Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Asymmetrically-powered Neural Image Compression with Shallow Decoders


Apr 13, 2023
Yibo Yang, Stephan Mandt

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

Neural Collapse Inspired Federated Learning with Non-iid Data


Mar 31, 2023
Chenxi Huang, Liang Xie, Yibo Yang, Wenxiao Wang, Binbin Lin, Deng Cai

Add code

* 11 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

OmniForce: On Human-Centered, Large Model Empowered and Cloud-Edge Collaborative AutoML System


Mar 01, 2023
Chao Xue, Wei Liu, Shuai Xie, Zhenfang Wang, Jiaxing Li, Xuyang Peng, Liang Ding, Shanshan Zhao, Qiong Cao, Yibo Yang, Fengxiang He, Bohua Cai, Rongcheng Bian, Yiyan Zhao, Heliang Zheng, Xiangyang Liu, Dongkai Liu, Daqing Liu, Li Shen, Chang Li, Shijin Zhang, Yukang Zhang, Guanpu Chen, Shixiang Chen, Yibing Zhan, Jing Zhang, Chaoyue Wang, Dacheng Tao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

General Rotation Invariance Learning for Point Clouds via Weight-Feature Alignment


Feb 20, 2023
Liang Xie, Yibo Yang, Wenxiao Wang, Binbin Lin, Deng Cai, Xiaofei He

Add code

* 14 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Neural Collapse Inspired Feature-Classifier Alignment for Few-Shot Class Incremental Learning


Feb 06, 2023
Yibo Yang, Haobo Yuan, Xiangtai Li, Zhouchen Lin, Philip Torr, Dacheng Tao

Add code

* ICLR 2023 (Notable-top-25%) 

   Access Paper or Ask Questions

DeMT: Deformable Mixer Transformer for Multi-Task Learning of Dense Prediction


Jan 12, 2023
Yangyang Xu, Yibo Yang, Lefei Zhang

Add code

* Accepted by AAAI2023 

   Access Paper or Ask Questions

Understanding Imbalanced Semantic Segmentation Through Neural Collapse


Jan 03, 2023
Zhisheng Zhong, Jiequan Cui, Yibo Yang, Xiaoyang Wu, Xiaojuan Qi, Xiangyu Zhang, Jiaya Jia

Add code

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

PanopticPartFormer++: A Unified and Decoupled View for Panoptic Part Segmentation


Jan 03, 2023
Xiangtai Li, Shilin Xu, Yibo Yang, Haobo Yuan, Guangliang Cheng, Yunhai Tong, Zhouchen Lin, Dacheng Tao

Add code

* Extension of PanopticPartFormer (ECCV 2022). Code: https://github.com/lxtGH/Panoptic-PartFormer. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2204.04655 

   Access Paper or Ask Questions

Demystify Problem-Dependent Power of Quantum Neural Networks on Multi-Class Classification


Dec 29, 2022
Yuxuan Du, Yibo Yang, Dacheng Tao, Min-Hsiu Hsieh

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Towards Theoretically Inspired Neural Initialization Optimization


Oct 12, 2022
Yibo Yang, Hong Wang, Haobo Yuan, Zhouchen Lin

Add code

* NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>