Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liming Jiang

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Focal Frequency Loss for Generative Models


Dec 23, 2020
Liming Jiang, Bo Dai, Wayne Wu, Chen Change Loy

* GitHub: https://github.com/EndlessSora/focal-frequency-loss 

  Access Paper or Ask Questions

TSIT: A Simple and Versatile Framework for Image-to-Image Translation


Jul 25, 2020
Liming Jiang, Changxu Zhang, Mingyang Huang, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy

* ECCV 2020 (Spotlight). Table 2 is updated. GitHub: https://github.com/EndlessSora/TSIT 

  Access Paper or Ask Questions

Dampen the Stop-and-Go Traffic with Connected and Automated Vehicles -- A Deep Reinforcement Learning Approach


May 17, 2020
Liming Jiang, Yuanchang Xie, Danjue Chen, Tienan Li, Nicholas G. Evans


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Highway Work Zone Merge Control based on Reinforcement Learning in A Connected and Automated Environment


Jan 21, 2020
Tianzhu Ren, Yuanchang Xie, Liming Jiang

* 17pages, 6 figures, TRB 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Neural Networks Approach for Pixel-Level Runway Pavement Crack Segmentation Using Drone-Captured Images


Jan 09, 2020
Liming Jiang, Yuanchang Xie, Tianzhu Ren

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics-1.0: A Large-Scale Dataset for Real-World Face Forgery Detection


Jan 09, 2020
Liming Jiang, Wayne Wu, Ren Li, Chen Qian, Chen Change Loy

* Project page: https://liming-jiang.com/projects/DrF1/DrF1.html 

  Access Paper or Ask Questions