Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Coupling Visual Semantics of Artificial Neural Networks and Human Brain Function via Synchronized Activations


Jun 22, 2022
Lin Zhao , Haixing Dai , Zihao Wu , Zhenxiang Xiao , Lu Zhang , David Weizhong Liu , Xintao Hu , Xi Jiang , Sheng Li , Dajiang Zhu , Tianming Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency


Jun 17, 2022
Chong Ma , Lin Zhao , Yuzhong Chen , David Weizhong Liu , Xi Jiang , Tuo Zhang , Xintao Hu , Dinggang Shen , Dajiang Zhu , Tianming Liu

* NeurIPS2022 Under Review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning


May 25, 2022
Chong Ma , Lin Zhao , Yuzhong Chen , Lu Zhang , Zhenxiang Xiao , Haixing Dai , David Liu , Zihao Wu , Zhengliang Liu , Sheng Wang , Jiaxing Gao , Changhe Li , Xi Jiang , Tuo Zhang , Qian Wang , Dinggang Shen , Dajiang Zhu , Tianming Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mask-guided Vision Transformer (MG-ViT) for Few-Shot Learning


May 20, 2022
Yuzhong Chen , Zhenxiang Xiao , Lin Zhao , Lu Zhang , Haixing Dai , David Weizhong Liu , Zihao Wu , Changhe Li , Tuo Zhang , Changying Li , Dajiang Zhu , Tianming Liu , Xi Jiang

* 11 pages,4 figures, submitted to 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Visual Sensory Anomaly Detection


Feb 14, 2022
Xi Jiang , Guoyang Xie , Jinbao Wang , Yong Liu , Chengjie Wang , Feng Zheng , Yaochu Jin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bilinear pooling and metric learning network for early Alzheimer's disease identification with FDG-PET images


Nov 09, 2021
Wenju Cui , Caiying Yan , Zhuangzhi Yan , Yunsong Peng , Yilin Leng , Chenlu Liu , Shuangqing Chen , Xi Jiang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prediction of liquid fuel properties using machine learning models with Gaussian processes and probabilistic conditional generative learning


Oct 18, 2021
Rodolfo S. M. Freitas , Ágatha P. F. Lima , Cheng Chen , Fernando A. Rochinha , Daniel Mira , Xi Jiang

* 22 pages, 13 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Automating Internet of Things Network Traffic Collection with Robotic Arm Interactions


Sep 30, 2021
Xi Jiang , Noah Apthorpe

* 8 pages, 5 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email