Alert button
Picture for Yanghao Li

Yanghao Li

Alert button

Idempotence and Perceptual Image Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Tongda Xu, Ziran Zhu, Dailan He, Yanghao Li, Lina Guo, Yuanyuan Wang, Zhe Wang, Hongwei Qin, Yan Wang, Jingjing Liu, Ya-Qin Zhang

Viaarxiv icon

Bandwidth-efficient Inference for Neural Image Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Shanzhi Yin, Tongda Xu, Yongsheng Liang, Yuanyuan Wang, Yanghao Li, Yan Wang, Jingjing Liu

Figure 1 for Bandwidth-efficient Inference for Neural Image Compression
Figure 2 for Bandwidth-efficient Inference for Neural Image Compression
Figure 3 for Bandwidth-efficient Inference for Neural Image Compression
Figure 4 for Bandwidth-efficient Inference for Neural Image Compression
Viaarxiv icon

Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 16, 2023
Tongda Xu, Qian Zhang, Yanghao Li, Dailan He, Zhe Wang, Yuanyuan Wang, Hongwei Qin, Yan Wang, Jingjing Liu, Ya-Qin Zhang

Figure 1 for Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression
Figure 2 for Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression
Figure 3 for Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression
Figure 4 for Conditional Perceptual Quality Preserving Image Compression
Viaarxiv icon

R-MAE: Regions Meet Masked Autoencoders

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Duy-Kien Nguyen, Vaibhav Aggarwal, Yanghao Li, Martin R. Oswald, Alexander Kirillov, Cees G. M. Snoek, Xinlei Chen

Figure 1 for R-MAE: Regions Meet Masked Autoencoders
Figure 2 for R-MAE: Regions Meet Masked Autoencoders
Figure 3 for R-MAE: Regions Meet Masked Autoencoders
Figure 4 for R-MAE: Regions Meet Masked Autoencoders
Viaarxiv icon

Hiera: A Hierarchical Vision Transformer without the Bells-and-Whistles

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Chaitanya Ryali, Yuan-Ting Hu, Daniel Bolya, Chen Wei, Haoqi Fan, Po-Yao Huang, Vaibhav Aggarwal, Arkabandhu Chowdhury, Omid Poursaeed, Judy Hoffman, Jitendra Malik, Yanghao Li, Christoph Feichtenhofer

Figure 1 for Hiera: A Hierarchical Vision Transformer without the Bells-and-Whistles
Figure 2 for Hiera: A Hierarchical Vision Transformer without the Bells-and-Whistles
Figure 3 for Hiera: A Hierarchical Vision Transformer without the Bells-and-Whistles
Figure 4 for Hiera: A Hierarchical Vision Transformer without the Bells-and-Whistles
Viaarxiv icon

Diffusion Models as Masked Autoencoders

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Chen Wei, Karttikeya Mangalam, Po-Yao Huang, Yanghao Li, Haoqi Fan, Hu Xu, Huiyu Wang, Cihang Xie, Alan Yuille, Christoph Feichtenhofer

Figure 1 for Diffusion Models as Masked Autoencoders
Figure 2 for Diffusion Models as Masked Autoencoders
Figure 3 for Diffusion Models as Masked Autoencoders
Figure 4 for Diffusion Models as Masked Autoencoders
Viaarxiv icon

Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2023
Yubin Hu, Yuze He, Yanghao Li, Jisheng Li, Yuxing Han, Jiangtao Wen, Yong-Jin Liu

Figure 1 for Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos
Figure 2 for Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos
Figure 3 for Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos
Figure 4 for Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos
Viaarxiv icon

Reversible Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2023
Karttikeya Mangalam, Haoqi Fan, Yanghao Li, Chao-Yuan Wu, Bo Xiong, Christoph Feichtenhofer, Jitendra Malik

Figure 1 for Reversible Vision Transformers
Figure 2 for Reversible Vision Transformers
Figure 3 for Reversible Vision Transformers
Figure 4 for Reversible Vision Transformers
Viaarxiv icon

MAViL: Masked Audio-Video Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2022
Po-Yao Huang, Vasu Sharma, Hu Xu, Chaitanya Ryali, Haoqi Fan, Yanghao Li, Shang-Wen Li, Gargi Ghosh, Jitendra Malik, Christoph Feichtenhofer

Figure 1 for MAViL: Masked Audio-Video Learners
Figure 2 for MAViL: Masked Audio-Video Learners
Figure 3 for MAViL: Masked Audio-Video Learners
Figure 4 for MAViL: Masked Audio-Video Learners
Viaarxiv icon

Scaling Language-Image Pre-training via Masking

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2022
Yanghao Li, Haoqi Fan, Ronghang Hu, Christoph Feichtenhofer, Kaiming He

Figure 1 for Scaling Language-Image Pre-training via Masking
Figure 2 for Scaling Language-Image Pre-training via Masking
Figure 3 for Scaling Language-Image Pre-training via Masking
Figure 4 for Scaling Language-Image Pre-training via Masking
Viaarxiv icon