Alert button
Picture for Qing Xu

Qing Xu

Alert button

UN-SAM: Universal Prompt-Free Segmentation for Generalized Nuclei Images

Feb 26, 2024
Zhen Chen, Qing Xu, Xinyu Liu, Yixuan Yuan

Viaarxiv icon

VADv2: End-to-End Vectorized Autonomous Driving via Probabilistic Planning

Feb 20, 2024
Shaoyu Chen, Bo Jiang, Hao Gao, Bencheng Liao, Qing Xu, Qian Zhang, Chang Huang, Wenyu Liu, Xinggang Wang

Viaarxiv icon

SPPNet: A Single-Point Prompt Network for Nuclei Image Segmentation

Aug 23, 2023
Qing Xu, Wenwei Kuang, Zeyu Zhang, Xueyao Bao, Haoran Chen, Wenting Duan

Figure 1 for SPPNet: A Single-Point Prompt Network for Nuclei Image Segmentation
Figure 2 for SPPNet: A Single-Point Prompt Network for Nuclei Image Segmentation
Figure 3 for SPPNet: A Single-Point Prompt Network for Nuclei Image Segmentation
Figure 4 for SPPNet: A Single-Point Prompt Network for Nuclei Image Segmentation
Viaarxiv icon

Distilling Universal and Joint Knowledge for Cross-Domain Model Compression on Time Series Data

Jul 07, 2023
Qing Xu, Min Wu, Xiaoli Li, Kezhi Mao, Zhenghua Chen

Figure 1 for Distilling Universal and Joint Knowledge for Cross-Domain Model Compression on Time Series Data
Figure 2 for Distilling Universal and Joint Knowledge for Cross-Domain Model Compression on Time Series Data
Figure 3 for Distilling Universal and Joint Knowledge for Cross-Domain Model Compression on Time Series Data
Figure 4 for Distilling Universal and Joint Knowledge for Cross-Domain Model Compression on Time Series Data
Viaarxiv icon

DualAttNet: Synergistic Fusion of Image-level and Fine-Grained Disease Attention for Multi-Label Lesion Detection in Chest X-rays

Jun 23, 2023
Qing Xu, Wenting Duan

Viaarxiv icon

Sea Ice Extraction via Remote Sensed Imagery: Algorithms, Datasets, Applications and Challenges

Jun 01, 2023
Anzhu Yu, Wenjun Huang, Qing Xu, Qun Sun, Wenyue Guo, Song Ji, Bowei Wen, Chunping Qiu

Figure 1 for Sea Ice Extraction via Remote Sensed Imagery: Algorithms, Datasets, Applications and Challenges
Figure 2 for Sea Ice Extraction via Remote Sensed Imagery: Algorithms, Datasets, Applications and Challenges
Figure 3 for Sea Ice Extraction via Remote Sensed Imagery: Algorithms, Datasets, Applications and Challenges
Figure 4 for Sea Ice Extraction via Remote Sensed Imagery: Algorithms, Datasets, Applications and Challenges
Viaarxiv icon

Semi-supervised Road Updating Network (SRUNet): A Deep Learning Method for Road Updating from Remote Sensing Imagery and Historical Vector Maps

Apr 28, 2023
Xin Chen, Anzhu Yu, Qun Sun, Wenyue Guo, Qing Xu, Bowei Wen

Figure 1 for Semi-supervised Road Updating Network (SRUNet): A Deep Learning Method for Road Updating from Remote Sensing Imagery and Historical Vector Maps
Figure 2 for Semi-supervised Road Updating Network (SRUNet): A Deep Learning Method for Road Updating from Remote Sensing Imagery and Historical Vector Maps
Figure 3 for Semi-supervised Road Updating Network (SRUNet): A Deep Learning Method for Road Updating from Remote Sensing Imagery and Historical Vector Maps
Figure 4 for Semi-supervised Road Updating Network (SRUNet): A Deep Learning Method for Road Updating from Remote Sensing Imagery and Historical Vector Maps
Viaarxiv icon

VAD: Vectorized Scene Representation for Efficient Autonomous Driving

Mar 21, 2023
Bo Jiang, Shaoyu Chen, Qing Xu, Bencheng Liao, Jiajie Chen, Helong Zhou, Qian Zhang, Wenyu Liu, Chang Huang, Xinggang Wang

Figure 1 for VAD: Vectorized Scene Representation for Efficient Autonomous Driving
Figure 2 for VAD: Vectorized Scene Representation for Efficient Autonomous Driving
Figure 3 for VAD: Vectorized Scene Representation for Efficient Autonomous Driving
Figure 4 for VAD: Vectorized Scene Representation for Efficient Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Mixed Cloud Control Testbed: Validating Vehicle-Road-Cloud Integration via Mixed Digital Twin

Dec 05, 2022
Jianghong Dong, Qing Xu, Jiawei Wang, Chunying Yang, Mengchi Cai, Chaoyi Chen, Jianqiang Wang, Keqiang Li

Figure 1 for Mixed Cloud Control Testbed: Validating Vehicle-Road-Cloud Integration via Mixed Digital Twin
Figure 2 for Mixed Cloud Control Testbed: Validating Vehicle-Road-Cloud Integration via Mixed Digital Twin
Figure 3 for Mixed Cloud Control Testbed: Validating Vehicle-Road-Cloud Integration via Mixed Digital Twin
Figure 4 for Mixed Cloud Control Testbed: Validating Vehicle-Road-Cloud Integration via Mixed Digital Twin
Viaarxiv icon

M$^2$DQN: A Robust Method for Accelerating Deep Q-learning Network

Sep 16, 2022
Zhe Zhang, Yukun Zou, Junjie Lai, Qing Xu

Figure 1 for M$^2$DQN: A Robust Method for Accelerating Deep Q-learning Network
Figure 2 for M$^2$DQN: A Robust Method for Accelerating Deep Q-learning Network
Figure 3 for M$^2$DQN: A Robust Method for Accelerating Deep Q-learning Network
Viaarxiv icon