Alert button
Picture for Wenjun Zhang

Wenjun Zhang

Alert button

Massive Unsourced Random Access for Near-Field Communications

Jan 25, 2024
Xinyu Xie, Yongpeng Wu, Jianping An, Derrick Wing Kwan Ng, Chengwen Xing, Wenjun Zhang

Viaarxiv icon

Pragmatic Communication in Multi-Agent Collaborative Perception

Jan 23, 2024
Yue Hu, Xianghe Pang, Xiaoqi Qin, Yonina C. Eldar, Siheng Chen, Ping Zhang, Wenjun Zhang

Viaarxiv icon

Exploring the Naturalness of AI-Generated Images

Dec 14, 2023
Zijian Chen, Wei Sun, Haoning Wu, Zicheng Zhang, Jun Jia, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Wenjun Zhang

Viaarxiv icon

FS-BAND: A Frequency-Sensitive Banding Detector

Nov 30, 2023
Zijian Chen, Wei Sun, Zicheng Zhang, Ru Huang, Fangfang Lu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Wenjun Zhang

Viaarxiv icon

Detecting Abrupt Change of Channel Covariance Matrix in IRS-Assisted Communication

Oct 26, 2023
Runnan Liu, Liang Liu, Yin Xu, Dazhi He, Wenjun Zhang, Chang Wen Chen

Viaarxiv icon

Reconfigurable Intelligent Surface-Based Receive Generalized Spatial Modulation Design

Oct 24, 2023
Xinghao Guo, Hanjiang Hong, Yin Xu, Yi-yan Wu, Dazhi He, Wenjun Zhang

Figure 1 for Reconfigurable Intelligent Surface-Based Receive Generalized Spatial Modulation Design
Figure 2 for Reconfigurable Intelligent Surface-Based Receive Generalized Spatial Modulation Design
Figure 3 for Reconfigurable Intelligent Surface-Based Receive Generalized Spatial Modulation Design
Figure 4 for Reconfigurable Intelligent Surface-Based Receive Generalized Spatial Modulation Design
Viaarxiv icon

Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design

Oct 24, 2023
Xinghao Guo, Hanjiang Hong, Yin Xu, Yi-yan Wu, Dazhi He, Wenjun Zhang

Figure 1 for Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design
Figure 2 for Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design
Figure 3 for Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design
Figure 4 for Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design
Viaarxiv icon

CDDM: Channel Denoising Diffusion Models for Wireless Semantic Communications

Sep 16, 2023
Tong Wu, Zhiyong Chen, Dazhi He, Liang Qian, Yin Xu, Meixia Tao, Wenjun Zhang

Viaarxiv icon

Communication-Efficient Framework for Distributed Image Semantic Wireless Transmission

Aug 08, 2023
Bingyan Xie, Yongpeng Wu, Yuxuan Shi, Derrick Wing Kwan Ng, Wenjun Zhang

Figure 1 for Communication-Efficient Framework for Distributed Image Semantic Wireless Transmission
Figure 2 for Communication-Efficient Framework for Distributed Image Semantic Wireless Transmission
Figure 3 for Communication-Efficient Framework for Distributed Image Semantic Wireless Transmission
Figure 4 for Communication-Efficient Framework for Distributed Image Semantic Wireless Transmission
Viaarxiv icon