Alert button
Picture for Lijie Wen

Lijie Wen

Alert button

MetaTra: Meta-Learning for Generalized Trajectory Prediction in Unseen Domain

Feb 13, 2024
Xiaohe Li, Feilong Huang, Zide Fan, Fangli Mou, Yingyan Hou, Chen Qian, Lijie Wen

Viaarxiv icon

A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models

Jan 03, 2024
Aiwei Liu, Leyi Pan, Yijian Lu, Jingjing Li, Xuming Hu, Lijie Wen, Irwin King, Philip S. Yu

Figure 1 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 2 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 3 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 4 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Viaarxiv icon

Prompt Me Up: Unleashing the Power of Alignments for Multimodal Entity and Relation Extraction

Oct 25, 2023
Xuming Hu, Junzhe Chen, Aiwei Liu, Shiao Meng, Lijie Wen, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

RAPL: A Relation-Aware Prototype Learning Approach for Few-Shot Document-Level Relation Extraction

Oct 24, 2023
Shiao Meng, Xuming Hu, Aiwei Liu, Shu'ang Li, Fukun Ma, Yawen Yang, Lijie Wen

Viaarxiv icon

A Semantic Invariant Robust Watermark for Large Language Models

Oct 10, 2023
Aiwei Liu, Leyi Pan, Xuming Hu, Shiao Meng, Lijie Wen

Viaarxiv icon

Do Large Language Models Know about Facts?

Oct 08, 2023
Xuming Hu, Junzhe Chen, Xiaochuan Li, Yufei Guo, Lijie Wen, Philip S. Yu, Zhijiang Guo

Viaarxiv icon

A Private Watermark for Large Language Models

Aug 02, 2023
Aiwei Liu, Leyi Pan, Xuming Hu, Shu'ang Li, Lijie Wen, Irwin King, Philip S. Yu

Figure 1 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 2 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 3 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 4 for A Private Watermark for Large Language Models
Viaarxiv icon

Exploring the Compositional Generalization in Context Dependent Text-to-SQL Parsing

May 29, 2023
Aiwei Liu, Wei Liu, Xuming Hu, Shuang Li, Fukun Ma, Yawen Yang, Lijie Wen

Figure 1 for Exploring the Compositional Generalization in Context Dependent Text-to-SQL Parsing
Figure 2 for Exploring the Compositional Generalization in Context Dependent Text-to-SQL Parsing
Figure 3 for Exploring the Compositional Generalization in Context Dependent Text-to-SQL Parsing
Figure 4 for Exploring the Compositional Generalization in Context Dependent Text-to-SQL Parsing
Viaarxiv icon