Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiansheng Hua

Discriminative-Generative Dual Memory Video Anomaly Detection


Apr 29, 2021
Xin Guo, Zhongming Jin, Chong Chen, Helei Nie, Jianqiang Huang, Deng Cai, Xiaofei He, Xiansheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

DCT-Mask: Discrete Cosine Transform Mask Representation for Instance Segmentation


Nov 19, 2020
Xing Shen, Jirui Yang, Chunbo Wei, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua, Xiaoliang Cheng, Kewei Liang


  Access Paper or Ask Questions

Causal Intervention for Weakly-Supervised Semantic Segmentation


Oct 07, 2020
Dong Zhang, Hanwang Zhang, Jinhui Tang, Xiansheng Hua, Qianru Sun

* Accepted as a NeurIPS 2020 oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Pyramid Transformer


Jul 18, 2020
Dong Zhang, Hanwang Zhang, Jinhui Tang, Meng Wang, Xiansheng Hua, Qianru Sun

* Published at the European Conference on Computer Vision, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Fine-grained Human Pose Transfer with Detail Replenishing Network


May 26, 2020
Lingbo Yang, Pan Wang, Chang Liu, Zhanning Gao, Peiran Ren, Xinfeng Zhang, Shanshe Wang, Siwei Ma, Xiansheng Hua, Wen Gao

* IEEE TIP submission 

  Access Paper or Ask Questions

Gradient Centralization: A New Optimization Technique for Deep Neural Networks


Apr 08, 2020
Hongwei Yong, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua, Lei Zhang

* 20 pages, 7 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Deep Hashing Methods


Mar 04, 2020
Xiao Luo, Chong Chen, Huasong Zhong, Hao Zhang, Minghua Deng, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua

* 23 pages, 0 figure. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1606.00185, arXiv:1804.08275 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Quantization Networks


Nov 28, 2019
Jiwei Yang, Xu Shen, Jun Xing, Xinmei Tian, Houqiang Li, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua

* 10 pages, CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

SSAH: Semi-supervised Adversarial Deep Hashing with Self-paced Hard Sample Generation


Nov 20, 2019
Sheng Jin, Shangchen Zhou, Yao Liu, Chao Chen, Xiaoshuai Sun, Hongxun Yao, Xiansheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Extracting Visual Knowledge from the Internet: Making Sense of Image Data


Jun 07, 2019
Yazhou Yao, Jian Zhang, Xiansheng Hua, Fumin Shen, Zhenmin Tang

* Accepted by International Conference on MultiMedia Modeling, 2016 (MMM) 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Segmentation of Pulmonary Lobes using Coordination-Guided Deep Neural Networks


Apr 19, 2019
Wenjia Wang, Junxuan Chen, Jie Zhao, Ying Chi, Xuansong Xie, Li Zhang, Xiansheng Hua

* ISBI 2019 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Active Learning for Video-based Person Re-identification


Dec 14, 2018
Menglin Wang, Baisheng Lai, Zhongming Jin, Xiaojin Gong, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Spatio-temporal Graph-based CNNs for Traffic Prediction


Dec 06, 2018
Menglin Wang, Baisheng Lai, Zhongming Jin, Xiaojin Gong, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Homocentric Hypersphere Feature Embedding for Person Re-identification


May 01, 2018
Wangmeng Xiang, Jianqiang Huang, Xianbiao Qi, Xiansheng Hua, Lei Zhang

* 11 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Web Images for Dataset Construction: A Domain Robust Approach


Mar 28, 2017
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Xiansheng Hua, Jingsong Xu, Zhenmin Tang

* Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Refining Image Categorization by Exploiting Web Images and General Corpus


Mar 16, 2017
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Xiansheng Hua, Wankou Yang, Zhenmin Tang


  Access Paper or Ask Questions