zhiyong Wu, Helen Meng

Viaarxiv icon

Rate-Distortion-Perception Tradeoff Based on the Conditional-Distribution Perception Measure

Jan 22, 2024
Sadaf Salehkalaibar, Jun Chen, Ashish Khisti, Wei Yu

Viaarxiv icon

M2-CLIP: A Multimodal, Multi-task Adapting Framework for Video Action Recognition

Jan 22, 2024
Mengmeng Wang, Jiazheng Xing, Boyuan Jiang, Jun Chen, Jianbiao Mei, Xingxing Zuo, Guang Dai, Jingdong Wang, Yong Liu

Viaarxiv icon

Multi-view MidiVAE: Fusing Track- and Bar-view Representations for Long Multi-track Symbolic Music Generation

Jan 15, 2024
Zhiwei Lin, Jun Chen, Boshi Tang, Binzhu Sha, Jing Yang, Yaolong Ju, Fan Fan, Shiyin Kang, Zhiyong Wu, Helen Meng

Viaarxiv icon

Learnable Chamfer Distance for Point Cloud Reconstruction

Dec 27, 2023
Tianxin Huang, Qingyao Liu, Xiangrui Zhao, Jun Chen, Yong Liu

Viaarxiv icon

SimCalib: Graph Neural Network Calibration based on Similarity between Nodes

Dec 19, 2023
Boshi Tang, Zhiyong Wu, Xixin Wu, Qiaochu Huang, Jun Chen, Shun Lei, Helen Meng

Viaarxiv icon

Explore 3D Dance Generation via Reward Model from Automatically-Ranked Demonstrations

Dec 18, 2023
Zilin Wang, Haolin Zhuang, Lu Li, Yinmin Zhang, Junjie Zhong, Jun Chen, Yu Yang, Boshi Tang, Zhiyong Wu

Viaarxiv icon

CR-SFP: Learning Consistent Representation for Soft Filter Pruning

Dec 17, 2023
Jingyang Xiang, Zhuangzhi Chen, Jianbiao Mei, Siqi Li, Jun Chen, Yong Liu

Viaarxiv icon

Distributed Multi-Robot Multi-Target Tracking Using Heterogeneous Limited-Range Sensors

Nov 03, 2023
Jun Chen, Mohammed Abugurain, Philip Dames, Shinkyu Park

Viaarxiv icon