Alert button
Picture for Yu Du

Yu Du

Alert button

AnyTool: Self-Reflective, Hierarchical Agents for Large-Scale API Calls

Feb 06, 2024
Yu Du, Fangyun Wei, Hongyang Zhang

Viaarxiv icon

General Automatic Solution Generation of Social Problems

Jan 25, 2024
Tong Niu, Haoyu Huang, Yu Du, Weihao Zhang, Luping Shi, Rong Zhao

Viaarxiv icon

Spiking Structured State Space Model for Monaural Speech Enhancement

Sep 07, 2023
Yu Du, Xu Liu, Yansong Chua

Figure 1 for Spiking Structured State Space Model for Monaural Speech Enhancement
Figure 2 for Spiking Structured State Space Model for Monaural Speech Enhancement
Figure 3 for Spiking Structured State Space Model for Monaural Speech Enhancement
Figure 4 for Spiking Structured State Space Model for Monaural Speech Enhancement
Viaarxiv icon

Teeth And Root Canals Segmentation Using ZXYFormer With Uncertainty Guidance And Weight Transfer

Aug 14, 2023
Shangxuan Li, Yu Du, Li Ye, Chichi Li, Yanshu Fang, Cheng Wang, Wu Zhou

Figure 1 for Teeth And Root Canals Segmentation Using ZXYFormer With Uncertainty Guidance And Weight Transfer
Figure 2 for Teeth And Root Canals Segmentation Using ZXYFormer With Uncertainty Guidance And Weight Transfer
Figure 3 for Teeth And Root Canals Segmentation Using ZXYFormer With Uncertainty Guidance And Weight Transfer
Figure 4 for Teeth And Root Canals Segmentation Using ZXYFormer With Uncertainty Guidance And Weight Transfer
Viaarxiv icon

Coupling Artificial Neurons in BERT and Biological Neurons in the Human Brain

Mar 27, 2023
Xu Liu, Mengyue Zhou, Gaosheng Shi, Yu Du, Lin Zhao, Zihao Wu, David Liu, Tianming Liu, Xintao Hu

Figure 1 for Coupling Artificial Neurons in BERT and Biological Neurons in the Human Brain
Figure 2 for Coupling Artificial Neurons in BERT and Biological Neurons in the Human Brain
Figure 3 for Coupling Artificial Neurons in BERT and Biological Neurons in the Human Brain
Figure 4 for Coupling Artificial Neurons in BERT and Biological Neurons in the Human Brain
Viaarxiv icon

Boosting Zero-shot Learning via Contrastive Optimization of Attribute Representations

Jul 11, 2022
Yu Du, Miaojing Shi, Fangyun Wei, Guoqi Li

Figure 1 for Boosting Zero-shot Learning via Contrastive Optimization of Attribute Representations
Figure 2 for Boosting Zero-shot Learning via Contrastive Optimization of Attribute Representations
Figure 3 for Boosting Zero-shot Learning via Contrastive Optimization of Attribute Representations
Figure 4 for Boosting Zero-shot Learning via Contrastive Optimization of Attribute Representations
Viaarxiv icon

Learning to Prompt for Open-Vocabulary Object Detection with Vision-Language Model

Mar 28, 2022
Yu Du, Fangyun Wei, Zihe Zhang, Miaojing Shi, Yue Gao, Guoqi Li

Figure 1 for Learning to Prompt for Open-Vocabulary Object Detection with Vision-Language Model
Figure 2 for Learning to Prompt for Open-Vocabulary Object Detection with Vision-Language Model
Figure 3 for Learning to Prompt for Open-Vocabulary Object Detection with Vision-Language Model
Figure 4 for Learning to Prompt for Open-Vocabulary Object Detection with Vision-Language Model
Viaarxiv icon

HyperPrompt: Prompt-based Task-Conditioning of Transformers

Mar 01, 2022
Yun He, Huaixiu Steven Zheng, Yi Tay, Jai Gupta, Yu Du, Vamsi Aribandi, Zhe Zhao, YaGuang Li, Zhao Chen, Donald Metzler, Heng-Tze Cheng, Ed H. Chi

Figure 1 for HyperPrompt: Prompt-based Task-Conditioning of Transformers
Figure 2 for HyperPrompt: Prompt-based Task-Conditioning of Transformers
Figure 3 for HyperPrompt: Prompt-based Task-Conditioning of Transformers
Figure 4 for HyperPrompt: Prompt-based Task-Conditioning of Transformers
Viaarxiv icon

LaMDA: Language Models for Dialog Applications

Feb 10, 2022
Romal Thoppilan, Daniel De Freitas, Jamie Hall, Noam Shazeer, Apoorv Kulshreshtha, Heng-Tze Cheng, Alicia Jin, Taylor Bos, Leslie Baker, Yu Du, YaGuang Li, Hongrae Lee, Huaixiu Steven Zheng, Amin Ghafouri, Marcelo Menegali, Yanping Huang, Maxim Krikun, Dmitry Lepikhin, James Qin, Dehao Chen, Yuanzhong Xu, Zhifeng Chen, Adam Roberts, Maarten Bosma, Vincent Zhao, Yanqi Zhou, Chung-Ching Chang, Igor Krivokon, Will Rusch, Marc Pickett, Pranesh Srinivasan, Laichee Man, Kathleen Meier-Hellstern, Meredith Ringel Morris, Tulsee Doshi, Renelito Delos Santos, Toju Duke, Johnny Soraker, Ben Zevenbergen, Vinodkumar Prabhakaran, Mark Diaz, Ben Hutchinson, Kristen Olson, Alejandra Molina, Erin Hoffman-John, Josh Lee, Lora Aroyo, Ravi Rajakumar, Alena Butryna, Matthew Lamm, Viktoriya Kuzmina, Joe Fenton, Aaron Cohen, Rachel Bernstein, Ray Kurzweil, Blaise Aguera-Arcas, Claire Cui, Marian Croak, Ed Chi, Quoc Le

Figure 1 for LaMDA: Language Models for Dialog Applications
Figure 2 for LaMDA: Language Models for Dialog Applications
Figure 3 for LaMDA: Language Models for Dialog Applications
Figure 4 for LaMDA: Language Models for Dialog Applications
Viaarxiv icon