Alert button
Picture for Yibo Yang

Yibo Yang

Alert button

GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Xiaojie Li, Yibo Yang, Xiangtai Li, Jianlong Wu, Yue Yu, Bernard Ghanem, Min Zhang

Figure 1 for GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning
Figure 2 for GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning
Figure 3 for GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning
Figure 4 for GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

RAP-SAM: Towards Real-Time All-Purpose Segment Anything

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Shilin Xu, Haobo Yuan, Qingyu Shi, Lu Qi, Jingbo Wang, Yibo Yang, Yining Li, Kai Chen, Yunhai Tong, Bernard Ghanem, Xiangtai Li, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

Estimating the Rate-Distortion Function by Wasserstein Gradient Descent

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Yibo Yang, Stephan Eckstein, Marcel Nutz, Stephan Mandt

Viaarxiv icon

Towards Demystifying the Generalization Behaviors When Neural Collapse Emerges

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Peifeng Gao, Qianqian Xu, Yibo Yang, Peisong Wen, Huiyang Shao, Zhiyong Yang, Bernard Ghanem, Qingming Huang

Figure 1 for Towards Demystifying the Generalization Behaviors When Neural Collapse Emerges
Figure 2 for Towards Demystifying the Generalization Behaviors When Neural Collapse Emerges
Figure 3 for Towards Demystifying the Generalization Behaviors When Neural Collapse Emerges
Figure 4 for Towards Demystifying the Generalization Behaviors When Neural Collapse Emerges
Viaarxiv icon

RenAIssance: A Survey into AI Text-to-Image Generation in the Era of Large Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2023
Fengxiang Bie, Yibo Yang, Zhongzhu Zhou, Adam Ghanem, Minjia Zhang, Zhewei Yao, Xiaoxia Wu, Connor Holmes, Pareesa Golnari, David A. Clifton, Yuxiong He, Dacheng Tao, Shuaiwen Leon Song

Viaarxiv icon

ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Yuxuan Du, Yibo Yang, Tongliang Liu, Zhouchen Lin, Bernard Ghanem, Dacheng Tao

Figure 1 for ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning
Figure 2 for ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning
Figure 3 for ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning
Figure 4 for ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning
Viaarxiv icon

Deformable Mixer Transformer with Gating for Multi-Task Learning of Dense Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Yangyang Xu, Yibo Yang, Bernard Ghanemm, Lefei Zhang, Du Bo, Dacheng Tao

Figure 1 for Deformable Mixer Transformer with Gating for Multi-Task Learning of Dense Prediction
Figure 2 for Deformable Mixer Transformer with Gating for Multi-Task Learning of Dense Prediction
Figure 3 for Deformable Mixer Transformer with Gating for Multi-Task Learning of Dense Prediction
Figure 4 for Deformable Mixer Transformer with Gating for Multi-Task Learning of Dense Prediction
Viaarxiv icon

Neural Collapse Terminus: A Unified Solution for Class Incremental Learning and Its Variants

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2023
Yibo Yang, Haobo Yuan, Xiangtai Li, Jianlong Wu, Lefei Zhang, Zhouchen Lin, Philip Torr, Dacheng Tao, Bernard Ghanem

Figure 1 for Neural Collapse Terminus: A Unified Solution for Class Incremental Learning and Its Variants
Figure 2 for Neural Collapse Terminus: A Unified Solution for Class Incremental Learning and Its Variants
Figure 3 for Neural Collapse Terminus: A Unified Solution for Class Incremental Learning and Its Variants
Figure 4 for Neural Collapse Terminus: A Unified Solution for Class Incremental Learning and Its Variants
Viaarxiv icon

Towards Open Vocabulary Learning: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2023
Jianzong Wu, Xiangtai Li, Shilin Xu, Haobo Yuan, Henghui Ding, Yibo Yang, Xia Li, Jiangning Zhang, Yunhai Tong, Xudong Jiang, Bernard Ghanem, Dacheng Tao

Figure 1 for Towards Open Vocabulary Learning: A Survey
Figure 2 for Towards Open Vocabulary Learning: A Survey
Figure 3 for Towards Open Vocabulary Learning: A Survey
Figure 4 for Towards Open Vocabulary Learning: A Survey
Viaarxiv icon

Asymmetrically-powered Neural Image Compression with Shallow Decoders

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2023
Yibo Yang, Stephan Mandt

Figure 1 for Asymmetrically-powered Neural Image Compression with Shallow Decoders
Figure 2 for Asymmetrically-powered Neural Image Compression with Shallow Decoders
Figure 3 for Asymmetrically-powered Neural Image Compression with Shallow Decoders
Figure 4 for Asymmetrically-powered Neural Image Compression with Shallow Decoders
Viaarxiv icon