Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

When Brain-inspired AI Meets AGI


Mar 28, 2023
Lin Zhao, Lu Zhang, Zihao Wu, Yuzhong Chen, Haixing Dai, Xiaowei Yu, Zhengliang Liu, Tuo Zhang, Xintao Hu, Xi Jiang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Coupling Artificial Neurons in BERT and Biological Neurons in the Human Brain


Mar 27, 2023
Xu Liu, Mengyue Zhou, Gaosheng Shi, Yu Du, Lin Zhao, Zihao Wu, David Liu, Tianming Liu, Xintao Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

BI AVAN: Brain inspired Adversarial Visual Attention Network


Oct 27, 2022
Heng Huang, Lin Zhao, Xintao Hu, Haixing Dai, Lu Zhang, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Coupling Visual Semantics of Artificial Neural Networks and Human Brain Function via Synchronized Activations


Jun 22, 2022
Lin Zhao, Haixing Dai, Zihao Wu, Zhenxiang Xiao, Lu Zhang, David Weizhong Liu, Xintao Hu, Xi Jiang, Sheng Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency


Jun 17, 2022
Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, David Weizhong Liu, Xi Jiang, Tuo Zhang, Xintao Hu, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code

* NeurIPS2022 Under Review 

   Access Paper or Ask Questions

Discovering Dynamic Functional Brain Networks via Spatial and Channel-wise Attention


May 31, 2022
Yiheng Liu, Enjie Ge, Mengshen He, Zhengliang Liu, Shijie Zhao, Xintao Hu, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Bao Ge

Add code

* 12 pages,6 figures, submitted to 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

Bang-Bang Control Of A Tail-less Morphing Wing Flight


May 12, 2022
Eric Sihite, Xintao Hu, Bozhen Li, Adarsh Salagame, Paul Ghanem, Alireza Ramezani

Add code


   Access Paper or Ask Questions