Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

N-Grammer: Augmenting Transformers with latent n-grams


Jul 13, 2022
Aurko Roy, Rohan Anil, Guangda Lai, Benjamin Lee, Jeffrey Zhao, Shuyuan Zhang, Shibo Wang, Ye Zhang, Shen Wu, Rigel Swavely, Tao, Yu, Phuong Dao, Christopher Fifty, Zhifeng Chen, Yonghui Wu

* 8 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Building Machine Translation Systems for the Next Thousand Languages


May 16, 2022
Ankur Bapna, Isaac Caswell, Julia Kreutzer, Orhan Firat, Daan van Esch, Aditya Siddhant, Mengmeng Niu, Pallavi Baljekar, Xavier Garcia, Wolfgang Macherey, Theresa Breiner, Vera Axelrod, Jason Riesa, Yuan Cao, Mia Xu Chen, Klaus Macherey, Maxim Krikun, Pidong Wang, Alexander Gutkin, Apurva Shah, Yanping Huang, Zhifeng Chen, Yonghui Wu, Macduff Hughes

* V2: updated with some details from 24-language Google Translate launch in May 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mixture-of-Experts with Expert Choice Routing


Feb 18, 2022
Yanqi Zhou, Tao Lei, Hanxiao Liu, Nan Du, Yanping Huang, Vincent Zhao, Andrew Dai, Zhifeng Chen, Quoc Le, James Laudon


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LaMDA: Language Models for Dialog Applications


Feb 10, 2022
Romal Thoppilan, Daniel De Freitas, Jamie Hall, Noam Shazeer, Apoorv Kulshreshtha, Heng-Tze Cheng, Alicia Jin, Taylor Bos, Leslie Baker, Yu Du, YaGuang Li, Hongrae Lee, Huaixiu Steven Zheng, Amin Ghafouri, Marcelo Menegali, Yanping Huang, Maxim Krikun, Dmitry Lepikhin, James Qin, Dehao Chen, Yuanzhong Xu, Zhifeng Chen, Adam Roberts, Maarten Bosma, Vincent Zhao, Yanqi Zhou, Chung-Ching Chang, Igor Krivokon, Will Rusch, Marc Pickett, Pranesh Srinivasan, Laichee Man, Kathleen Meier-Hellstern, Meredith Ringel Morris, Tulsee Doshi, Renelito Delos Santos, Toju Duke, Johnny Soraker, Ben Zevenbergen, Vinodkumar Prabhakaran, Mark Diaz, Ben Hutchinson, Kristen Olson, Alejandra Molina, Erin Hoffman-John, Josh Lee, Lora Aroyo, Ravi Rajakumar, Alena Butryna, Matthew Lamm, Viktoriya Kuzmina, Joe Fenton, Aaron Cohen, Rachel Bernstein, Ray Kurzweil, Blaise Aguera-Arcas, Claire Cui, Marian Croak, Ed Chi, Quoc Le


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Alpa: Automating Inter- and Intra-Operator Parallelism for Distributed Deep Learning


Jan 28, 2022
Lianmin Zheng, Zhuohan Li, Hao Zhang, Yonghao Zhuang, Zhifeng Chen, Yanping Huang, Yida Wang, Yuanzhong Xu, Danyang Zhuo, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-Experts


Dec 13, 2021
Nan Du, Yanping Huang, Andrew M. Dai, Simon Tong, Dmitry Lepikhin, Yuanzhong Xu, Maxim Krikun, Yanqi Zhou, Adams Wei Yu, Orhan Firat, Barret Zoph, Liam Fedus, Maarten Bosma, Zongwei Zhou, Tao Wang, Yu Emma Wang, Kellie Webster, Marie Pellat, Kevin Robinson, Kathy Meier-Hellstern, Toju Duke, Lucas Dixon, Kun Zhang, Quoc V Le, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Claire Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BigSSL: Exploring the Frontier of Large-Scale Semi-Supervised Learning for Automatic Speech Recognition


Oct 01, 2021
Yu Zhang, Daniel S. Park, Wei Han, James Qin, Anmol Gulati, Joel Shor, Aren Jansen, Yuanzhong Xu, Yanping Huang, Shibo Wang, Zongwei Zhou, Bo Li, Min Ma, William Chan, Jiahui Yu, Yongqiang Wang, Liangliang Cao, Khe Chai Sim, Bhuvana Ramabhadran, Tara N. Sainath, Françoise Beaufays, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Yonghui Wu

* 14 pages, 7 figures, 13 tables; v2: minor corrections, reference baselines and bibliography updated 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scene Transformer: A unified multi-task model for behavior prediction and planning


Jun 15, 2021
Jiquan Ngiam, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Zhengdong Zhang, Hao-Tien Lewis Chiang, Jeffrey Ling, Rebecca Roelofs, Alex Bewley, Chenxi Liu, Ashish Venugopal, David Weiss, Ben Sapp, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GSPMD: General and Scalable Parallelization for ML Computation Graphs


May 10, 2021
Yuanzhong Xu, HyoukJoong Lee, Dehao Chen, Blake Hechtman, Yanping Huang, Rahul Joshi, Maxim Krikun, Dmitry Lepikhin, Andy Ly, Marcello Maggioni, Ruoming Pang, Noam Shazeer, Shibo Wang, Tao Wang, Yonghui Wu, Zhifeng Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>