Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Retrieval-Augmented Multilingual Keyphrase Generation with Retriever-Generator Iterative TrainingYifan Gao , Qingyu Yin , Zheng Li , Rui Meng , Tong Zhao , Bing Yin , Irwin King , Michael R. Lyu

* NAACL 2022 (Findings) 

   Access Paper or Ask Questions

Understanding and Mitigating the Uncertainty in Zero-Shot TranslationWenxuan Wang , Wenxiang Jiao , Shuo Wang , Zhaopeng Tu , Michael R. Lyu

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

AEON: A Method for Automatic Evaluation of NLP Test CasesJen-tse Huang , Jianping Zhang , Wenxuan Wang , Pinjia He , Yuxin Su , Michael R. Lyu

* 13 pages. Accepted to ISSTA 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Text Revision by On-the-Fly Representation OptimizationJingjing Li , Zichao Li , Tao Ge , Irwin King , Michael R. Lyu

* AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Improving Adversarial Transferability via Neuron Attribution-Based AttacksJianping Zhang , Weibin Wu , Jen-tse Huang , Yizhan Huang , Wenxuan Wang , Yuxin Su , Michael R. Lyu

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Accelerating Code Search with Deep Hashing and Code ClassificationWenchao Gu , Yanlin Wang , Lun Du , Hongyu Zhang , Shi Han , Dongmei Zhang , Michael R. Lyu

* Accepted to 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

FlowEval: A Consensus-Based Dialogue Evaluation Framework Using Segment Act FlowsJianqiao Zhao , Yanyang Li , Wanyu Du , Yangfeng Ji , Dong Yu , Michael R. Lyu , Liwei Wang


   Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Post-training Quantization of Pre-trained Language ModelsHaoli Bai , Lu Hou , Lifeng Shang , Xin Jiang , Irwin King , Michael R. Lyu


   Access Paper or Ask Questions

Graph-based Incident Aggregation for Large-Scale Online Service SystemsZhuangbin Chen , Jinyang Liu , Yuxin Su , Hongyu Zhang , Xuemin Wen , Xiao Ling , Yongqiang Yang , Michael R. Lyu

* Accepted by 2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE'21) 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>