Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

AnyTOD: A Programmable Task-Oriented Dialog System


Dec 20, 2022
Jeffrey Zhao, Yuan Cao, Raghav Gupta, Harrison Lee, Abhinav Rastogi, Mingqiu Wang, Hagen Soltau, Izhak Shafran, Yonghui Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video-Text Modeling with Zero-Shot Transfer from Contrastive Captioners


Dec 09, 2022
Shen Yan, Tao Zhu, Zirui Wang, Yuan Cao, Mi Zhang, Soham Ghosh, Yonghui Wu, Jiahui Yu

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SODA: A Natural Language Processing Package to Extract Social Determinants of Health for Cancer Studies


Dec 06, 2022
Zehao Yu, Xi Yang, Chong Dang, Prakash Adekkanattu, Braja Gopal Patra, Yifan Peng, Jyotishman Pathak, Debbie L. Wilson, Ching-Yuan Chang, Wei-Hsuan Lo-Ciganic, Thomas J. George, William R. Hogan, Yi Guo, Jiang Bian, Yonghui Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Training Text-To-Speech Systems From Synthetic Data: A Practical Approach For Accent Transfer Tasks


Aug 28, 2022
Lev Finkelstein, Heiga Zen, Norman Casagrande, Chun-an Chan, Ye Jia, Tom Kenter, Alexey Petelin, Jonathan Shen, Vincent Wan, Yu Zhang, Yonghui Wu, Rob Clark

Add code

* To be published in Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

N-Grammer: Augmenting Transformers with latent n-grams


Jul 13, 2022
Aurko Roy, Rohan Anil, Guangda Lai, Benjamin Lee, Jeffrey Zhao, Shuyuan Zhang, Shibo Wang, Ye Zhang, Shen Wu, Rigel Swavely, Tao, Yu, Phuong Dao, Christopher Fifty, Zhifeng Chen, Yonghui Wu

Add code

* 8 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scaling Autoregressive Models for Content-Rich Text-to-Image Generation


Jun 22, 2022
Jiahui Yu, Yuanzhong Xu, Jing Yu Koh, Thang Luong, Gunjan Baid, Zirui Wang, Vijay Vasudevan, Alexander Ku, Yinfei Yang, Burcu Karagol Ayan, Ben Hutchinson, Wei Han, Zarana Parekh, Xin Li, Han Zhang, Jason Baldridge, Yonghui Wu

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Building Machine Translation Systems for the Next Thousand Languages


May 16, 2022
Ankur Bapna, Isaac Caswell, Julia Kreutzer, Orhan Firat, Daan van Esch, Aditya Siddhant, Mengmeng Niu, Pallavi Baljekar, Xavier Garcia, Wolfgang Macherey, Theresa Breiner, Vera Axelrod, Jason Riesa, Yuan Cao, Mia Xu Chen, Klaus Macherey, Maxim Krikun, Pidong Wang, Alexander Gutkin, Apurva Shah, Yanping Huang, Zhifeng Chen, Yonghui Wu, Macduff Hughes

Add code

* V2: updated with some details from 24-language Google Translate launch in May 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation Models


May 04, 2022
Jiahui Yu, Zirui Wang, Vijay Vasudevan, Legg Yeung, Mojtaba Seyedhosseini, Yonghui Wu

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Show, Don't Tell: Demonstrations Outperform Descriptions for Schema-Guided Task-Oriented Dialogue


Apr 08, 2022
Raghav Gupta, Harrison Lee, Jeffrey Zhao, Abhinav Rastogi, Yuan Cao, Yonghui Wu

Add code

* To appear at NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pathways: Asynchronous Distributed Dataflow for ML


Mar 23, 2022
Paul Barham, Aakanksha Chowdhery, Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Steven Hand, Dan Hurt, Michael Isard, Hyeontaek Lim, Ruoming Pang, Sudip Roy, Brennan Saeta, Parker Schuh, Ryan Sepassi, Laurent El Shafey, Chandramohan A. Thekkath, Yonghui Wu

Add code

* MLSys 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>