Alert button
Picture for Tailin Wu

Tailin Wu

Alert button

Uncertainty Quantification for Forward and Inverse Problems of PDEs via Latent Global Evolution

Feb 13, 2024
Tailin Wu, Willie Neiswanger, Hongtao Zheng, Stefano Ermon, Jure Leskovec

Viaarxiv icon

Compositional Generative Inverse Design

Jan 24, 2024
Tailin Wu, Takashi Maruyama, Long Wei, Tao Zhang, Yilun Du, Gianluca Iaccarino, Jure Leskovec

Viaarxiv icon

BENO: Boundary-embedded Neural Operators for Elliptic PDEs

Jan 17, 2024
Haixin Wang, Jiaxin Li, Anubhav Dwivedi, Kentaro Hara, Tailin Wu

Viaarxiv icon

How Well Does GPT-4V(ision) Adapt to Distribution Shifts? A Preliminary Investigation

Dec 13, 2023
Zhongyi Han, Guanglin Zhou, Rundong He, Jindong Wang, Tailin Wu, Yilong Yin, Salman Khan, Lina Yao, Tongliang Liu, Kun Zhang

Figure 1 for How Well Does GPT-4V(ision) Adapt to Distribution Shifts? A Preliminary Investigation
Figure 2 for How Well Does GPT-4V(ision) Adapt to Distribution Shifts? A Preliminary Investigation
Figure 3 for How Well Does GPT-4V(ision) Adapt to Distribution Shifts? A Preliminary Investigation
Figure 4 for How Well Does GPT-4V(ision) Adapt to Distribution Shifts? A Preliminary Investigation
Viaarxiv icon

Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems

Jul 17, 2023
Xuan Zhang, Limei Wang, Jacob Helwig, Youzhi Luo, Cong Fu, Yaochen Xie, Meng Liu, Yuchao Lin, Zhao Xu, Keqiang Yan, Keir Adams, Maurice Weiler, Xiner Li, Tianfan Fu, Yucheng Wang, Haiyang Yu, YuQing Xie, Xiang Fu, Alex Strasser, Shenglong Xu, Yi Liu, Yuanqi Du, Alexandra Saxton, Hongyi Ling, Hannah Lawrence, Hannes Stärk, Shurui Gui, Carl Edwards, Nicholas Gao, Adriana Ladera, Tailin Wu, Elyssa F. Hofgard, Aria Mansouri Tehrani, Rui Wang, Ameya Daigavane, Montgomery Bohde, Jerry Kurtin, Qian Huang, Tuong Phung, Minkai Xu, Chaitanya K. Joshi, Simon V. Mathis, Kamyar Azizzadenesheli, Ada Fang, Alán Aspuru-Guzik, Erik Bekkers, Michael Bronstein, Marinka Zitnik, Anima Anandkumar, Stefano Ermon, Pietro Liò, Rose Yu, Stephan Günnemann, Jure Leskovec, Heng Ji, Jimeng Sun, Regina Barzilay, Tommi Jaakkola, Connor W. Coley, Xiaoning Qian, Xiaofeng Qian, Tess Smidt, Shuiwang Ji

Figure 1 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 2 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 3 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 4 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Viaarxiv icon

Learning Controllable Adaptive Simulation for Multi-resolution Physics

May 01, 2023
Tailin Wu, Takashi Maruyama, Qingqing Zhao, Gordon Wetzstein, Jure Leskovec

Figure 1 for Learning Controllable Adaptive Simulation for Multi-resolution Physics
Figure 2 for Learning Controllable Adaptive Simulation for Multi-resolution Physics
Figure 3 for Learning Controllable Adaptive Simulation for Multi-resolution Physics
Figure 4 for Learning Controllable Adaptive Simulation for Multi-resolution Physics
Viaarxiv icon

ViRel: Unsupervised Visual Relations Discovery with Graph-level Analogy

Jul 04, 2022
Daniel Zeng, Tailin Wu, Jure Leskovec

Figure 1 for ViRel: Unsupervised Visual Relations Discovery with Graph-level Analogy
Figure 2 for ViRel: Unsupervised Visual Relations Discovery with Graph-level Analogy
Figure 3 for ViRel: Unsupervised Visual Relations Discovery with Graph-level Analogy
Figure 4 for ViRel: Unsupervised Visual Relations Discovery with Graph-level Analogy
Viaarxiv icon

ZeroC: A Neuro-Symbolic Model for Zero-shot Concept Recognition and Acquisition at Inference Time

Jul 03, 2022
Tailin Wu, Megan Tjandrasuwita, Zhengxuan Wu, Xuelin Yang, Kevin Liu, Rok Sosič, Jure Leskovec

Figure 1 for ZeroC: A Neuro-Symbolic Model for Zero-shot Concept Recognition and Acquisition at Inference Time
Figure 2 for ZeroC: A Neuro-Symbolic Model for Zero-shot Concept Recognition and Acquisition at Inference Time
Figure 3 for ZeroC: A Neuro-Symbolic Model for Zero-shot Concept Recognition and Acquisition at Inference Time
Figure 4 for ZeroC: A Neuro-Symbolic Model for Zero-shot Concept Recognition and Acquisition at Inference Time
Viaarxiv icon

Learning to Accelerate Partial Differential Equations via Latent Global Evolution

Jun 15, 2022
Tailin Wu, Takashi Maruyama, Jure Leskovec

Figure 1 for Learning to Accelerate Partial Differential Equations via Latent Global Evolution
Figure 2 for Learning to Accelerate Partial Differential Equations via Latent Global Evolution
Figure 3 for Learning to Accelerate Partial Differential Equations via Latent Global Evolution
Figure 4 for Learning to Accelerate Partial Differential Equations via Latent Global Evolution
Viaarxiv icon