Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Examining Scaling and Transfer of Language Model Architectures for Machine TranslationBiao Zhang , Behrooz Ghorbani , Ankur Bapna , Yong Cheng , Xavier Garcia , Jonathan Shen , Orhan Firat


   Access Paper or Ask Questions

Parallel Tacotron 2: A Non-Autoregressive Neural TTS Model with Differentiable Duration ModelingIsaac Elias , Heiga Zen , Jonathan Shen , Yu Zhang , Ye Jia , RJ Skerry-Ryan , Yonghui Wu

* Submitted to INTERSPEECH 2021 

   Access Paper or Ask Questions

PnG BERT: Augmented BERT on Phonemes and Graphemes for Neural TTSYe Jia , Heiga Zen , Jonathan Shen , Yu Zhang , Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Non-Attentive Tacotron: Robust and Controllable Neural TTS Synthesis Including Unsupervised Duration ModelingJonathan Shen , Ye Jia , Mike Chrzanowski , Yu Zhang , Isaac Elias , Heiga Zen , Yonghui Wu

* Under review as a conference paper at ICLR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence ModelingJonathan Shen , Patrick Nguyen , Yonghui Wu , Zhifeng Chen , Mia X. Chen , Ye Jia , Anjuli Kannan , Tara Sainath , Yuan Cao , Chung-Cheng Chiu , Yanzhang He , Jan Chorowski , Smit Hinsu , Stella Laurenzo , James Qin , Orhan Firat , Wolfgang Macherey , Suyog Gupta , Ankur Bapna , Shuyuan Zhang , Ruoming Pang , Ron J. Weiss , Rohit Prabhavalkar , Qiao Liang , Benoit Jacob , Bowen Liang , HyoukJoong Lee , Ciprian Chelba , Sébastien Jean , Bo Li , Melvin Johnson , Rohan Anil , Rajat Tibrewal , Xiaobing Liu , Akiko Eriguchi , Navdeep Jaitly , Naveen Ari , Colin Cherry , Parisa Haghani , Otavio Good , Youlong Cheng , Raziel Alvarez , Isaac Caswell , Wei-Ning Hsu , Zongheng Yang , Kuan-Chieh Wang , Ekaterina Gonina , Katrin Tomanek , Ben Vanik , Zelin Wu , Llion Jones , Mike Schuster , Yanping Huang , Dehao Chen , Kazuki Irie , George Foster , John Richardson , Klaus Macherey , Antoine Bruguier , Heiga Zen , Colin Raffel , Shankar Kumar , Kanishka Rao , David Rybach , Matthew Murray , Vijayaditya Peddinti , Maxim Krikun , Michiel A. U. Bacchiani , Thomas B. Jablin , Rob Suderman , Ian Williams , Benjamin Lee , Deepti Bhatia , Justin Carlson , Semih Yavuz , Yu Zhang , Ian McGraw , Max Galkin , Qi Ge , Golan Pundak , Chad Whipkey , Todd Wang , Uri Alon , Dmitry Lepikhin , Ye Tian , Sara Sabour , William Chan , Shubham Toshniwal , Baohua Liao , Michael Nirschl , Pat Rondon


   Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-To-Speech SynthesisYe Jia , Yu Zhang , Ron J. Weiss , Quan Wang , Jonathan Shen , Fei Ren , Zhifeng Chen , Patrick Nguyen , Ruoming Pang , Ignacio Lopez Moreno , Yonghui Wu

* NIPS 2018 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>