Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Chen

Adaptive Hierarchical Dual Consistency for Semi-Supervised Left Atrium Segmentation on Cross-Domain Data


Sep 20, 2021
Jun Chen, Heye Zhang, Raad Mohiaddin, Tom Wong, David Firmin, Jennifer Keegan, Guang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Risk-bounded Path Planning for Urban Air Mobility Operations under Uncertainty


Sep 10, 2021
Pengcheng Wu, Junfei Xie, Yanchao Liu, Jun Chen

* 13pages, IEEE journal article 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Rate-Distortion-Perception Representations for Lossy Compression


Jun 18, 2021
George Zhang, Jingjing Qian, Jun Chen, Ashish Khisti


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

JAS-GAN: Generative Adversarial Network Based Joint Atrium and Scar Segmentations on Unbalanced Atrial Targets


May 01, 2021
Jun Chen, Guang Yang, Habib Khan, Heye Zhang, Yanping Zhang, Shu Zhao, Raad Mohiaddin, Tom Wong, David Firmin, Jennifer Keegan

* Accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 

  Access Paper or Ask Questions

RelTransformer: Balancing the Visual Relationship Detection from Local Context, Scene and Memory


Apr 24, 2021
Jun Chen, Aniket Agarwal, Sherif Abdelkarim, Deyao Zhu, Mohamed Elhoseiny


  Access Paper or Ask Questions

DW-GAN: A Discrete Wavelet Transform GAN for NonHomogeneous Dehazing


Apr 18, 2021
Minghan Fu, Huan Liu, Yankun Yu, Jun Chen, Keyan Wang

* Accepted in CVPRW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Two-branch Neural Network for Non-homogeneous Dehazing via Ensemble Learning


Apr 18, 2021
Yankun Yu, Huan Liu, Minghan Fu, Jun Chen, Xiyao Wang, Keyan Wang

* Accepted in CVPRW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Optimisation for a Biologically Inspired Population Neural Network


Apr 13, 2021
Mahak Kothari, Swapna Sasi, Jun Chen, Elham Zareian, Basabdatta Sen Bhattacharya

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a Unified Approach to Single Image Deraining and Dehazing


Mar 26, 2021
Xiaohong Liu, Yongrui Ma, Zhihao Shi, Linhui Dai, Jun Chen

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GridDehazeNet+: An Enhanced Multi-Scale Network with Intra-Task Knowledge Transfer for Single Image Dehazing


Mar 25, 2021
Xiaohong Liu, Zhihao Shi, Zijun Wu, Jun Chen

* 13 pages, 12 figures, submitted to IEEE Transactions on Image Processing. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.03245 

  Access Paper or Ask Questions

PSCC-Net: Progressive Spatio-Channel Correlation Network for Image Manipulation Detection and Localization


Mar 19, 2021
Xiaohong Liu, Yaojie Liu, Jun Chen, Xiaoming Liu

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning for Unconstrained Space-Time Video Super-Resolution


Feb 25, 2021
Zhihao Shi, Chengqi Li, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Jun Chen, Timothy N. Davidson


  Access Paper or Ask Questions

VisualGPT: Data-efficient Image Captioning by Balancing Visual Input and Linguistic Knowledge from Pretraining


Feb 20, 2021
Jun Chen, Han Guo, Kai Yi, Boyang Li, Mohamed Elhoseiny


  Access Paper or Ask Questions

Indirect Domain Shift for Single Image Dehazing


Feb 05, 2021
Huan Liu, Chen Wang, Jun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Edge-Featured Graph Attention Network


Jan 19, 2021
Jun Chen, Haopeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

APB2FaceV2: Real-Time Audio-Guided Multi-Face Reenactment


Oct 25, 2020
Jiangning Zhang, Xianfang Zeng, Chao Xu, Jun Chen, Yong Liu, Yunliang Jiang

* ICASSP'21 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Positive-unlabeled Learning for Biomedical Hypothesis Generation via Risk Estimation


Oct 05, 2020
Uchenna Akujuobi, Jun Chen, Mohamed Elhoseiny, Michael Spranger, Xiangliang Zhang

* Accepted for Neurips 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AWNet: Attentive Wavelet Network for Image ISP


Sep 13, 2020
Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen

* 17 pages, 6 figures, accepted in ECCVW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploit Camera Raw Data for Video Super-Resolution via Hidden Markov Model Inference


Aug 24, 2020
Xiaohong Liu, Kangdi Shi, Zhe Wang, Jun Chen

* 13 pages, 14 figures, submitted to IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Video Interpolation via Generalized Deformable Convolution


Aug 24, 2020
Zhihao Shi, Xiaohong Liu, Kangdi Shi, Linhui Dai, Jun Chen

* 11pages, journal 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient long-distance relation extraction with DG-SpanBERT


Apr 07, 2020
Jun Chen, Robert Hoehndorf, Mohamed Elhoseiny, Xiangliang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Learning Framework for n-bit Quantized Neural Networks toward FPGAs


Apr 06, 2020
Jun Chen, Liang Liu, Yong Liu, Xianfang Zeng

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 2020 
* This paper has been accepted for publication in the IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Propagating Asymptotic-Estimated Gradients for Low Bitwidth Quantized Neural Networks


Mar 04, 2020
Jun Chen, Yong Liu, Hao Zhang, Shengnan Hou, Jian Yang

* IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 2020 
* This paper has been accepted for publication in the IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Left Atrium Anatomy and Scar Segmentations via Deep Learning in Multiview Information with Attention


Feb 02, 2020
Guang Yang, Jun Chen, Zhifan Gao, Shuo Li, Hao Ni, Elsa Angelini, Tom Wong, Raad Mohiaddin, Eva Nyktari, Ricardo Wage, Lei Xu, Yanping Zhang, Xiuquan Du, Heye Zhang, David Firmin, Jennifer Keegan

* 34 pages, 10 figures, 7 tables, accepted by Future Generation Computer Systems journal 

  Access Paper or Ask Questions