Alert button
Picture for Yuzhong Chen

Yuzhong Chen

Alert button

Visa Research

Rethinking Personalized Federated Learning with Clustering-based Dynamic Graph Propagation

Jan 29, 2024
Jiaqi Wang, Yuzhong Chen, Yuhang Wu, Mahashweta Das, Hao Yang, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

Invariant Graph Transformer

Dec 15, 2023
Zhe Xu, Menghai Pan, Yuzhong Chen, Huiyuan Chen, Yuchen Yan, Mahashweta Das, Hanghang Tong

Viaarxiv icon

Tackling Diverse Minorities in Imbalanced Classification

Aug 28, 2023
Kwei-Herng Lai, Daochen Zha, Huiyuan Chen, Mangesh Bendre, Yuzhong Chen, Mahashweta Das, Hao Yang, Xia Hu

Figure 1 for Tackling Diverse Minorities in Imbalanced Classification
Figure 2 for Tackling Diverse Minorities in Imbalanced Classification
Figure 3 for Tackling Diverse Minorities in Imbalanced Classification
Figure 4 for Tackling Diverse Minorities in Imbalanced Classification
Viaarxiv icon

Instruction-ViT: Multi-Modal Prompts for Instruction Learning in ViT

Apr 29, 2023
Zhenxiang Xiao, Yuzhong Chen, Lu Zhang, Junjie Yao, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Yi Pan, Lin Zhao, Chong Ma, Xinyu Liu, Wei Liu, Xiang Li, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Xi Jiang

Figure 1 for Instruction-ViT: Multi-Modal Prompts for Instruction Learning in ViT
Figure 2 for Instruction-ViT: Multi-Modal Prompts for Instruction Learning in ViT
Figure 3 for Instruction-ViT: Multi-Modal Prompts for Instruction Learning in ViT
Figure 4 for Instruction-ViT: Multi-Modal Prompts for Instruction Learning in ViT
Viaarxiv icon

When Brain-inspired AI Meets AGI

Mar 28, 2023
Lin Zhao, Lu Zhang, Zihao Wu, Yuzhong Chen, Haixing Dai, Xiaowei Yu, Zhengliang Liu, Tuo Zhang, Xintao Hu, Xi Jiang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for When Brain-inspired AI Meets AGI
Figure 2 for When Brain-inspired AI Meets AGI
Viaarxiv icon

Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification

Mar 09, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Yuzhong Chen, Xi Jiang, Wei Liu, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Sheng Li, Xiang Li, Hongmin Cai

Figure 1 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 2 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 3 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 4 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Viaarxiv icon

Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency

Jun 17, 2022
Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, David Weizhong Liu, Xi Jiang, Tuo Zhang, Xintao Hu, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Figure 1 for Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency
Figure 2 for Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency
Figure 3 for Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency
Figure 4 for Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency
Viaarxiv icon

Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning

May 25, 2022
Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, Lu Zhang, Zhenxiang Xiao, Haixing Dai, David Liu, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Sheng Wang, Jiaxing Gao, Changhe Li, Xi Jiang, Tuo Zhang, Qian Wang, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Figure 1 for Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning
Figure 2 for Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning
Figure 3 for Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning
Figure 4 for Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning
Viaarxiv icon

Mask-guided Vision Transformer (MG-ViT) for Few-Shot Learning

May 20, 2022
Yuzhong Chen, Zhenxiang Xiao, Lin Zhao, Lu Zhang, Haixing Dai, David Weizhong Liu, Zihao Wu, Changhe Li, Tuo Zhang, Changying Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Xi Jiang

Figure 1 for Mask-guided Vision Transformer (MG-ViT) for Few-Shot Learning
Figure 2 for Mask-guided Vision Transformer (MG-ViT) for Few-Shot Learning
Figure 3 for Mask-guided Vision Transformer (MG-ViT) for Few-Shot Learning
Figure 4 for Mask-guided Vision Transformer (MG-ViT) for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon