Alert button
Picture for Xiaojiang Liu

Xiaojiang Liu

Alert button

Exploring Format Consistency for Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 28, 2023
Shihao Liang, Kunlun Zhu, Runchu Tian, Yujia Qin, Huadong Wang, Xin Cong, Zhiyuan Liu, Xiaojiang Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Exploring Format Consistency for Instruction Tuning
Figure 2 for Exploring Format Consistency for Instruction Tuning
Figure 3 for Exploring Format Consistency for Instruction Tuning
Figure 4 for Exploring Format Consistency for Instruction Tuning
Viaarxiv icon

Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2022
Jin Xu, Xiaojiang Liu, Jianhao Yan, Deng Cai, Huayang Li, Jian Li

Figure 1 for Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text Generation
Figure 2 for Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text Generation
Figure 3 for Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text Generation
Figure 4 for Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text Generation
Viaarxiv icon

Dialogue Generation on Infrequent Sentence Functions via Structured Meta-Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2020
Yifan Gao, Piji Li, Wei Bi, Xiaojiang Liu, Michael R. Lyu, Irwin King

Figure 1 for Dialogue Generation on Infrequent Sentence Functions via Structured Meta-Learning
Figure 2 for Dialogue Generation on Infrequent Sentence Functions via Structured Meta-Learning
Figure 3 for Dialogue Generation on Infrequent Sentence Functions via Structured Meta-Learning
Figure 4 for Dialogue Generation on Infrequent Sentence Functions via Structured Meta-Learning
Viaarxiv icon

Profile Consistency Identification for Open-domain Dialogue Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2020
Haoyu Song, Yan Wang, Wei-Nan Zhang, Zhengyu Zhao, Ting Liu, Xiaojiang Liu

Figure 1 for Profile Consistency Identification for Open-domain Dialogue Agents
Figure 2 for Profile Consistency Identification for Open-domain Dialogue Agents
Figure 3 for Profile Consistency Identification for Open-domain Dialogue Agents
Figure 4 for Profile Consistency Identification for Open-domain Dialogue Agents
Viaarxiv icon

Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2020
Xin Li, Piji Li, Yan Wang, Xiaojiang Liu, Wai Lam

Figure 1 for Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning
Figure 2 for Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning
Figure 3 for Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning
Figure 4 for Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Interpretable Real-Time Win Prediction for Honor of Kings, a Popular Mobile MOBA Esport

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 04, 2020
Zelong Yang, Zhufeng Pan, Yan Wang, Deng Cai, Shuming Shi, Shao-Lun Huang, Xiaojiang Liu

Figure 1 for Interpretable Real-Time Win Prediction for Honor of Kings, a Popular Mobile MOBA Esport
Figure 2 for Interpretable Real-Time Win Prediction for Honor of Kings, a Popular Mobile MOBA Esport
Figure 3 for Interpretable Real-Time Win Prediction for Honor of Kings, a Popular Mobile MOBA Esport
Figure 4 for Interpretable Real-Time Win Prediction for Honor of Kings, a Popular Mobile MOBA Esport
Viaarxiv icon

A Batch Normalized Inference Network Keeps the KL Vanishing Away

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2020
Qile Zhu, Jianlin Su, Wei Bi, Xiaojiang Liu, Xiyao Ma, Xiaolin Li, Dapeng Wu

Figure 1 for A Batch Normalized Inference Network Keeps the KL Vanishing Away
Figure 2 for A Batch Normalized Inference Network Keeps the KL Vanishing Away
Figure 3 for A Batch Normalized Inference Network Keeps the KL Vanishing Away
Figure 4 for A Batch Normalized Inference Network Keeps the KL Vanishing Away
Viaarxiv icon

Response-Anticipated Memory for On-Demand Knowledge Integration in Response Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2020
Zhiliang Tian, Wei Bi, Dongkyu Lee, Lanqing Xue, Yiping Song, Xiaojiang Liu, Nevin L. Zhang

Figure 1 for Response-Anticipated Memory for On-Demand Knowledge Integration in Response Generation
Figure 2 for Response-Anticipated Memory for On-Demand Knowledge Integration in Response Generation
Figure 3 for Response-Anticipated Memory for On-Demand Knowledge Integration in Response Generation
Figure 4 for Response-Anticipated Memory for On-Demand Knowledge Integration in Response Generation
Viaarxiv icon