Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Chen

Jun Chen

Department of Electrical and Computer Engineering, McMaster University, Hamilton, Canada

M22: A Communication-Efficient Algorithm for Federated Learning Inspired by Rate-Distortion


Jan 23, 2023
Yangyi Liu, Stefano Rini, Sadaf Salehkalaibar, Jun Chen

Add code

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2202.02812 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Speech Enhancement with Fullband-Subband Cross-Attention Network


Nov 10, 2022
Jun Chen, Wei Rao, Zilin Wang, Zhiyong Wu, Yannan Wang, Tao Yu, Shidong Shang, Helen Meng

Add code

* Accepted by InterSpeech 2022. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2203.12188 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Speech Enhancement with Intelligent Neural Homomorphic Synthesis


Oct 28, 2022
Shulin He, Wei Rao, Jinjiang Liu, Jun Chen, Yukai Ju, Xueliang Zhang, Yannan Wang, Shidong Shang

Add code

* Submitted to ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Progressive with Purpose: Guiding Progressive Inpainting DNNs through Context and Structure


Sep 21, 2022
Kangdi Shi, Muhammad Alrabeiah, Jun Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Event-Triggered Model Predictive Control with Deep Reinforcement Learning for Autonomous Driving


Aug 22, 2022
Fengying Dang, Dong Chen, Jun Chen, Zhaojian Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SuperLine3D: Self-supervised Line Segmentation and Description for LiDAR Point Cloud


Aug 03, 2022
Xiangrui Zhao, Sheng Yang, Tianxin Huang, Jun Chen, Teng Ma, Mingyang Li, Yong Liu

Add code

* 17 pages, ECCV 2022 Accepted 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Ligand-and-structure Dual-driven Deep Learning Method for the Discovery of Highly Potent GnRH1R Antagonist to treat Uterine Diseases


Jul 23, 2022
Song Li, Song Ke, Chenxing Yang, Jun Chen, Yi Xiong, Lirong Zheng, Hao Liu, Liang Hong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-Shot Class-Incremental Learning via Entropy-Regularized Data-Free Replay


Jul 22, 2022
Huan Liu, Li Gu, Zhixiang Chi, Yang Wang, Yuanhao Yu, Jun Chen, Jin Tang

Add code

* Accepted by ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Self-supervised Vision Pretraining with Local Masked Reconstruction


Jun 01, 2022
Jun Chen, Ming Hu, Boyang Li, Mohamed Elhoseiny

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

Add code

* Validation code of the baseline model is available at https://github.com/ofsoundof/IMDN. Validation of all submitted models is available at https://github.com/ofsoundof/NTIRE2022_ESR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>