Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuang Qiu

Shuang Qiu

University of Michigan, Ann Arbor

Deep Leaning-Based Ultra-Fast Stair Detection


Jan 14, 2022
Chen Wang, Zhongcai Pei, Shuang Qiu, Zhiyong Tang


  Access Paper or Ask Questions

Safe Screening for Sparse Conditional Random Fields


Nov 27, 2021
Weizhong Zhang, Shuang Qiu


  Access Paper or Ask Questions

On Reward-Free RL with Kernel and Neural Function Approximations: Single-Agent MDP and Markov Game


Oct 19, 2021
Shuang Qiu, Jieping Ye, Zhaoran Wang, Zhuoran Yang

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

Stylized Neural Painting


Nov 16, 2020
Zhengxia Zou, Tianyang Shi, Shuang Qiu, Yi Yuan, Zhenwei Shi


  Access Paper or Ask Questions

Single-Timescale Stochastic Nonconvex-Concave Optimization for Smooth Nonlinear TD Learning


Aug 23, 2020
Shuang Qiu, Zhuoran Yang, Xiaohan Wei, Jieping Ye, Zhaoran Wang

* 45 pages; initial draft submitted in Feb, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond $\mathcal{O}(\sqrt{T})$ Regret for Constrained Online Optimization: Gradual Variations and Mirror Prox


Jun 22, 2020
Shuang Qiu, Xiaohan Wei


  Access Paper or Ask Questions

Energy-Aware DNN Graph Optimization


May 12, 2020
Yu Wang, Rong Ge, Shuang Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Upper Confidence Primal-Dual Optimization: Stochastically Constrained Markov Decision Processes with Adversarial Losses and Unknown Transitions


Mar 02, 2020
Shuang Qiu, Xiaohan Wei, Zhuoran Yang, Jieping Ye, Zhaoran Wang


  Access Paper or Ask Questions

Central Server Free Federated Learning over Single-sided Trust Social Networks


Oct 11, 2019
Chaoyang He, Conghui Tan, Hanlin Tang, Shuang Qiu, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

PINE: Universal Deep Embedding for Graph Nodes via Partial Permutation Invariant Set Functions


Sep 25, 2019
Shupeng Gui, Xiangliang Zhang, Pan Zhong, Shuang Qiu, Mingrui Wu, Jieping Ye, Zhengdao Wang, Ji Liu

* 24 pages, 4 figures, 3 tables. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1805.11182 

  Access Paper or Ask Questions

Robust One-Bit Recovery via ReLU Generative Networks: Improved Statistical Rates and Global Landscape Analysis


Aug 14, 2019
Shuang Qiu, Xiaohan Wei, Zhuoran Yang


  Access Paper or Ask Questions

$\texttt{DeepSqueeze}$: Decentralization Meets Error-Compensated Compression


Aug 03, 2019
Hanlin Tang, Xiangru Lian, Shuang Qiu, Lei Yuan, Ce Zhang, Tong Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

$\texttt{DeepSqueeze}$: Parallel Stochastic Gradient Descent with Double-Pass Error-Compensated Compression


Jul 17, 2019
Hanlin Tang, Xiangru Lian, Shuang Qiu, Lei Yuan, Ce Zhang, Tong Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Which Factorization Machine Modeling is Better: A Theoretical Answer with Optimal Guarantee


Jan 30, 2019
Ming Lin, Shuang Qiu, Jieping Ye, Xiaomin Song, Qi Qian, Liang Sun, Shenghuo Zhu, Rong Jin

* accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Proximal Online Gradient is Optimum for Dynamic Regret


Oct 23, 2018
Yawei Zhao, Shuang Qiu, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

GESF: A Universal Discriminative Mapping Mechanism for Graph Representation Learning


Jun 05, 2018
Shupeng Gui, Xiangliang Zhang, Shuang Qiu, Mingrui Wu, Jieping Ye, Ji Liu

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

The Second Order Linear Model


Jun 23, 2017
Ming Lin, Shuang Qiu, Bin Hong, Jieping Ye


  Access Paper or Ask Questions

Nonconvex One-bit Single-label Multi-label Learning


Mar 17, 2017
Shuang Qiu, Tingjin Luo, Jieping Ye, Ming Lin


  Access Paper or Ask Questions