Alert button
Picture for Tuo Zhang

Tuo Zhang

Alert button

Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Chong Ma, Hanqi Jiang, Wenting Chen, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Fang Zeng, Lei Guo, Dajiang Zhu, Tuo Zhang, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 2 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 3 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 4 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Viaarxiv icon

Understanding LLMs: A Comprehensive Overview from Training to Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2024
Yiheng Liu, Hao He, Tianle Han, Xu Zhang, Mengyuan Liu, Jiaming Tian, Yutong Zhang, Jiaqi Wang, Xiaohui Gao, Tianyang Zhong, Yi Pan, Shaochen Xu, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Xin Zhang, Shu Zhang, Xintao Hu, Tuo Zhang, Ning Qiang, Tianming Liu, Bao Ge

Viaarxiv icon

High Efficiency Inference Accelerating Algorithm for NOMA-based Mobile Edge Computing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Xin Yuan, Ning Li, Tuo Zhang, Muqing Li, Yuwen Chen, Jose Fernan Martinez Ortega, Song Guo

Viaarxiv icon

The DURel Annotation Tool: Human and Computational Measurement of Semantic Proximity, Sense Clusters and Semantic Change

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2023
Dominik Schlechtweg, Shafqat Mumtaz Virk, Pauline Sander, Emma Sköldberg, Lukas Theuer Linke, Tuo Zhang, Nina Tahmasebi, Jonas Kuhn, Sabine Schulte im Walde

Viaarxiv icon

ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Tianyang Zhong, Wei Zhao, Yutong Zhang, Yi Pan, Peixin Dong, Zuowei Jiang, Xiaoyan Kui, Youlan Shang, Li Yang, Yaonai Wei, Longtao Yang, Hao Chen, Huan Zhao, Yuxiao Liu, Ning Zhu, Yiwei Li, Yisong Wang, Jiaqi Yao, Jiaqi Wang, Ying Zeng, Lei He, Chao Zheng, Zhixue Zhang, Ming Li, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Lu Zhang, Shu Zhang, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xin Zhang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Lei Guo, Dinggang Shen, Junwei Han, Tianming Liu, Jun Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 2 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 3 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 4 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Viaarxiv icon

FedAIoT: A Federated Learning Benchmark for Artificial Intelligence of Things

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Samiul Alam, Tuo Zhang, Tiantian Feng, Hui Shen, Zhichao Cao, Dong Zhao, JeongGil Ko, Kiran Somasundaram, Shrikanth S. Narayanan, Salman Avestimehr, Mi Zhang

Viaarxiv icon

Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2023
Yaonai Wei, Tuo Zhang, Han Zhang, Tianyang Zhong, Lin Zhao, Zhengliang Liu, Chong Ma, Songyao Zhang, Muheng Shang, Lei Du, Xiao Li, Tianming Liu, Junwei Han

Figure 1 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 2 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 3 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 4 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

Review of Large Vision Models and Visual Prompt Engineering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Jiaqi Wang, Zhengliang Liu, Lin Zhao, Zihao Wu, Chong Ma, Sigang Yu, Haixing Dai, Qiushi Yang, Yiheng Liu, Songyao Zhang, Enze Shi, Yi Pan, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Xiang Li, Xi Jiang, Bao Ge, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Tianming Liu, Shu Zhang

Figure 1 for Review of Large Vision Models and Visual Prompt Engineering
Viaarxiv icon