Alert button
Picture for Kai Yang

Kai Yang

Alert button

Do Efficient Transformers Really Save Computation?

Feb 21, 2024
Kai Yang, Jan Ackermann, Zhenyu He, Guhao Feng, Bohang Zhang, Yunzhen Feng, Qiwei Ye, Di He, Liwei Wang

Viaarxiv icon

BATON: Aligning Text-to-Audio Model with Human Preference Feedback

Feb 01, 2024
Huan Liao, Haonan Han, Kai Yang, Tianjiao Du, Rui Yang, Zunnan Xu, Qinmei Xu, Jingquan Liu, Jiasheng Lu, Xiu Li

Viaarxiv icon

Two Stones Hit One Bird: Bilevel Positional Encoding for Better Length Extrapolation

Jan 29, 2024
Zhenyu He, Guhao Feng, Shengjie Luo, Kai Yang, Di He, Jingjing Xu, Zhi Zhang, Hongxia Yang, Liwei Wang

Viaarxiv icon

Exploration and Anti-Exploration with Distributional Random Network Distillation

Jan 25, 2024
Kai Yang, Jian Tao, Jiafei Lyu, Xiu Li

Viaarxiv icon

Robust Beamforming for Downlink Multi-Cell Systems: A Bilevel Optimization Perspective

Jan 21, 2024
Xingdi Chen, Yu Xiong, Kai Yang

Viaarxiv icon

Provably Convergent Federated Trilevel Learning

Dec 19, 2023
Yang Jiao, Kai Yang, Tiancheng Wu, Chengtao Jian, Jianwei Huang

Viaarxiv icon

UTBoost: A Tree-boosting based System for Uplift Modeling

Dec 05, 2023
Junjie Gao, Xiangyu Zheng, DongDong Wang, Zhixiang Huang, Bangqi Zheng, Kai Yang

Viaarxiv icon

Design and trajectory tracking control of CuRobot: A Cubic Reversible Robot

Nov 28, 2023
Kai Yang, Jiahui Wang, Yuchen Weng, Baolei Wu, Fuqiang Li, Jihong Zhu, Jun Wang

Figure 1 for Design and trajectory tracking control of CuRobot: A Cubic Reversible Robot
Figure 2 for Design and trajectory tracking control of CuRobot: A Cubic Reversible Robot
Figure 3 for Design and trajectory tracking control of CuRobot: A Cubic Reversible Robot
Figure 4 for Design and trajectory tracking control of CuRobot: A Cubic Reversible Robot
Viaarxiv icon

Using Human Feedback to Fine-tune Diffusion Models without Any Reward Model

Nov 23, 2023
Kai Yang, Jian Tao, Jiafei Lyu, Chunjiang Ge, Jiaxin Chen, Qimai Li, Weihan Shen, Xiaolong Zhu, Xiu Li

Viaarxiv icon

Few-Shot Recognition and Classification of Jamming Signal via CGAN-Based Fusion CNN Algorithm

Nov 09, 2023
Xuhui Ding, Yue Zhang, Gaoyang Li, Neng Ye, Yuting Guo, Takuya Mabuchi, Hitomi Anzai, Kai Yang

Viaarxiv icon