Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Real-time Streaming Video Denoising with Bidirectional Buffers


Jul 14, 2022
Chenyang Qi, Junming Chen, Xin Yang, Qifeng Chen

* Accepted to ACM MM 2022; Github link: https://github.com/ChenyangQiQi/BSVD

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Attribute Attention Network for Interpretable Diagnosis of Thyroid Nodules in Ultrasound Images


Jul 09, 2022
Van T. Manh, Jianqiao Zhou, Xiaohong Jia, Zehui Lin, Wenwen Xu, Zihan Mei, Yijie Dong, Xin Yang, Ruobing Huang, Dong Ni

* 11 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Online Reflective Learning for Robust Medical Image Segmentation


Jul 01, 2022
Yuhao Huang, Xin Yang, Xiaoqiong Huang, Jiamin Liang, Xinrui Zhou, Cheng Chen, Haoran Dou, Xindi Hu, Yan Cao, Dong Ni

* Accepted by MICCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Agent with Tangent-based Formulation and Anatomical Perception for Standard Plane Localization in 3D Ultrasound


Jul 01, 2022
Yuxin Zou, Haoran Dou, Yuhao Huang, Xin Yang, Jikuan Qian, Chaojiong Zhen, Xiaodan Ji, Nishant Ravikumar, Guoqiang Chen, Weijun Huang, Alejandro F. Frangi, Dong Ni

* Accepted by MICCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Weakly-supervised High-fidelity Ultrasound Video Synthesis with Feature Decoupling


Jul 01, 2022
Jiamin Liang, Xin Yang, Yuhao Huang, Kai Liu, Xinrui Zhou, Xindi Hu, Zehui Lin, Huanjia Luo, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by MICCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fine-grained Correlation Loss for Regression


Jul 01, 2022
Chaoyu Chen, Xin Yang, Ruobing Huang, Xindi Hu, Yankai Huang, Xiduo Lu, Xinrui Zhou, Mingyuan Luo, Yinyu Ye, Xue Shuang, Juzheng Miao, Yi Xiong, Dong Ni

* Accepted by MICCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Motion Network for Freehand 3D Ultrasound Reconstruction


Jul 01, 2022
Mingyuan Luo, Xin Yang, Hongzhang Wang, Liwei Du, Dong Ni

* Early accepted by MICCAI-2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FedRare: Federated Learning with Intra- and Inter-Client Contrast for Effective Rare Disease Classification


Jun 28, 2022
Nannan Wu, Li Yu, Xin Yang, Kwang-Ting Cheng, Zengqiang Yan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Differentially Private Multi-Party Data Release for Linear Regression


Jun 18, 2022
Ruihan Wu, Xin Yang, Yuanshun Yao, Jiankai Sun, Tianyi Liu, Kilian Q. Weinberger, Chong Wang

* UAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Biologically Inspired Dynamic Thresholds for Spiking Neural Networks


Jun 09, 2022
Jianchuan Ding, Bo Dong, Felix Heide, Yufei Ding, Yunduo Zhou, Baocai Yin, Xin Yang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>